Foto Bart Nijs Fotografie

Commando-overdracht op 5 november

Generaal-majoor Harry van den Brink (54) wordt benoemd tot commandant van de Koninklijke Marechaussee en per 19 oktober bevorderd tot luitenant-generaal. Hij volgt luitenant-generaal Hans Leijtens op die directeur-generaal wordt bij de Belastingdienst. De commando-overdracht is op 5 november. Er verschijnt op die dag een speciale uitgave van KMarMagazine.

De toekomstige CKMar Harry van den Brink werkt al vanaf zijn zeventiende bij de organisatie.

De nieuwe Commandant Koninklijke Marechaussee (tevens Gouverneur der Residentie), een geboren en getogen Harderwijker, begon op zijn zeventiende als marechausee. Hij werkte daarna onder andere bij de beveiliging op Paleis Soestdijk, in de grensbewaking op luchthaven Schiphol en bij het toenmalige 101 Marechaussee Bataljon van het Eerste Legerkorps.

Na afronding van de onderofficiersopleiding in 1985 werkte hij kort als instructeur voor hij begon aan een opleiding tot officier. Daarna ging Van den Brink als luitenant aan de slag als plaatsvervangend commandant 104 Eskadron Koninklijke Marechaussee. Andere functies waren onder meer Projectleider Calamiteiten District Koninklijke Marechaussee Luchtvaart (majoor), als commandant van de brigade algemene politiediensten op Schiphol en als chef staf district Schiphol (luitenant-kolonel). 

Door de jaren heen volgde de nieuwe marechausseecommandant onder meer de voorgezette militaire vorming, studeerde hij rechten en volgde hij de strategisch leidinggevende leergang van de School Politie Leiderschap. 

Van 2008 tot 2011 was kolonel Van den Brink commandant van de Defensie Personeelsdiensten, een onderdeel van het Commando Dienstencentra. In 2011 werd hij commandant van het district Schiphol en volgde een bevordering tot brigadegeneraal. Sinds september vorig jaar is Van den Brink plaatsvervangend commandant Koninklijke Marechaussee in de rang van generaal-majoor.