x
x

04|07 Nieuwe brugsimulator officieel geopend

De nieuwe Ship Handling Simulator (SHS) van de marine is officieel geopend. De Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom stelde de geavanceerde brugsimulator in dienst.

Het innovatieve aspect van de SHS zit hem vooral in de grote mate van realiteit die het apparaat simuleert. De marine (Koninklijke Instituut voor de Marine, Defensie Vaarschool en Nederlands Belgische Operationele School) gaat de simulator gebruiken voor scholing en training. Trainen op deze brugsimulator scheelt veel brandstof ten opzichte van leren varen op zee.

De indienststelling van de simulator vormde een onderdeel van een Maritiem Symposium dat diezelfde dag plaatsvond op het Koninklijk Instituut van de Marine. Het hoofdthema was schonere en zuinigere scheepvaart. Specialisten uit binnen- en buitenland deelden er hun meningen, onderzoeksgegevens en toekomstvisies. De marine streeft naar een aanzienlijke vermindering van het fossiele brandstofgebruik in 2030.

x

01|07 Vice-admiraal Borsboom ereburger Den Helder

Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom is ereburger van Den Helder. Het ereburgerschap werd Borsboom aangeboden als waardering voor zijn verdiensten op het gebied van samenwerking tussen de Koninklijke Marine, het gemeentebestuur van Den Helder en de samenleving. 

Borsboom leverde een grote bijdrage aan goede voorzieningen en veiligheid voor de inwoners en economische groei voor bedrijven, zowel in Den Helder als in de regio. De totaal verraste vice-admiraal Borsboom ontving de erepenning en oorkonde, behorend bij het ereburgerschap, uit handen van burgemeester Koen Schuiling. “Heel bijzonder”, reageerde Borsboom. “Het is een bijzondere erkenning van de gemeente en staat voor alles wat we gezamenlijk hebben bereikt.” 

x
x

28|06 Marineveteraan speciale gast op 10e Veteranendag

De 10e Veteranendag kende dit jaar veel belangstelling. Het trok liefst 90.000 mensen naar Den Haag. Onder wie de 92-jarige oud-marinier Willem 'Bill’ Ramakers die begin mei 1940 betrokken was bij de strijd om de Maasbruggen in Rotterdam.

Het bezoek aan Nederland kon al niet meer stuk voor de 92-jarige oorlogsveteraan Willem 'Bill' Ramakers, maar de persoonlijke ontmoeting met premier Rutte en de minister van Defensie Hennis-Plasschaert was de kroon op zijn trip door zijn vaderland. De begin jaren '50 naar Canada geëmigreerde ‘held van de Maasbruggen’ sprak Rutte en Hennis tijdens de dag. “Wat een held, ik ben ontroerd door zijn verhaal”, meldde Rutte. “Hun verhalen moeten verteld worden, zodat we in Nederland beseffen dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat we die te danken hebben aan Ramakers en zijn kameraden, aan Dorpmanns en aan al die andere veteranen”, aldus de premier. Ramakers toonde zich al eerder ontroerd door de hartelijke ontvangst: “Ik voel me thuis in Rotterdam en ben blij dat de stad me zo mooi ontvangt.”

x
x
x
C-ZSK vice-admiraal Borsboom: “4 jaar op post als CZMCARIB in een gecompliceerde en uitdagende omgeving met nationale en internationale verantwoordelijkheden. Een job well done die is bekroond met een Amerikaanse Legion of Merit.”

27|06 Bevelswisseling in Caribisch gebied

Commandeur Hans Lodder is de nieuwe Commandant Zeemacht in het Caribisch gebied. Eind juni nam hij het bevel over van brigadegeneraal der mariniers Dick Swijgman. Dat gebeurde tijdens een ceremonie op Marinebasis Parera op Curaçao.

De scheidende commandant wachtte een verrassing tijdens de ceremonie. Swijgman kreeg de hoogste Amerikaanse medaille uitgereikt die buitenlandse militairen kunnen ontvangen: de Legion of Merit. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn tomeloze inzet in het optimaliseren van de internationale strijd tegen de smokkel van drugs in het Caribische gebied.

Verrijking

De nieuw aangetreden commandant commandeur Lodder zei uit te kijken naar de uitdaging die hem in deze bijzondere omgeving te wachten staat. Zo is er niet alleen de samenwerking met militairen van de vloot en het Korps Mariniers, maar ook met militairen van de landmacht, luchtmacht en marechaussee. Hij zei dit een verrijking te vinden, evenals de internationale samenwerking die hij tegemoet gaat met eenheden van de verschillende landen, actief in de Caribische Zee. 

x
x

Verklaring van geen bezwaar

Heeft uw partner in de afgelopen 5 jaar een periode van 3 maanden of langer doorgebracht in een land waar Defensie geen persoonsgegevens mee uitwisselt? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw verklaring van geen bezwaar en daarmee voor uw baan bij Defensie.

De nieuwe beleidsregel veiligheidsonderzoeken is sinds 1 november 2013 in werking. Het beleid is daarbij niet ingrijpend gewijzigd, want de nieuwe beleidsregel is vooral een samenvoeging van al geldende beleidsregelingen en van de bestaande praktijk. Een voorbeeld van dit laatste is de rol van de partner bij het veiligheidsonderzoek. Omdat is gebleken dat hierover nogal wat onduidelijkheid bestaat, wordt het hierbij nog eens benadrukt.

Partner

Een verklaring van geen bezwaar (VGB) is nodig om op een vertrouwensfunctie te kunnen werken. Alle militaire en veel burgerfuncties zijn vertrouwensfuncties bij Defensie. Naar iedereen die een vertrouwensfunctie gaat vervullen, wordt een veiligheidsonderzoek ingesteld. Daar wordt ook uw partner bij betrokken.

Meer lezen

U kunt meer over dit onderwerp lezen in een uitgebreider bericht dat is verschenen op de nieuwspagina van intranet. Meer informatie vindt u in de brochure ‘Veiligheidsonderzoeken bij Defensie en defensieorderbedrijven’ en op www.defensie.nl via: onderwerpen ⇒ militaire inlichtingen en veiligheid ⇒ veiligheidsonderzoek of op intranet via: Bestuursstaf ⇒ Eenheden ⇒ MIVD.

x

Wie wat waar

x

03|07

Het Mariniers Trainings Commando heeft een nieuwe commandant. KOLMARNS Frederik Swart volgt KOLMARNS Tom Verbaan op. Swart is naast commandant ook de nieuwe Groepsoudste van het Korps Mariniers. Verbaan gaat een jaar lang studeren aan het Defence College in Londen.

x
x

01|07

SBN Ben Bekkering heeft uit handen van secretaris-generaal Erik Akerboom de Operational NATO Meritorious Service Medal ontvangen. Hij kreeg het eremetaal voor de uitstekende wijze waarop hij in 2012 de Combined Task Force 508 leidde. De medaille is de hoogste onderscheiding die aan een deelnemer van een NAVO-operatie, in dit geval operatie Ocean Shield, wordt toegekend.

x
x

27|06

KLTZ Lex van der Kraan is de nieuwe commandant van de School voor Maritieme Vorming en Bedrijfsvoering en Onderwijs (SMVBO). Hij nam het stokje over van KLTZ Marcel Sanders.

x
x

25|06

LTZ 1 Wilco Faber heeft uit handen van de Fleet Commander van de van de Royal Navy, Admiral Phil Jones, een zogenaamde Fleet Commander Commendation Award ontvangen. Faber kreeg dit vanwege zijn bijdragen aan de Royal Navy vanuit Plymouth, onder meer voor het plannen en uitvoeren van Joint Warrior oefeningen en twee Cougar-deployments: grote vlootverbanden in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat een Nederlander deze award in ontvangst mocht nemen.

x
x

25|06

De scheepsbel van ex-Hr.Ms Scheveningen uit het Marinemuseum is vanaf nu te zien in het cultuur en natuurhistorisch museum in Scheveningen, het Muzee. Na de onthulling van de scheepsbel op zijn nieuwe plek toosten de doopster van de Scheveningen, mevrouw Van Hoeken-Roeleveld, beide museumdirecteuren en overige genodigden op de overdracht. (Foto: Dick Teske) 

x

Reünies

x

24|06

Ongeveer 300 veteranen kwamen op de Van Braamhouckgeestkazerne in Doorn bijeen voor de Cambodja reünie. De veteranen hadden allen gediend tijdens 1 van de 3 lichtingen die naar Cambodja zijn uitgezonden in ’92-‘93. Generaal-majoor b.d. Patrick Cammeart, bataljonscommandant in Cambodja, was een van de genodigden die de veteranen toesprak.

x
x

13|09

Reünie voor ex-opvarenden van de mijnenvegers van de Beemsterklasse (AMS).Belangstellenden kunnen mailen naar bromlewe@hotmail.com.

x
x

07|10

Reünie voor de bemanningen van de WU-klasse (Dokkumklasse). Echtgenotes en partners zijn ook welkom. Leden RZN en donateurs van de stichting Promotie Maritieme Tradities betalen € 15,00 p.p toegang, overige: € 18,50 p.p. Inschrijving d.m.v. overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL29INGB0005929884 t.n.v. RZN te Amsterdam. Inschrijven mogelijk tot uiterlijk 20 september 2014. Meer informatie via e-mail: rznamsterdam@gmail.com. Zie ook www.rznamsterdam.nl

x
x

24|10

Reünie voor de bemanning van Hr.Ms.Utrecht 1961/62 NNG. De kosten bedragen € 21. Belangstellenden kunnen dit bedrag overmaken op rekening NL39ABNA 0599551904 t.n.v. K.Budde o.v.v. reünie. Opgave (tot uiterlijk 10 oktober) via tel: 0621267043 of via e-mail kbudde@quicknet.nl.