10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 12

Hoe werkt dat eigenlijk?

Tekst Robert den Hartog
Foto sergeant-majoor Gerben van Es

Advance Passenger Information (API)

Van te voren (in advance) weten wie er vanaf een luchthaven buiten de Europese Unie richting Nederland reist. Sinds 2010 maakt de Koninklijke Marechaussee gebruik van API, ofwel Advance Passenger Information. API is geen grenscontrole op zich, maar verbetert het informatiebeeld aan de voorkant van het proces en dat is handig in het kader van informatiegestuurd optreden. Op basis van de informatie uit API kan de KMar zich binnen de bestaande wet- en regelgeving namelijk beter richten op de reizigers die ze graag wil controleren. Collega's aan de grens kunnen daardoor efficiënter worden ingezet en effectiever optreden tegen bijvoorbeeld mensensmokkel, mensenhandel, fraude met paspoorten en andere zaken die samenhangen met illegale immigratie. API maakt gebruik van watchlisten (persoon bekend, risico bekend), indicatoren (persoon onbekend, risico bekend) maar ook van handmatige beoordelingen (persoon onbekend, risico onbekend) door de collega's die met API werken. Onder API-gegevens worden onder andere naam, geslacht, documenttype, vluchtnummer van passagiers en de grensdoorlaatpost van binnenkomst verstaan.

De ontwikkelingen van API staan niet stil. Het systeem draaide in eerste instantie alleen in een proefomgeving op luchthaven Schiphol. Tegenwoordig is API actief op alle Nederlandse luchthavens waar vluchten van buiten de EU aankomen. Ook is de dekking vergroot door een wijziging in het Voorschrift Vreemdelingen 2000. Het aantal vertrekpunten buiten de EU, vanwaar luchtvaartmaatschappijen met vluchten naar Nederland passagiersgegevens dienen te verzamelen en te verstrekken aan de Marechaussee, is uitgebreid van 38% naar 73%. In totaal zijn 54 nieuwe luchthavens aan de bestaande lijst toegevoegd. Met het ministerie van Veiligheid en Justitie is afgesproken dat fasegewijs uiteindelijk van alle luchthavens passagiersgegevens worden verwerkt. Deze 100% dekking staat gepland voor 2016. Momenteel wordt onderzocht hoe API nog effectiever gemaakt kan worden en of het ook voor andere doeleinden is in te zetten.

spacer2

Benieuwd hoe API werkt? Bekijk het onderstaande schema en klik op de oranje buttons voor een uitleg.

#

In de API-richtlijn 2004/82/EG staat dat 15 minuten na vertrek tot uiterlijk 1 uur voor aankomst luchtvaartmaatschappijen passagiersdata aan moeten leveren. Als een maatschappij dat niet doet riskeren ze een fikse geldboete.

Het databestand met API-gegevens komt binnen bij de KMar en wordt klaargezet om automatisch te worden vergeleken met watchlisten en vooraf ingestelde indicatoren.

Collega's bij het API-centrum valideren de matches die API maakt. Deze zogenoemde hits worden veredeld tot een alert. Behalve de watchlisten en indicatoren maakt een API-medewerker ook handmatige beoordelingen aan de hand van de geleverde data.

De operationele collega's op de luchthavens ontvangen de alerts, direct vanuit het API-centrum.

De collega's gaan aan de slag met een alert en doen verslag. Hierdoor wordt ook direct inzichtelijk gemaakt hoe succesvol API is.

De informatie vanuit de operatie naar aanleiding van een interventie dient gemuteerd en teruggekoppeld te worden. Collega's van intell en analyse kunnen met deze informatie een verzoek doen om nieuwe indicatoren in API in te stellen aan de hand van nieuwe trends en ontwikkelingen.