22 |09

Beloning voor beste scriptie of publicatie

De VID kent jaarlijks de 'René Olthuis Prijs' toe voor de beste ingezonden scriptie (op HBO/WO-niveau) of publicatie over IV- of IT-onderwerp. De tekst behandelt bij voorkeur een actueel (Defensie)vraagstuk binnen de IV of IT. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 350,- en een tastbare herinnering. De afgelopen keer is de René Olthuis Prijs uitgereikt aan Marijn Boone. In haar scriptie ‘De Koninklijke Marine voor de Wind’ presenteert zij een oplossing voor de beperkte bandbreedte op de militaire satellietcommunicatie. Hierdoor waren bepaalde weerdata niet te ontvangen aan boord. Boone slaagde erin een dataset te comprimeren tot een bestand kleiner dan 10 MB, het maximum voor satellietcommunicatie.

De VID nodigt u op uw beurt uit uw scriptie of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis Prijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. Reglement kunt u downloaden via www.vidonline.nl of opvragen via secretaris.vid@mindef.nl. Uw inzending kunt u digitaal aanbieden via dit laatste emailadres. Let op: sluitingsdatum is al 1 oktober 2017! De commissie zal begin volgend jaar de winnaar bekend maken. De winnaar krijgt vervolgens de gelegenheid zijn of haar inzending aan de leden van de VID kort toe te lichten.

x

08 | 11

Reünie Elektromonteurs én Machinisten

De Vereniging Reünisten Elektromonteurs KM en de Reünistenvereniging Oud Machinisten KM houden 8 november 2017 een gezamenlijke bijeenkomst. Deze vindt plaats in het verenigingsgebouw ‘Dukdalf’ van de Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging (MBSOV) te Den Helder, naast het Marinemuseum. Iedereen die gediend heeft als elektromonteur (ELMNT) of als TDE’er (TD) en iedereen die gediend heeft als Machinist (MACH) of als TDW’er (TD) is uitgenodigd voor deze reünie.

Partner of andere introducé is van harte welkom. Inschrijven voor de reünie kan door overmaking van € 15,- p.p. naar NL97 INGB 000 5230648, t.n.v. ‘Penningmeester Vereniging Reünisten Electromonteurs KM’ of op NL79 INGB 000 9555329 t.n.v. ‘Penningmeester Reünistenvereniging Oud Machinisten KM’. Zie ook de websites: www.elmnt.org en www.romkm.nl. Meer info via Secretariaat ELMNT (W.H.J. van Keeken, tel. 036-5329526, elmnt@kpnmail.nl) en Secretariaat MACH (V.L.T. de Roy van Zuydewijn, tel. 052-8354883, victorrz@planet.nl). 

x

23 | 11

Oplijndag ODOPS

De Oplijndag van de ODOPS-vereniging vindt dit jaar plaats op 23 november 2017. Er is een aansprekend programma vastgesteld, ondersteund door muziek en de nodige hapjes. U bent welkom vanaf 15.00 uur in gebouw ‘Witte Raaf’, op Marinebasis Den Helder.

Op de website www.odops.nl vindt u de nodige sfeerimpressies en kunt u zich aanmelden voor het (gratis) lidmaatschap. Entree voor Oplijndag is € 10,-, te voldoen bij de ingang van de ‘Witte Raaf’. U krijgt daar dan muntjes en een klein aandenken voor terug.

x