06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

Een dagje KMarren met...

Adjudant Toon Brood, sectiecommandant Bijstandseenheid Koninklijke Marechaussee

Naast zijn functie als tweede teamleider bij de brigade Scheldestromen heeft adjudant Toon Brood een nevenfunctie als sectiecommandant bij de Bijstandseenheid Koninklijke Marechaussee (BE KMar). "De BE KMar is een snel inzetbare, flexibele eenheid, die - als de situatie daarom vraagt – snel op en af kan schalen in bewapening en bescherming."

Toon is van 13 tot en met 24 maart afgereisd naar Logroño in Spanje voor een internationale oefening van de European Union Police Services Training (EUPST). De EUPST-oefeningen moeten Europese politie-eenheden voorbereiden op een eventuele inzet in gebieden waar de lokale politie de controle verliest. Zo kan de Bijstandseenheid in geval van een ramp lokale politietaken overnemen, voedseluitgiftes bewaken, hulpverleners beschermen en helpen bij evacuaties. Wat beoefend werd, waren VIP-begeleidingen, beveiliging plaats delict, pandenprocedures en roadblocks.

In totaal namen 200 deelnemers uit 25 verschillende landen deel aan de oefening in Spanje. De sectie BE van de KMar vormde samen met een Litouwse sectie een peloton waar Brood leiding aan moest geven. "Ik vind het erg leuk om samen te werken met andere nationaliteiten. We hebben veel van elkaar geleerd. De grootste uitdaging van de oefening was de taalbarrière en de procedures die verschillen per land. De procedures moesten we tot een geheel samenbrengen. Voor mij was dit een mooie en geslaagde oefening."

Meedoen aan 'Een dagje KMarren met...'?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in 'Een dagje KMarren met...'? Neem dan contact op via kmar.magazine@mindef.nl.

Tekst: Simone van Buren   |   Video: adjudant Richard Frigge   |   Montage: Douwe Veldhuisen