Tekst eerste luitenant Johanna van Waardenberg
Foto sergeant-1 Eva Klijn

Startende officieren langer op functie

Niet 2, maar 3 jaar op functie als startende officier. Vanaf 2017 is dit een feit bij de Koninklijke Marechaussee. De KMar gaat de functieduur voor militairen die net van de Koninklijke Militaire Academie komen, verlengen. "Een aanpassing die kansen biedt voor zowel de KMar als de startende officieren", aldus functietoewijzer luitenant-kolonel Rik Vink.

Volgens luitenant-kolonel Rik Vink zorgt een functieduur van 2 jaar ervoor dat beginnende militairen net te weinig ervaring opdoen.

De Procedureregel Loopbaanpatronen KMar geeft aan dat beginnende officieren een functieduur krijgen van 2 jaar. "In de praktijk betekent dit dat militairen het eerste jaar druk bezig zijn met inwerken, maar na anderhalf jaar al om zich heen gaan kijken voor een nieuwe functie", vertelt Vink. Volgens de overste zorgt het huidige systeem dat beginnende militairen net te weinig ervaring opdoen. Een gemis voor de individuen zelf, maar ook voor de organisatie, vindt hij. "De managementteams van de brigades wisselen nu te snel. Bij het draaien van operaties is er continuïteit nodig. Vooral op het gebied van leidinggeven en aansturing. Verlenging van de functieduur zorgt voor meer balans. De beginnende officieren doen meer werkervaring op waardoor ze de kneepjes van het vak goed leren. Maar daarnaast worden de operaties langer geleid door een vast team wat weer bevorderlijk is voor het werkproces."

Plannen

De verlenging van de functieduur zorgt ook voor een administratief pluspunt. Door een extra jaar toe te voegen ontstaat er meer speling bij het plannen van de vulling van stoelen. Vink: "We hebben een strak planningsysteem ontwikkeld waarbij we nu al ruim van tevoren zien welke startende functies vrijkomen. Dit heeft als voordeel dat cadetten vrijwel direct te horen krijgen waar ze geplaatst worden na de opleiding." Ook de P&O-afdelingen zijn gebaat bij dit nieuwe planningsysteem. "Op tijd anticiperen op een tekort of overschot aan mensen is belangrijk voor de organisatie en dat kunnen we nu goed zien. Dit geeft tevens het inzicht om, indien gewenst, tijdig een verlenging van de functieduur toe te staan."

De nieuwe functieduur geldt voor startende officieren die in 2015 met hun opleiding zijn begonnen en is van toepassing op zowel lang- als kortmodel. Maar ook deelnemers van de Specifieke Officieren Opleiding (SOO) komen hiervoor in aanmerking.

Voor wie?

De nieuwe functieduur geldt voor startende officieren die in 2015 met hun opleiding zijn begonnen en is van toepassing op zowel lang- als kortmodel. Maar ook deelnemers van de Specifieke Officieren Opleiding (SOO) komen hiervoor in aanmerking. "Deze 24-weekse opleiding van het NLDA start in december op de KMA en is bedoeld voor uitloopofficieren (met en zonder HBO) en onderofficieren die inmiddels een HBO-diploma hebben behaald en dus in aanmerking komen voor een officiersfunctie. Ook deze lichtingen krijgen een functieduur van 3 jaar aangeboden. Het gaat dus om alle startende officiersfuncties."

Het KMarMagazine vroeg 2 startende officieren wat zij vinden van de functieduurwijziging.

'2 jaar te kort voor startende functie'

"Ik zit nu al 1 jaar op deze functie. Dat betekent dus dat ik volgend jaar iets anders moet gaan doen. Ik vind 2 jaar voor een startende functie te kort. Het eerste jaar ben je druk bezig met het werkproces eigen te maken. Je moet de mensen nog leren kennen en operationele werkervaring opdoen. Ik heb het gevoel dat vertrekken na 2 jaar betekent dat je midden in je leerproces stopt. Als startende officier heb je iets meer tijd nodig om kennis en ervaring op te doen. Voor de KMar en de toekomstige officieren is dit in ieder geval naar mijn mening een heel goede aanpassing."

spacer2

'1 jaar verlenging heeft veel voordelen'

"Inmiddels zit ik bijna 1 jaar op stoel. De afgelopen tijd heb ik veel geleerd. Ik denk dat een jaar verlenging veel voordelen heeft. Als je net de feeling te pakken hebt, is het alweer tijd voor een andere functie. Minder voordelig voor jezelf, maar ook voor het team waaraan je leiding geeft. Na 1 jaar kun je pas echt zeggen dat je alle collega’s kent en het vak onder de knie hebt. Het is zonde om dat na 2 jaar al los te laten. Uiteindelijk is dit ook niet bevorderlijk voor de sfeer. Je bent net aan elkaar gewend en dan komt er een nieuwe leidinggevende die waarschijnlijk ook een andere vorm van leidinggeven heeft. Helaas is de verlenging voor mij niet meer van toepassing, maar anders was ik er zeker blij mee geweest."