Accu opladen

Vice-admiraal Matthieu Borsboom Commandant Zeestrijdkrachten, Admiraal Benelux
x
Twitter: @VADMBORSBOOM

Het jaar is doormidden. Vlak voor het zomerverlof is het voor velen van ons tijd voor ontspanning. Ontspanning die u meer dan verdient. Vorig jaar vlak na Prinsjesdag riep ik u op om de schouders eronder te zetten. En dat is gebeurd! Ondanks onzekerheden, zette u zich vol verve 'in het belang van Nederland' in. Voor missies, oefeningen, gereedstelling en onderhoud. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: ik ben trots op deze inzet!

Flinke waslijst

Van de Indische Oceaan tot aan het Caribisch gebied zette de vloot en het korps zich als één team in voor onze veiligheid en welvaart. Maar er gebeurde veel meer. Van de implementatie van de nieuwe organisatie, invoering van nieuw materieel, varend houden van het bestaande materieel tot de invoering van SAP. Tel daar de vele oefeningen bij op en er ontstaat een flinke waslijst. Daarbij hebben de veranderingen in de wereld om ons heen directe impact op onze planning. Veranderingen die ertoe leiden dat we onze eenheden op een andere manier of andere plek inzetten dan gepland. Ook dat hoort bij ons werk. De veiligheidssituatie in de wereld kan zomaar veranderen. En dan hebben wij de taak om de internationale rechtsorde te bevorderen en onze bondgenoten te steunen. Dat heeft dus gevolgen voor onze operaties. En dan moeten we flexibel zijn. Daarmee vragen we veel van u, maar ook van uw thuisfront. Dat is niet altijd makkelijk.

Ontspanning en ondersteuning

Daarom is het nu tijd om de accu op te laden. Het hoofd leeg te maken en te genieten van uw vrije tijd. Samen met uw gezin, familie of vrienden. In de achtertuin of in verre oorden. Want reizen zit de marineman en –vrouw in het bloed. We vergeten niet dat het werk voor een flink aantal collega's doorgaat. Dat zij zich wereldwijd én in Nederland inzetten voor een veilige wereld. Samen met de collega's van de andere krijgsmachtdelen. Zij rekenen op onze steun en ondersteuning.