Tekst Arno Marchand

Personeelsnieuws

In memoriam

Op 10 december overleed Bart Heinen. Hij werkte als technicus Galvano bij de afdeling Onderhoud & Logistiek van het 981 Squadron van het Logistiek Centrum Woensdrecht. Heinen is 47 jaar geworden. 

Eichelsheim nieuwe CDS

Luitenant-generaal Onno Eichelsheim wordt de nieuwe Commandant der Strijdkrachten (CDS) en krijgt de rang van generaal. De ministerraad stemde op 8 januari in met zijn voordracht door minister Ank Bijleveld-Schouten. Eichelsheim volgt op donderdag 15 april luitenant-admiraal Rob Bauer op, die voorzitter wordt van het militaire comité van de NAVO. Eichelsheim is sinds juli 2019 Plaatsvervangend CDS (PCDS).

Het is voor het eerst sinds Dick Berlijn (2004-2008) dat een luchtmachter de functie van CDS bekleedt. De CDS is het boegbeeld van de Nederlandse krijgsmacht en is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van militaire operaties. Hij geeft leiding aan de krijgsmacht, is verantwoordelijk voor haar gereedstelling en informeert en adviseert de minister van Defensie hierover. De CDS is de belangrijkste militair adviseur van de minister en leidinggevende van de operationeel commandanten en van de directeuren van de Defensie Materieel Organisatie en het Defensie Ondersteuningscommando. Eichelsheims primaire opgave voor de komende periode is de implementatie van de Defensievisie 2035.

Onno Eichelsheim werd geboren in 1966 en begon zijn militaire loopbaan in 1986 als cadet aan de Koninklijke Militaire Academie. In 1990 voltooide hij de elementaire militaire vliegeropleiding en behaalde zijn helikopter wings. Hij vloog op de Bo-105 ondersteuningshelikopter en Apache gevechtshelikopter, werd uitgezonden naar Bosnië, Kabul en Uruzgan en was commandant 301 Squadron. Op Ft. Hood in Texas maakte hij deel uit van het eerste Nederlandse Apache-squadron. Eichelsheim was Directeur Operaties CLSK en werd in 2016 aangesteld als Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

De functie van PCDS wordt per 8 maart bekleed door schout-bij-nacht Boudewijn Boots, die nu nog Directeur Operaties bij de Defensiestaf is. Op 22 februari wordt hij bevorderd tot vice-admiraal. Foto: Arenda Oomen Fotografie

Commando-overdracht Woensdrecht

Kolonel Ellen Meeuwsen-Scholten is de nieuwe commandant Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) Vliegbasis Woensdrecht. Op 10 februari nam zij de taak over van kolonel Ben Kamstra.

Meeuwsen-Scholten is de eerste vrouwelijke commandant van de vliegbasis. De overdracht vond sober plaats, zonder uitbundige ceremonie.

Meeuwsen-Scholten was hiervoor Hoofd Afdeling Personeelsmanagement & Bedrijfsvoering op de luchtmachtstaf. Kamstra was sinds oktober 2017 commandant en zet zijn carrière voort op de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie in Den Haag. Foto: Bureau Multimedia KMSL

Cougar loadmaster tikt unieke 5.000 uur aan

Adjudant Jean Paul Arendse klokte op 5 februari zijn 5.000e uur als loadmaster op de Cougar bij het 300 Squadron. Hij is de eerste die dit bereikt op dit helikoptertype en gezien de levensduur ervan zal ook niemand anders dit aantal meer halen. De loadmaster met het hoogste aantal vlieguren na Arendse heeft 3.500 uur gevlogen. 

Arendse (57) vloog in zijn loadmaster-tijd gemiddeld 208 uur per jaar. Collega’s maken er nu er vaak nog geen 140. de Adjudant begon in 1997 als boordmonteur/loadmaster op de Cougar. Met een brevettering ging die functie in 1999 over in loadmaster. Hij vloog missies in Afghanistan, Bosnië, Irak en Somalië en bluste bosbranden op het Griekse Peloponnesos. Na het opheffen van 303 Search and Rescue-squadron nam 300 Squadron het vervoer van patiënten waar, tot dit werk door een civiele partij werd overgenomen. 

Na 24 jaar heeft hij nog geen genoeg van het vliegen. “Het blijft afwisselend en leuk. Natuurlijk heb je routinematigheden, maar geen enkele vlucht is hetzelfde. Dus als ik vliegmedisch goedgekeurd blijf, vlieg ik door tot aan mijn pensioen in maart 2023. Aan mij zal het niet liggen.” In Defensiekrant 5-2021 staat een uitgebreider portret van Arendse. Foto’s: Sven Scheffers

Zelfhulp & Kameradenhulp vereenvoudigd

De Zelfhulp & Kameradenhulp (ZHKH) is eenvoudiger en efficiënter gemaakt. ZHKH is de militaire variant op EHBO. De aangepaste versie wordt vanaf nu uitgerold en verbetert de kwaliteit van de zorg. Zo is het aantal handelingen teruggebracht van 27 naar 17. Hierdoor is het makkelijker te onthouden.

De belangrijkste aanpassing is de overstap naar een nieuw protocol. In plaats van het oude ‘<C>ABCDE’-protocol geldt nu MARCH: Massive bleeding, Airway, Respiration, Circulation en Hypothermia prevention (zie afbeelding). Het MARCH-protocol sluit beter aan bij de internationale richtlijnen van de NAVO en de VN. In de vernieuwde ZHKH is ook reanimatie opgenomen. Iedere militair moet zich de komende jaren de nieuwe versie met het MARCH-protocol eigen maken. Zij worden hierover ingelicht via de eigen eenheid. Vragen over de uitrol? Neem dan contact op met de opleidingsverantwoordelijke op het onderdeel. Alle informatie staat op de SharePoint ZHKH van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum.

Defensie ontmoedigt roken

Het aantal rookplekken op Defensielocaties vermindert dit jaar aanzienlijk. Zo zet het ministerie van Defensie in op een ontmoedigingbeleid. Uiterlijk 1 juli sluit Defensie alle rookruimtes binnen. Ook de buitenlocaties die overlast veroorzaken gan dicht. Hiernaast biedt Defensie hulp aan collega’s die willen stoppen.

Defensie ontmoedigt roken op 2 manieren. Aan de ene kant preventief door de mogelijkheden om te (beginnen met) roken te beperken. Het is al lange tijd verboden om in defensievoertuigen, op werkplekken en in legering te roken. Minder plekken om te roken verkleint de impuls om te roken. Aan de andere kant biedt Defensie hulp aan collega’s die willen stoppen met roken. Zo biedt het programma Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI) online trainingen aan (voor informatie: DGI@mindef.nl). Ook praktijkondersteuners van het eerstelijns gezondheidszorgbedrijf (EGB) kunnen op verschillende manieren helpen. Zij adviseren over middelen die kunnen helpen, stellen samen een plan van aanpak op en ondersteunen bij het stoppen. De praktijkondersteuner is te bereiken via de balie van het gezondheidscentrum.

Het Van Weerden Poelmanfonds helpt

In de vorige In-Formatie stond al een bericht over de Stichting Burgerpersoneelsfonds. Daar kunnen Defensiemedewerkers terecht om te voorkomen dat ze in een traject van gemeentelijke schuldbemiddeling belanden. Daarnaast is er specifiek voor de Koninklijke Luchtmacht (KLu) de Stichting ‘Het Van Weerden Poelman Fonds’.

Dat helpt (voormalig) medewerkers van de KLu bij het overwinnen van financiële problemen die zijn ontstaan door sociale en/of medische omstandigheden. Ook gezinnen en/of nabestaanden van die (voormalig) medewerkers vallen onder de doelgroep. Actief dienende luchtmachters kunnen altijd een aanvraag indienen. Voormalig medewerkers moeten hiervoor minimaal 8 jaar bij de KLu hebben gediend.

Sinds de oprichting in 1947 heeft de Stichting circa 6.000 aanvragen in behandeling genomen. De laatste 10 jaar worden gemiddeld 60 aanvragen per jaar behandeld. Volledige anonimiteit van de aanvragers wordt altijd gegarandeerd. Kijk voor meer informatie op www.hetvanweerdenpoelmanfonds.nl.

Handboek CLSK Export Control

Het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) beschikt sinds 14 januari over het Handboek (de Instructie) Export Control, een actuele risicoanalyse, een nieuwe aanvraag database en een defensiebrede export control e-learning. Hiermee wordt het voor luchtmachtmedewerkers steeds makkelijker om binnen de regels van export control te werken.

De Sectie Export Control, die sinds een paar jaar binnen het CLSK bestaat, vertelt in het handboek over het wat, waarom en hoe van export control. Het handboek zal regelmatig worden geactualiseerd, aangezien de sectie zelf ook nog lerende is. Input van gebruikers maakt het handboek daarbij nog bruikbaarder. Wie meer wil weten, kan terecht op de intranet startpagina CLSK Export Control via https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002531/SitePages/Startpagina.aspx (link werkt alleen op intranet).

CLSK Sociaal Portaal app opgenomen in Mijn Defensie app

De informatie die beschikbaar is in de Sociaal Portaal app van het CLSK (zie In-Formatie 04/05-2020) is geïntegreerd onder de ‘tegel’ integriteit in de Mijn Defensie app. De Sociaal Portaal app is nog tot 1 april te downloaden via Google Play. Op de intranetpagina van de luchtmacht blijft het Sociaal Portaal CLSK bereikbaar.

Via de ‘tegel’ integriteit is het mogelijk om een melding te maken van ongewenst gedrag of een integriteitsschending. Ook cyberincidenten of problemen met uitrusting, werkplek en legering kunnen worden gemeld. Daarnaast kan iedereen via de Mijn Defensie app het laatste nieuws van zijn eigen Defensieonderdeel volgen, de Defensie-magazines lezen, kleding bestellen of een PNOD-voertuig reserveren.

Iedereen met een geactiveerde diensttelefoon of -tablet van Defensie heeft toegang tot de Mijn Defensie app. Op intranet is het Sociaal Portaal CLSK te vinden op het luchtmachtportaal onder ‘Snel naar’.