x

@lgvandenbrink: Namens NL afspraken maken over implementatie #RapidReactionPool #Frontex voor sneller ingrijpen tijdens migratiecrisis

x

Met een groeiend takenpakket en uitbreiding van het mandaat ontwikkelt Frontex zich tot een daadwerkelijk Europese grensbewakingsorganisatie. Een goede ontwikkeling vind ik, want de bewaking van de Europese buitengrenzen functioneert alleen als dit over de hele linie goed is geregeld.
Daarom sprak ik vorige week tijdens de Management Board-vergadering van Frontex namens Nederland over de huidige ontwikkelingen en maakten we afspraken met elkaar. Zoals over de Rapid Reaction Pool, een Europese pool met alle benodigde specialisten die straks wordt ingezet waar nodig. Onze ervaringen met het Border Security Team en de bijbehorende manier van werken zijn inmiddels belangrijke input voor deze ontwikkeling geworden.

Nederland heeft altijd een voortrekkersrol gehad en ook nu is het belangrijk dat we nauw bij deze ontwikkelingen betrokken zijn. De vergadering van de Management Board is een plek waar naar ons wordt geluisterd en waar ik onze ervaringen en expertise kan inbrengen. Zo werken we ook op Europees niveau aan een professionele grensbewaking. Iets dat Nederland, en heel Europa, juist nu heel erg nodig heeft.

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee

x