03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

De 12 mooiste foto's van…

…de controle ‘Schoon Schip’

De brigade Noord-Holland organiseert een aantal keer per jaar de multidisciplinaire controle 'Schoon Schip'. In het havengebied van IJmuiden voeren KMar-collega's samen met de Douane, de landelijke eenheid Waterpolitie en de Arbeidsinspectie controles uit aan boord van zeeschepen. Schoon Schip gaat voor de KMar verder dan alleen het controleren van de identiteitsdocumenten van opvarenden. De focus ligt ook op de echt- en juistheid van alle documenten die een zeeman in zijn bezit moet hebben om zijn taak te mogen uitvoeren. Het doel hiervan is zogenoemde pseudozeelieden en mogelijke uitbuiting van zeelieden te onderkennen. Daarnaast controleert de KMar ook de certificaten van het schip, die de zeewaardigheid moeten aantonen.

Aan de hand van beschikbare informatie maakt de KMar voor de controle een analyse waarin schepen met verhoogd risico worden geselecteerd.

Over het algemeen zijn de deelnemende ketenpartners de Douane, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de landelijke eenheid Waterpolitie van de Nationale Politie. Maar ook andere instanties kunnen aansluiten wanneer de KMar een voor hen interessante haven of rederij aandoet.

De KMar controleert of het schip voldoet aan alle gestelde eisen en of de documentatie waarmee de zeewaardigheid van het schip kan worden aangetoond in orde is.

Uiteraard nemen de KMar-collega's alle identiteitsdocumenten nauwkeurig onder de loep.

Naast de operationele doelstelling heeft de multidisciplinaire controle ook tot doel om met een integrale aanpak als één eenheid op te treden.

Iedere ketenpartner maakt gebruik van zijn eigen bevoegdheden, om datgene te controleren wat binnen hun taakstelling valt.

De 'Schoon Schip'-controles van de brigade Noord-Holland vinden plaats in de havengebieden van Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden, Den Helder en Den Oever.

De KMar heeft als doelstelling om pseudozeelieden en uitbuiting te onderkennen, maar controleert ook of de gezagvoerder en het agentschap de verplichtingen naleven die gesteld zijn in de Schengengrenscode.

Een zeeman die werkzaamheden uitvoert die niet vallen binnen de grenzen van de Wet arbeid vreemdelingen is in overtreding. De KMar kan de vreemdeling verplicht laten afmonsteren en in specifieke gevallen een terugkeerbesluit uitreiken.

Deze 'Schoon Schip'-controle resulteerde voor de KMar in een proces- verbaal voor het niet tijdig melden van bemanningswisselingen. De Douane maakte een proces-verbaal op, omdat een gezagvoerder een groot verschil in de voorraad van drank en sigaretten niet kon verantwoorden.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: Phil Nijhuis