Personeelsnieuws

Bauer nieuwe voorzitter NAVO-Militair Comité

Luitenant-admiraal Rob Bauer is op 9 oktober verkozen tot nieuwe voorzitter van het NAVO-Militair Comité. Het comité gaf daarmee de voorkeur aan de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten (CDS) boven zijn Poolse ranggenoot, generaal Rajmund Andrzejczak. De CDS draagt zijn functie voor de zomer van 2021 over. Wie zijn opvolger wordt, is nog onbekend.

In zijn nieuwe functie gaat Bauer zich inzetten voor de 3,2 miljoen militairen van het bondgenootschap. Het NAVO-Militair Comité vormt de schakel tussen het politieke besluitvormingsproces en de militaire structuur van de NAVO. Wat hem betreft is de belangrijkste taak van het comité om ervoor te zorgen dat de geüniformeerde mannen en vrouwen goed zijn uitgerust voor hun essentiële taak: het beschermen van het bondgenootschap. Foto: Phil Nijhuis

Nieuwe commandant EATC: Major General Andreas Schick

Commando-overdracht EATC

De Duitse Major General Andreas Schick nam op 24 september het commando van het European Air Transport Command (EATC) over van de Franse Major General Laurent Marboeuf. 

Dat gebeurde op Vliegbasis Eindhoven, waar het hoofdkwartier van het EATC is gevestigd, onder leiding van luitenant-generaal Dennis Luyt. De Commandant Luchtstrijdkrachten is voorzitter van het Multinational Air Transport Committee.

Het EATC is voor Schick geen onbekend terrein, de afgelopen 3 jaar was hij er werkzaam als stafchef. Zijn functie is overgenomen door de Franse Brigadier General Stephane Gourg. Foto’s: sergeant Cristian Schrik

Op 1 september bestond het EATC 10 jaar. Lees verderop in deze Vliegende Hollander het interview met 4 EATC’ers van het eerste uur.

Nieuwe topstructuur Defensie definitief

In de nieuwe topstructuur van Defensie stuurt de Commandant der Strijdkrachten naast de 3 commando’s van landmacht, luchtmacht en marine, het Defensie Cyber Commando en het Special Operations Command voortaan ook de Defensie Materieel Organisatie en het Defensie Ondersteuningscommando aan. Daarmee is de CDS verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitvoering van de krijgsmacht.

De nieuwe structuur komt voort uit het op 1 oktober afgeronde reorganisatietraject ‘aanpassing topstructuur’. Het nieuwe Directoraat-Generaal Beleid (DGB) is daarmee officieel van start gegaan. Dit bestaat uit: Directie Strategie en Kennis, Hoofddirectie Personeel, Directie Bedrijfsvoering en Evaluatie, Directie Operationeel Beleid en Plannen, Directie Materieel en Vastgoed en Duurzaamheid, Chief Information Office, Directie Internationale Aangelegenheden en Directie Veiligheid.

Het DGB ontwikkelt visie, strategie en plannen voor een modern en toekomstbestendig Defensie. Door integraal en uitvoerbaar beleid te maken, geeft het DGB richting aan en schept het de randvoorwaarden voor de krijgsmacht. De Hoofddirectie Financiën en Control is verantwoordelijk voor de centrale regie op het begrotingsproces. Hier valt ook de voorbereiding van de centrale toewijzing van middelen onder.

De nieuwe topstructuur zorgt voor een duidelijker onderscheid tussen beleid en uitvoering en voor een vereenvoudiging van de besturing. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn minder versnipperd en checks and balances zijn beter geborgd. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Eerste AMO-opleiding op De Peel

Met 33 rekruten ging op 19 oktober de eerste Algemene Militaire Opleiding (AMO) bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) van start. De leerlingen hebben een versneld sollicitatietraject doorlopen en worden nu in 18 weken opgeleid tot militair bij de land- of luchtmacht.

De AMO is onderdeel van een proef waarbij het hele traject van werving, selectie, opleiding en plaatsing op de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel plaatsvindt. Een vergelijkbaar traject werd eerder al op Vliegbasis Volkel gedaan. De nieuwe aanpak moet uiteindelijk bijdragen aan een toekomstbestendig personeelsmodel en aan Defensie als aantrekkelijke werkgever in de regio.

Het DGLC heeft een traject opgestart om kandidaten binnen 1 dag volledig te keuren en aan te stellen bij de eenheid. Daarna volgen de militairen hun opleidingen op de kazerne en worden ze op De Peel tewerkgesteld. Aan het einde van hun contract wordt gekeken naar toekomstmogelijkheden binnen de krijgsmacht of wordt men begeleid naar ander werk buiten Defensie. Ook op Defensielocaties in Den Helder, Oirschot en Utrecht bevinden zich proeftuinen zoals deze. Foto: Defensie

Uitreiking Waarderingsspeld voor reddingsactie

Op 5 oktober kreeg sergeant 1 Junior Toisuta, Onderofficier Toegevoegd bij het stafbureau van het 970 Squadron op Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM), de Waarderingsspeld Koninklijke Luchtmacht uitgereikt voor zijn reddingsactie op 28 februari 2020. 

Toisuta trof die dag in de nabijheid van zijn woning een persoon aan die onwel was. Hij heeft daarop de hulpdiensten gealarmeerd en gepoogd het slachtoffer te reanimeren. Daarna nam de sergeant de coördinatie met de hulpdiensten en de omstanders op zich.

Kolonel Marco Zeemeijer, commandant AOCS NM, reikte Toisuta de speld en oorkonde uit. De Waarderingsspeld bestaat sinds 25 mei 2016 en kan worden toegekend aan personeel dat zich naar het oordeel van de onderdeelscommandant heeft onderscheiden door bijzondere toewijding of loffelijk optreden. Foto: Koninklijke Luchtmacht

Reünie Vliegbasis Twenthe

Bijna 75 jaar geleden werd de Vliegbasis Twenthe opgericht. Inmiddels is de basis alweer bijna 13 jaar gesloten. Oud-medewerkers organiseren een reünie.

Wie: voormalig werknemers Vliegbasis Twenthe (partners ook welkom)

Wanneer: zaterdag 5 juni 2021, van 17.00 tot 23.00 uur (onder voorbehoud i.v.m. mogelijke coronamaatregelen)

Waar: Vliegbasis Twenthe, shelter 527

Kosten: € 29,50 per persoon (consumpties en snacks inbegrepen)

Aanmelden en meer info: reunievliegbasistwenthe@outlook.com