03

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 06

Verse impuls voor hulpverlening

Tekst LTZ2OC Maartje van der Maas
Foto SM Gerben van Es | video: SGTBDAV Ruud Mol

Nieuw marinedetachement op Sint Maarten op de proef gesteld

Net na de ambulance komt een donkergroene ziekenauto de hoek om scheuren. De ravage op de haven in Philipsburg is enorm na de passage van orkaan Patrick. Containers zijn verplaatst en een kleine jongen ligt onder de weggevlogen wiek van een windmolen. De verpleegkundige en de combat life saver van het marinedetachement Sint Maarten snellen samen toe om hulp te verlenen. En daar draait het om tijdens de orkaannoodhulpoefening 2014: samenwerking tussen lokale hulpdiensten en Defensie. 

Het aantal lokale hulpverleners is dan ook niet op 2 handen te tellen: de havenbeveiliging, de politie, de brandweer, de ambulancedienst en het Rode Kruis. Allemaal zijn ze uitgerukt om de gewonden te helpen en de hulpverlening te stroomlijnen. Waar er gaten vallen, ondersteunen de militairen. Dit jaar is die hulp dankzij de komst van het permanente marinedetachement Pointe Blanche op Sint Maarten een stuk dichterbij.

Prominente rol

De orkaannoodhulpoefening, afgekort als HUREX, is in nauwe samenspraak met het detachement op Sint Maarten gepland. De regie gebeurt door het Maritiem Hoofdkwartier Carib op Curaçao. De marinemilitairen op het Bovenwindse Eiland spelen een prominente rol in de hulpverlening na de passage van een orkaan. Het detachement, dat sinds eind vorig jaar op Sint Maarten is gevestigd, bestaat uit 6 vaste leden en een roterend element van 20 mariniers.  

x
Zr.Ms. Pelikaan, het vaste ondersteuningsvaartuig in het Caribisch gebied, zorgt ervoor dat de militairen en het materieel op de plaats van bestemming komen.
x
In samenspraak met de commandant beslist de lokale rampenstaf waar en hoe de militairen het beste ingezet kunnen worden.

Waar en hoe

De commandant van het detachement werkt nauw samen met de lokale rampenstaf. Deze staf bepaalt de prioriteiten van inzet van de hulpdiensten. In samenspraak met de commandant beslist de staf waar en hoe de militairen hulp kunnen bieden. De militairen  assisteren bij medische gevallen en kunnen daarnaast de politie ondersteunen bij het handhaven van een avondklok of het in bedwang houden van een plunderende of woedende menigte. 

Schuilplaatsen

Verder assisteren zij de lokale politie in het coördineren van de bezetting van de shelters. Dit zijn schuilplaatsen voor mensen uit armere buurten die niet in huizen wonen die bestand zijn tegen de enorme wervelwinden. Ook worden er alvast een hoop hulpgoederen opgeslagen in de gebouwen van het detachement. 

x
x
De schade als gevolg van orkaan Earl (2010) op Sint Maarten bleef beperkt. Toch hielpen mariniers mee met opruimen van omgevallen bomen.
x
In 2010 veroorzaakte orkaan Earl een hoop schade op Sint Maarten

Op Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten is het niet de vraag óf er een orkaan over zal komen, maar wánneer die komt. De Bovenwindse Eilanden liggen namelijk in de orkaangordel en als de wervelwinden het Caribische gebied aandoen, is de kans dat ze over deze eilanden passeren wel aanwezig. Daarom organiseert de Commandant Zeemacht in het Caribische gebied jaarlijks met de lokale hulpdiensten de orkaannoodhulpoefening, beter bekend als HUREX (Hurricane Exercise). Hierbij steken de verschillende partijen de koppen bij elkaar om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de hulpverlening na een orkaan.

x

Benieuwd naar het verloop van de oefening? Bekijk het fotoverslag hieronder.

De incidenten tijdens de HUREX op Sint Maarten waren indrukwekkend. Naast een totaal ontregelde haven, lagen er overal gewonden na een enorme modderlawine aan de rand van de stad.

Bij binnenkomst van het eerste vliegtuig met hulpgoederen ontstond er flinke onrust op het vliegveld. Een groot aantal roleplayers zorgde voor realistische scenario’s.

Ook de militairen werden flink op de proef gesteld door het grote aantal gewonden. Wie is er het slechtst aan toe? Welke hulpdienst doet wat? Op welke manier kunnen de militairen ondersteuning bieden? Allemaal vragen die binnen korte tijd beantwoord moeten worden.

Tijdens de evaluatie gaven de lokale hulpdiensten aan veel geleerd te hebben van deze oefening. Ze waren goed te spreken over de samenwerking met de militairen, maar verbeterpunten zijn er altijd.

De HUREX heeft de samenwerking met de militairen en de hulpverlening na de passage van een orkaan weer een nieuwe impuls gegeven. En dat is geen overbodige luxe aan het begin van het orkaanseizoen.