06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

'Liever helpen dan bekeuren'

Tekst Robert den Hartog
Foto videostills

Handhaving en Toezicht streeft perfectie in beveiliging na

Bedrijven die luchtvracht verzenden, luchtvaartmaatschappijen en beveiligingspersoneel op luchthavens. 3 partijen die een cruciale rol spelen in de veiligheid van de luchtvaart. De afdeling Handhaving en Toezicht van de Koninklijke Marechaussee ziet er op toe dat al deze partijen hun werk volgens de strikte regelgeving uitvoeren.

Koste wat het kost voorkomen dat kwaadwillenden bijvoorbeeld terroristische activiteiten kunnen uitvoeren tegen of met een vliegtuig. De opdracht van de afdeling Handhaving en Toezicht - opgedragen door het ministerie van Veiligheid en Justitie - is helder. Hoofd afdeling Handhaving en Toezicht luitenant-kolonel Gertjan van der Windt: "Alles en iedereen wat aan boord kan komen van een vliegtuig moet dus worden gecontroleerd, zo ook de instanties die de controles uitvoeren."

De afdeling Handhaving en Toezicht is de nationaal toezichthouder Beveiliging Burgerluchtvaart. 50 KMar-collega's houden toezicht op luchthavenexploitanten, luchtvaartmaatschappijen en luchtvrachtbedrijven. Van der Windt: "We voeren aangekondigd en onaangekondigd inspecties en audits uit. We bezoeken bedrijven, testen de securityfilters en controleren de werkzaamheden op de platforms."

Voortraject

De afdeling Handhaving en Toezicht is ook betrokken bij het voortraject; de opleiding en certificering van personeel en bedrijven. "Voordat een bedrijf luchtvracht mag versturen moeten ze een goed beveiligingsplan hebben. Wij controleren dat. Als alles klopt, verstrekken we het stempel 'vertrouwd bedrijf' en voegen we hen toe aan een Europese database van vertrouwde bedrijven."

Handhaving en Toezicht controleert ook of de beveiligingsbedrijven de juiste opleidingen geven aan hun medewerkers en screent ze. "Krijgt het personeel wel de juiste tools om hun werk uit te kunnen voeren", legt Van der Windt uit: "Of krijgen ze alleen maar een boekwerk overhandigd. We controleren dit door steekproefsgewijs deel te nemen aan de opleidingen. De toezichthouders stellen dan vast of de lesstof nog up-to-date is. Leren de beveiligers ook echt wat ze zouden moeten weten en worden ze tijdig opnieuw gecertificeerd?"

Van groot belang

Voor alle partijen is het van groot belang dat ze hun zaken op orde hebben. Dat realiseert ook Van der Windt zich: "We zijn er niet om met bedrijven of personen af te rekenen. Natuurlijk kunnen we waarschuwingen geven, boetes uitschrijven of passen intrekken; maatregelen die verstrekkende gevolgen hebben. Dat doen we ook wel als het moet, maar liever helpen we een bedrijf om de zaken op orde te krijgen, zodat iedereen op een juiste manier zijn werk doet."

"We dienen een gezamenlijk belang, namelijk het beveiligen van de burgerluchtvaart. De overheid, de luchthavens en alle externe bedrijven hebben daar belang bij", vervolgt Van der Windt. "Niemand is blij wanneer de goede naam van een luchthaven, luchtvaartmaatschappij, bedrijf of overheid ter discussie komt te staan. Onze opmerkingen en adviezen pakken ze dus maar al te graag op. Het houdt de veiligheidsstandaard hoog. Iets waar de Nederlandse samenleving en economie ook weer de vruchten van plukt."