10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

Achter de schermen

Bereden Brigade KMar

Het paard is een van de pijlers waarop de Koninklijke Marechaussee in 1814 werd gebouwd. Tweederde van het personeel moest ruiter zijn. Na 1945 is het paard als vervoermiddel vrijwel uit de Nederlandse krijgsmacht verdwenen. Hieronder een kijkje achter de schermen bij de Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee. Scroll naar beneden voor meer informatie en foto's.

De heroprichting van de Bereden Brigade KMar en het Bereden Ere-Escorte als onderdeel daarvan was in 2001. In de jaren daarvoor werd er door enkele enthousiaste KMar-collega's wel gewerkt aan een terugkeer van het bereden deel. Zo vormden een aantal ruiters ter gelegenheid van de Taptoe in Breda in 1978 een carrousel te paard. In 1998 was een bereden standaardwacht bij de opening van de Koningin Beatrixkazerne in Den Haag.

Huwelijk Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima

Het eerste officiële optreden van een kleine groep van 13 ruiters was tijdens het huwelijk van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima in 2002. Ter gelegenheid van de rijtoer werd een bereden escorte te paard opgericht. Hierna is het Bereden Ere-Escorte uitgebreid tot wat het anno 2015 is: een commandant met twee vleugel-adjudanten (3), een bereden standaardwacht (6) en een pelotonscommandant met een peloton (25), samen 34 ruiters. Het complete ere-escorte van de KMar opent sinds 2002 op Prinsjesdag het bereden gedeelte van de Koninklijke stoet. Het escorte rijdt op paarden van de Belgische Federale Politie. (Foto Wim den Dunnen, collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Geloofsbrieven

De KMar vervult ook een ceremoniële taak te paard bij het aanbieden van de geloofsbrieven. Deze officiële gelegenheid is de eerste audiëntie van een nieuwe ambassadeur bij Zijne Majesteit de Koning. De betreffende ambassadeur wordt opgehaald door een koets van het Koninklijk Stal Departement. Deze koets wordt sinds 14 oktober 2010 begeleid door 4 ruiters richting paleis Noordeinde. De begeleidingen vinden zo'n 20 woensdagen per jaar plaats.

Het Bereden Ere-Escorte

De Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee, waaruit het Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee wordt gevormd, bestaat uit beroepsmedewerkers en reservisten. De beroepscollega's zijn afkomstig uit de gehele KMar. De reservisten leveren steun als ruiter, maar ook als instructeur, hoefsmid, fysiotherapeut en dierenarts. Als er een vacature is, wordt die intern bij de Marechaussee bekendgemaakt. Een sollicitant dient onder andere aan de volgende eisen te voldoen: dressuur op minimaal wedstrijdniveau 'L' en springen op minimaal wedstrijdniveau 'B'. Ook maakt een rijtest (dressuur en springen) op een selectiedag deel uit van de sollicitatie. Momenteel zijn er geen vacatures.

Maar er is meer…

Naast de genoemde ceremoniële inzetten levert de Bereden Brigade KMar ook ruiters voor de politietaken. Ruiters zijn met name een meerwaarde tijdens ordehandhaving bij evenementen en in uitgaanscentra. Door hun goede uitzicht is het voor ruiters mogelijk snel een inschatting te maken van mogelijke risico's. Ook is de combinatie van ruiter en paard een effectief middel om menigten in een bepaalde richting te laten bewegen. Ruiters worden onder andere ingezet op Schiphol, bij open dagen van Defensie, tijdens milieupatrouilles op militaire oefenterreinen en in uitgaanscentra van steden. Maar ook bij beëdigingen, herdenkingen en landelijke 112-dagen zijn ruiters aanwezig.