09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

KMarKort

Hoog bezoek aan de grens

Minister-president Mark Rutte heeft een controle Mobiel Toezicht Veiligheid bezocht op de grensovergang Hazeldonk. De premier gaf aan dat de uitbreiding van de MTV-controles van de Koninklijke Marechaussee zin hebben en een enorm signaal afgeven. Het MTV is uitgebreid vanwege de verhoogde instroom van vreemdelingen in Nederland.

De minister-president plaatste op zijn facebook-pagina het volgende bericht: "Ik heb zojuist bij Hazeldonk een bezoek gebracht aan een team van de marechaussee dat mobiel toezicht bij de grens uitvoert. Samen met de politie, landmacht en douane probeert de marechaussee illegale migratie zoveel mogelijk tegen te gaan. Vorige week hebben we mobiel toezicht bij de grens verder geïntensiveerd om mensensmokkelaars zoveel mogelijk aan te pakken en te voorkomen dat migranten op mensonterende wijze de grens over worden gesmokkeld."

Op pagina 2 en 3 van dit KMarMagazine kunt u meer lezen over de intensivering van het MTV.

lijntje

Landsambtenaren ontvangen diploma

Studenten van de opleiding Grensbewaker en Algemeen Opsporingsambtenaar Caribisch Nederland hebben hun diploma ontvangen. Dit gebeurde op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Kustwacht Carib en de Koninklijke Marechaussee hebben allemaal algemeen opsporingsambtenaren nodig. Daarom heeft het Opleidings, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee samen met de Politieacademie deze opleiding verzorgd. De opleiding duurde 41 weken, inclusief 12 weken Beroepspraktijkvorming. De geslaagden zijn nu Buitengewoon agent van Politie (BAVPOL).

lijntje

Erekruis in de Huisorde van Oranje voor majoor b.d. De Vries

Zijne Majesteit de Koning heeft aan dierenarts majoor b.d. Paul de Vries het Erekruis in de Huisorde van Oranje verleend. Stalmeester van Zijne Majesteit de Koning, kolonel Bert Wassenaar reikte de medaille uit.

Het Erekruis in de Huisorde van Oranje werd aan De Vries toegekend voor zijn buitengewone inzet voor de stoet op Prinsjesdag. Hij had een zeer groot aandeel in de totstandkoming van een noodplan voor als er op de route tijdens deze derde dinsdag in september een paard geblesseerd zou raken. Daarnaast levert De Vries, als zeer deskundige dierenarts, inmiddels alweer jarenlang een bijdrage aan de bereden ere-escortes van de Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie.

lijntje

Naambord plantsoen voor Jeroen Severs

In Zoelmond is een plantsoennaambord voor de in 2004 in Irak omgekomen collega wachtmeester Jeroen Severs onthuld. De gemeente Buren, waarin Zoelmond ligt, wil met de naamgeving van dit plantsoen de herinnering aan Jeroen levend houden.

Stichting Veteranen Buren organiseerde de plechtigheid. De ceremonie werd bijgewoond door familieleden van Jeroen Severs, burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren, basisschoolleerlingen uit Zoelmond en KMar-collega's. Onder de aanwezigen waren ook enkele oud-teamleden van Jeroen Severs en collega's die in Irak bij hem waren.

De vredesmissie in Irak duurde van juli 2003 tot maart 2005. In totaal waren hierbij ruim 7.000 Nederlandse militairen betrokken. Er kwamen 2 militairen om het leven, onder wie wachtmeester Jeroen Severs. Op 20 augustus 2004 werd de bijna 30-jarige Severs op de R.K. Begraafplaats te Buren begraven. Hij kreeg daar een militair graf.

lijntje

Nieuwe directeur Marechausseemuseum

Brigadegeneraal b.d. Jack Vlaming heeft zijn functie als directeur van het Marechausseemuseum in Buren overgedragen aan kolonel b.d. Roland van der Heijden. Vlaming was van 1 oktober 2012 tot 31 augustus 2015 directeur van het museum. Van der Heijden trad 1 augustus 2015 al in dienst van de Koninklijke Stichting Defensiemusea en is nu officieel de nieuwe museumdirecteur.

Gelderse Museumdag 2015

Op zaterdag 24 oktober doet het Marechausseemuseum, net als in voorafgaande jaren, mee aan de Gelderse Museumdag. De dag zal in het teken staan van het thema 'Tussen Droom en Daad'. Het museum is extra lang geopend (11.00-16.30 uur). De entreeprijs is 1 euro. In de tuin en in het museum zullen diverse extra activiteiten plaatsvinden: oud-dienstplichtig marechaussees geven excercitieles, kinderen kunnen zich in camouflagekleuren laten schminken, er is een stand met informatie over het werken bij de Koninklijke Marechaussee en bezoekers kunnen ervaren hoe het is om bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten te werken. Hou www.marechausseemuseum.nl in de gaten voor alle activiteiten.

lijntje

De top van de Stelvio bereikt

13.356,73 euro. Dat bedrag heeft het team van de Koninklijke Marechaussee opgehaald voor het goede doel Barcode for life. 7 collega's bedwongen eind augustus op de fiets 39 haarspeldbochten en klommen 1.533 meter naar de top van de Italiaanse berg Passo dello Stelvio.

Stichting Barcode for Life heeft als ambitie dat elke kankerpatiënt in Nederland een individuele behandeling op maat krijgt voor zijn of haar specifieke kanker. Met het opgehaalde bedrag voldeed het marechausseeteam ruimschoots aan het door de organisatie gestelde doel. Vooraf was namelijk de wens dat iedere individuele deelnemer 1.533 euro zou ophalen. Voor iedere meter klimmen dus 1 euro.

lijntje