Tekst Jopke Rozenberg-van Lisdonk
Foto CSLK

Directe input, zonder filters

x
Leestijd: 5 minuten

“De Lumara besluit nú dingen voor ónze toekomst en daarover willen we graag meepraten”, zeggen de frontmannen van de dit jaar opgerichte Young Lumara. De majoors vormen samen met andere officieren een klankbordgroep en geven de Luchtmachtraad (Lumara) gevraagd en ongevraagd advies over strategische keuzes. Dat directe lijntje met de operationele werkelijkheid: heel waardevol vinden beiden partijen.

Medio vorig jaar kwam majoor Richard Hubbers met het idee voor Young Lumara. De luchtmachttop reageerde enthousiast en al snel mocht hij aan de slag met het formeren van het nieuwe adviesorgaan. Na een half jaar is de jonge club compleet, staan de werkwijze en regels op papier en zit de eerste strategische sessie met de Lumara erop. De kersverse voorzitter legt samen met zijn plaatsvervanger majoor Edwin Hoogsteder uit wat ze voor de luchtmacht gaan betekenen en wie ze zijn.

Het bestuur van Young Lumara (v.l.n.r.): majoor Richard Hubbers (voorzitter), majoor Edwin Hoogsteder (plaatsvervangend voorzitter), majoor Lennart Vriend (secretaris) en majoor Dirk Gielink (plaatsvervangend secretaris).

Wat?

Hoogsteder: “We denken met de Lumara mee over de lange termijn toekomst van de luchtmacht: de visie, transitie naar de 5e Generatie Luchtmacht en duurzaamheid. We zijn een klankbordgroep en adviesorgaan. Het gaat nu met name om het operationaliseren van de Defensievisie 2035 voor de luchtmacht. Waar gaan we de focus leggen? Het gaat dan vooral om het ‘wat’. Het ‘hoe’ wordt vervolgens voornamelijk op onderdeelsniveau uitgewerkt.”

Hubbers: “Het zullen geen volledige koerswijzigingen zijn die we teweeg brengen. De Lumara bestaat tenslotte uit allemaal slimme mensen met slimme mensen onder zich. Maar mogelijk brengen we belangrijke nuances aan die het verschil kunnen maken. Bovendien zit de kracht ‘m vooral in het ongevraagde deel van het advies. Wij kunnen aandachtspunten op de kaart zetten en de huidige top over bepaalde zaken laten nadenken.”

Hoogsteder: “De Lumaraleden zien ook die meerwaarde. Wij kunnen inspringen op hun blinde vlekken doordat wij in het middenkader werken. Wij zien sneller waar er nog iets ontbreekt en staan dichtbij de werkvloer.”

De andere leden van Young Lumara zijn (v.l.n.r.): sergeant-majoor Egbert Boot, Mark Kuulman, majoor Ernst Lankveld en majoor Marije Willegenburg.

Wie zitten er in de Luchtmachtraad?

In de Lumara zit het topmanagement van het Commando Luchtstrijdkrachten. Naast de Commandant Luchtstrijdkrachten en zijn plaatsvervanger hebben zitting: de 4 directeuren (Operaties, Materiële Instandhouding, Personeel & Bedrijfsvoering, Informatie & Innovatie), het Hoofd Afdeling Financiën & Control, het Hoofd Afdeling Integratie en de Luchtmachtadjudant.

Waarom?

Hubbers: “Omdat we een directe lijn zijn tussen de luchtmachttop en de operationele wereld. Die was er nog niet op structurele basis. Veel zaken gaan langs vele schijven voordat ze bij de Lumara aankomen. Wij leveren directe input, zonder filters.”

Hoogsteder: “Daarbij zijn wij van een andere generatie, waardoor we soms anders tegen dingen aankijken. En dan bedoel ik niet van een andere leeftijd, want die doet er in onze ogen niet zo toe, maar we zitten op andere plek in onze carrière. We zijn allemaal pré-MD’ers (zie volgend kader, red.) en zitten dus in het middenmanagement. Daardoor hebben we een andere kijk op dingen.”

Hubbers: “We proberen een brug te slaan tussen het huidige en het toekomstige leiderschap. We kunnen een nuttige discussie teweeg brengen of zienswijzen toevoegen: ‘oja, zo hadden we er nog niet naar gekeken’.”

Hoogsteder: “Bovendien is het toekomstig leiderschap van de luchtmacht over een heel aantal jaar in handen van onze generatie. De Lumara neemt in feite nu besluiten over onze toekomst. Daarover willen we graag meepraten.”

Hubbers: “Daarbij is het voor ons leerzaam om de slag te leren maken naar beleid en te zien hoe de overlegstructuur van de Lumara is ingericht.”

Met 1 vacature bestaat de Young Lumara adviesgroep nu nog uit 7 leden. In alfabetische volgorde de eerste 4 (v.l.n.r.): majoor Jan Joost Ackermans, majoor John Campfens, sergeant 1 Rick van Ewijk en majoor Bas van Giessel.

Wie?

Hoogsteder: “We zijn allemaal pré-MD’ers in de rang van luitenant tot en met majoor en komen uit diverse vakgebieden. Daarbij hebben we natuurlijk ook verschillende persoonlijke achtergronden. Tijdens de teambuilingsgesprekken kwamen we erachter dat we door al die verschillen ook op andere manieren naar dingen kijken. We vullen elkaar dus goed aan.”

Hubbers: “Het zijn allemaal gemotiveerde mensen, die graag iets extra’s willen doen. En dat is nodig, want Young Lumara is een neventaak. Als pré-MD’er heb je al een ontwikkeltraject van een half jaar achter de rug. Daarom besloot ik een half jaar geleden in overleg met Bureau Pré-MD om hun hele bestand aan te schrijven met de vraag wie er oren naar had om lid te worden. Er reageerden meer mensen dan dat er plaatsen waren en omdat ik niet iedereen kende, besloot ik hen allemaal uit te nodigen voor een groepskennismakingsgesprek. Omdat we een brede afspiegeling wilden vormen van de luchtmacht hebben naast 6 officieren ook een burgermedewerker en onderofficier zitting in de raad. Daarnaast hebben we een adviesgroep opgezet die op gelijke wijze is gevuld. Zij vormen onze extra mankracht en extra netwerk. Geen overbodige luxe, want je moet best wat werk verzetten als je dit goed wil doen.”

Hoogsteder: “Op deze manier behouden we ook de continuïteit en kennis. Raadsleden, die in principe 2 jaar zitting hebben, worden namelijk opgevolgd door mensen uit de adviesgroep. En die wordt vervolgens weer aangevuld met mensen uit het pré-MD bestand in samenwerking met Bureau Pré-MD.”

De andere 3 leden van de Young Lumara adviesgroep (v.l.n.r.): tweede luitenant Vincent Heuts, kapitein Herwin Meerveld en Nicoline Swinkels. Heuts is als tweede luitenant ook Pré-MD’er en is daarmee een uitzondering op de regel. Dat hij toch als jong talent is geselecteerd, komt door zijn carrière voor Defensie.

Wat is een Pré-MD’er?

Het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) heeft een Management Development (MD) programma dat (jong) talent selecteert, verder ontwikkelt en begeleidt naar een (top)managementcarrière binnen het CLSK. De verwachting is dat deze collega’s op termijn ten minste op het niveau van kolonel zullen acteren en daarmee sleutelposities binnen de organisatie zullen bekleden. De collega’s die voor dit Pré-MD traject in aanmerking komen zijn ambitieuze kapiteins en majoors en burgerpersoneel vanaf schaal 10.

Bekijk voor meer informatie het Management Development Portaal op intranet. Dit portaal is te vinden via het Luchtmachtportaal > Personeel > Loopbaanontwikkeling > Management Development Officieren.

Hoe?

Hubbers: “Een afvaardiging van Young Lumara neemt deel aan de strategische sessies van de Lumara. De eerste gezamenlijke was op 2 februari. Gedurende het jaar staan er nog een paar gepland en mogelijk komen daar nog een paar bijeenkomsten bij. Verder zijn we agendalid voor de vergaderingen van de Lumara. Daarin bespreken ze de dagelijkse en korte termijn zaken. Daar ligt onze focus in principe niet; maar als het nodig of interessant is, haken we aan. We kunnen ook zelf agendapunten inbrengen. Daarnaast vergaderen we zelf iedere 2 weken voor de structurele zaken en brainstormen we te pas en te onpas als een onderwerp onze aandacht trekt.”

Bereikbaar?

Hubbers: “Om een goed klankbord en adviesorgaan te zijn, is ons netwerk is heel belangrijk. We willen het beeld van de operationele vloer meenemen in onze gesprekken. Door onze rangen en functies maken we makkelijk contact met die laag van de organisatie.”

Hoogsteder: “We hopen dat medewerkers goede ideeën in eerste instantie via de reguliere lijn kenbaar maken, maar daarnaast kunnen ze ook bij ons aankloppen. Collega’s kunnen ons bellen, mailen of gewoon op de werkvloer aanspreken.”

Hubbers: “Bekenden benaderen ons nu al. Verder zijn we druk bezig met communiceren dat we bestaan via intranet, LinkedIn en nu in de Vliegende Hollander. Iedereen met vragen, ideeën of opmerkingen: laat maar komen!”

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor Young Lumara? Mail de leden dan via: CLSK.YoungLumara@mindef.nl.