05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

LTC in een beeld gevangen

Speciale graphic schetst totaalplaatje

In het KMarMagazine is de afgelopen 2 jaar veel aandacht besteed aan de vorming van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) en het informatiegestuurd optreden (IGO). In afzonderlijke artikelen kwamen de Chief Operations, het OPSCENT, de plantafels, de rol van de brigadecommandant en de teamleiders en de centrale aansturing door het LTC aan bod. Maar hoe ziet het totaalplaatje eruit? Hieronder vindt u een speciale LTC-graphic waarin de nieuwe werkwijze van de Koninklijke Marechaussee in beeld is gebracht: een praktische vertaling van het sturingsconcept IGO.

Laatste ontwikkelingen

Eind september zijn in de interne vacaturebank de sleutelfuncties van het Landelijk Tactisch Commando en het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar gepubliceerd. Sleutelfunctionarissen zijn voor de nieuwe organisatie belangrijk om invulling te kunnen geven aan de vormgeving van delen van het LTC en het OTCKMar. Het betrof 61 functies voor het LTC en 3 voor het OTC. Een aantal van deze functies is reeds op basis van Management Development gevuld. De overige vacatures hebben 21 dagen in de vacaturebank gestaan. Momenteel vindt de selectie plaats.

Tekst: Robert den Hartog   |   Illustraties: Mediacentrum Defensie/Crossmedia