04

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 08

‘Mijn 3 speerpunten zijn de mens, de mens en… de mens’

Tekst KLTZ (SD) Karen Loos-Gelijns
Foto Mediacentrum Defensie

VADM Kramer nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

x
VADM Kramer (rechts) nam het commando vandaag over van LTGENMARNS Verkerk.

Vice-admiraal Rob Kramer is de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux. Hij volgde vandaag luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op, die tot zijn verrassing uit handen van de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert de onderscheiding ontving van Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. 

‘Hierbij draag ik… met forse tegenzin… het commando over de Zeestrijdkrachten over’

De ceremoniële commando-overdracht vond plaats op Marinebasis Den Helder, tegen het imposante decor van de marineschepen Zr. Ms. Johan de Witt, Zr. Ms. Friesland, Zr. Ms. Holland, Zr. Ms. Van Speijk, de onderzeeboot Zr. Ms. Zeeleeuw, 2 landingsvaartuigen en het Belgisch schip BNS Bellis. Op de kade stonden 600 Nederlandse en Belgische militairen aangetreden, onder wie ook 60 reservisten.

In de lucht verzorgden diverse oude maritieme luchtvaartuigen, 3 NH-90 maritieme gevechtshelikopters en een Cougar van de Koninklijke Luchtmacht een fly-by. Minister Hennis-Plaschaert, Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp en tal van hoge gasten uit binnen- en buitenland woonden de ceremonie bij.

Minister Hennis-Plasschaert speldt LTGENMARNS Verkerk de versierselen op van de Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Slotakte

“Een marinier in hart en nieren! Daarover kan geen misverstand bestaan. Máár ook… en laat ik duidelijk zijn… een ware vlootvoogd”, sprak de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert lovend over de scheidend commandant. “Alleen al uw niet-aflatende strijd voor bijvoorbeeld de vervanging van de Walrusklasse, de mijnenjagers en ook de M-fregatten spreekt in dat opzicht boekdelen.”

‘Beschermen wat ons dierbaar is’, was volgens de bewindsvrouw de reden dat Verkerk zich in 1978 bij de marine meldde. En de reden dat hij zich de afgelopen 4 decennia vol overgave inzette voor onze vrijheden, waarden en belangen. “De laatste 3 intensieve jaren vormen in feite een bijzonder slotakte van een prachtige loopbaan bij Defensie. Uw inzet, vastberadenheid en betrokkenheid hebben ons veel gebracht. Graag wil ik u hiervoor danken”, sprak de minister alvorens ze de generaal decoreerde.

Fluitend

Verkerk laveerde de Koninklijke Marine de afgelopen 3 jaar door een lastige periode. Een periode waarin het effect van jarenlange bezuinigingen Defensiebreed voel- en zichtbaar werd, terwijl de operationele vraag door de veranderde veiligheidssituatie in de wereld alleen maar groeide. “3 jaar geleden heb ik u beloofd dat ik ervoor zou zorgen dat u weer fluitend over de Moormanbrug kon fietsen. Ik heb er gelukkig niet bij gezegd welke kant op”, sprak hij zijn mensen toe. “De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit niet volledig is gelukt. De jarenlange bezuinigingen hadden een dieper gat geslagen dan ik had voorzien.”

Passie

Ondanks deze beperkingen ging het marinepersoneel nooit bij de pakken neerzitten. “Keer op keer toonde u uw passie, uw betrokkenheid en uw professionaliteit… U allen, burgers en militairen, heeft het verschil gemaakt. U heeft zich in Nederland en over de hele wereld ingezet voor vrede en veiligheid. Voor de economische welvaart van ons land. Voor onze toekomst.”

Om deze woorden kracht bij te zetten, stond Verkerk stil bij de geleverde prestaties van het marinepersoneel, in de vorm van een imposante opsomming van wapenfeiten. Met de woorden “Hierbij draag ik…, met forse tegenzin…, het commando over de Zeestrijdkrachten over”, deed hij vervolgens afstand van het bevel. 

‘Een betere balans, meer perspectief en meer manoeuvreerruimte’

Mens centraal

Vice-admiraal Rob Kramer vervulde gedurende zijn loopbaan voornamelijk operationele functies aan boord van fregatten en bij de Mijnendienst. In 2006 voerde hij het commando over het Luchtverdedigings- en Commandofregat Zr. Ms. Evertsen, waarmee hij in 2008 als eerste marineschip werd ingezet in de strijd tegen piraterij. Ook voerde hij het commando over de Netherlands Maritime Force. “Mijn 3 speerpunten zijn de mens, de mens en… de mens”, opende Kramer zijn toespraak als kersverse Commandant Zeestrijdkrachten.

Het speerpunt ‘mens centraal’ vergt in zijn ogen 3 zaken: een betere balans in de activiteiten; meer perspectief door een individuele benadering van zijn mensen; en meer manoeuvreerruimte door het afschaffen van onnodige regels. “Met deze mindset ga ik de komende jaren aan de slag om de marine nog sterker te maken en voor te bereiden op het volgende decennium. Ik hoop dat ik dat samen met u mag en kan doen, want alleen gaat het mij niet lukken. Alleen als een team komen we dieper, verder en hoger in al die domeinen waar de marine het verschil moet maken.”