Op welk device leest u KMarMagazine?

KMarMagazine maakt gebruik van responsive webdesign. Dat houdt in dat de pagina's in het digitale magazine geschikt zijn gemaakt om op allerlei soorten devices te bekijken. Tekst en foto's schalen namelijk mee met de afmetingen van een scherm en zijn daardoor optimaal te lezen en te bekijken. De redactie is benieuwd welk device u gebruikt om KMarMagazine te lezen.

Ik lees het KMarMagazine op: