11

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 06

Uitgelicht

Speciale certificering

Het 13e Raiding Squadron is als eerste eenheid binnen het Korps Mariniers gecertificeerd tot Maritime Special Operations Capable (MARSOC). Eind juni ronden de mariniers in samenwerking met de maritime special forces de laatste fase van het opwerktraject af. Dat gebeurde onder verantwoordelijkheid van de Netherlands Maritime Force (NLMARFOR). Het Marine Training Command (MTC) beoordeelde de mariniers. Foto's: Phil Nijhuis

Van waterscooters tot transportvliegtuig

De door de Special Operations Force (SOF) geleide oefening vond plaats in en nabij de Marinekazerne Willemsoord in Den Helder. De snipers en de Fire Support Teams van het Korps Mariniers verzorgden de ondersteuning. Vanaf Zr.Ms. Johan de Witt voerden de mariniers uiteenlopende gespecialiseerde acties uit. Dit gebeurde met een verscheidenheid aan eenheden en materieel: waterscooters, VIKING-voertuigen, UAV/Raven, een C-130 transportvliegtuig, NH90/helikopter, diverse landingsvaartuigen (waaronder FRISC, LCVP en LCU). 

De weg naar certificering

Sinds het omklapmoment van de reorganisatie vorig jaar juli doorlopen marinierseenheden een nieuw gereedstellingstraject. De jonge mariniers en de nieuw opgeleide kaderleden gaan na hun opleiding eerst naar een Raiding Squadron (voorheen een marinierscompagnie). Dit squadron wordt opnieuw samengesteld. De eenheid doorloopt vervolgens een opwerkprogramma van circa 10 maanden. In dit jaar wordt de marinier opgeleid voor zijn individuele taken. Zijn eenheid werkt op naar niveau 4 met een certificering als afsluiting. Hierin is een Maritime Special Operations Capable (MARSOC) module opgenomen. 

Ondersteunen en aanvullen

De Maritime Special Operations Forces (MARSOF) is een Special Forces (SOF)-eenheid binnen het CZSK. Een Maritime Special Operations Capable (MARSOC) eenheid is een marinierseenheid die getraind en gecertificeerd is voor het ondersteunen en het met MARSOF-eenheden uitvoeren van speciale operaties op en vanuit zee. Door deze nieuwe MARSOF-MARSOC koppeling zijn de marinierseenheden nog breder inzetbaar en kunnen ze elkaar nog beter ondersteunen en aanvullen.  

Operationeel gereed

Het 13e Raiding Squadron is nu operationeel gereed en MARSOC gecertificeerd. Hierna volgt een periode van twee bestendigingsjaren waarin het squadron gereed is voor eventuele inzet door de Commandant der Strijdkrachten (CDS).