05

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 06

Mijnenjagen en spierballen tonen

Tekst LTZ2OC (SD) Vanessa Strijbosch

“Regelmatig zagen we Russische eenheden”

“Zr.Ms. Makkum onverwacht vertrokken uit Den Helder”, kopte het intranet CZSK op 15 april. Voor de bemanning van het mijnenbestrijdingsvaartuig was het even schakelen, maar gaf direct uitvoering aan de opdracht: het ruimen van explosieven, het mijnenvrij houden van vaarroutes, kustwateren en havenmondingen. Ondersteund door een ferme boodschap: versterkte aanwezigheid aan de grenzen van het bondgenootschap. 

x
De vloot bestond naast de Makkum uit: de Belgische mijnenjager BNS Bellis, de Noorse mijnenveger HNoMS Otra, de Estse mijnenjager ENS Admiral Cowan en HNoMS Valkyrien (het commando- en ondersteuningsschip). Foto: AP, Gero Beloer

De Makkum nam van 13 april deel aan het NAVO vlootverband Standing Nato Mine Counter Measures Group (SNMCMG1). Het vertrek was onverwachts. Het internationale NAVO-vlootverband was de afgelopen maanden niet actief. Bovendien bevonden alle schepen zich in hun thuishaven. Het verband oefende in de wateren rond Estland, Letland en Litouwen. De oplopende spanning in Oekraïne was de reden om het vlootverband op deze korte termijn bij elkaar te krijgen. 

x
De Makkum vernietigde 5 mijnen uit de Tweede Wereldoorlog.

Mijnen vernietigd

Naast het oefenen binnen het internationale verband nam de Makkum ook deel aan de oefeningen Open Spirit (nabij Letland) en Baltic Operations (nabij Denemarken). Tijdens Open Spirit vond de bemanning van de Makkum 5 mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze werden ter plekke door hen vernietigd. 

Schouders eronder

“Hoewel het vertrek plotseling was, hebben we de schouders eronder gezet”, kijkt de commandant van Zr.Ms. Makkum, luitenant-ter-zee 1 Bastian Clasen, terug op de bijzondere inzet. “De werkzaamheden waren bekend aangezien de Makkum vorig jaar ook onderdeel uitmaakte van SNMCMG1.” 

x
De aanwezigheid van het vlootverband is alles behalve ongezien gebleven. Russische eenheden lieten zich regelmatig zien.

Opgelopen spanningen

Clasen besefte dat dit optreden meer inhield dan alleen oefenen. “Gaandeweg werd duidelijk dat de opgelopen spanningen in het gebied ook een rol speelden voor onze aanwezigheid. Tijdens de diverse oefeningen hebben we regelmatig Russische varende en vliegende eenheden in nabijheid van het verband gezien.” 

Op 26 juni keerde de Makkum weer terug in haar thuishaven.

x
x

De Standing NATO Mine Countermeasures Groups (SNMCMG) zijn 2 snel inzetbare maritieme NAVO-eenheden voor mijnenbestrijding. De NAVO kan deze multinationale eenheden snel en flexibel overal ter wereld inzetten. Elk NAVO-lidstaat kan een bijdrage leveren. SNMCMG1 is een permanent multinationaal vlootverband dat bestaat uit 7 mijnenjagers dan wel mijnenvegers, waarbij één van de schepen is ingericht als stafschip van de commandant van het verband. Het operatiegebied strekt zich uit van het noorden van Noorwegen tot de Middellandse Zee en van de Ierse Zee tot aan de Baltische Zee. Sinds 1998 opereert het vlootverband ook in de kustwateren van Noord-Amerika en IJsland. 

x
x