Personeelsnieuws

In memoriam

Op zondag 26 april overleed Patrick Anthonissen. Hij was specialist wapentechniek F-16 bij het 981 Squadron op het Logistiek Centrum Woensdrecht. Anthonissen werd 49 jaar.

Op maandag 18 mei overleed sergeant David Dries. Hij was specialist expeditie bij het 901 Squadron op Vliegbasis Volkel. Dries is 31 jaar geworden.

Op zondag 14 juni overleed korporaal 1 Age de Vries. Hij was sinds 2016 reservist bij vlucht 1 Leeuwarden van de Groep Luchtmacht Reserve. Hij zette zich onder andere in voor het TESS-team en als doorgunner op het 298 Squadron van het Defensie Helikopter Commando. De Vries is 23 jaar geworden.

Van Deventer baas van nieuw Air Combat Command

Met een gelijktijdige bevordering tot commodore begint Johan van Deventer op 1 september als Commandant Air Combat Command (ACC) (in oprichting). Met zijn team gaat hij het ACC opbouwen waar op termijn de huidige Vliegbases Leeuwarden en Volkel en het Air Operations Control Station Nieuw Milligen in opgaan.  

Het ACC bundelt de totale huidige operationele capaciteit van jachtvliegtuigen, onbemande verkenningsvliegtuigen, luchtgevechtsleiding, datalink management en target development. Het wordt een uitvoerend commando, analoog aan het Defensie Helikopter Commando.

Sinds 2017 is Van Deventer Hoofd Transitie Projecten op de Staf CLSK. Vanuit deze rol is hij, namens de Commandant Luchtstrijdkrachten, verantwoordelijk voor het aansturen, plannen en verder vormgeven van de visie op de 5e generatie luchtmacht. 

Everard de Jong is nieuwe krijgsmachtbisschop

Hulpbisschop Everard de Jong van het bisdom Roermond is op 1 juni door paus Franciscus benoemd tot krijgsmachtbisschop. Hij volgt bisschop Jos Punt op die de parttime functie sinds 1 april 1995 bekleedde. 

De 61-jarige De Jong werd in 1983 tot priester gewijd. Naast krijgsmachtbisschop is hij hulpbisschop van het bisdom Roermond en pastoor van het parochiecluster in Maastricht-Oost. Hij blijft in Maastricht wonen.

De functie van krijgsmachtbisschop heet officieel apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat. Dit wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. Dit niet-territoriaal gebonden bisdom is verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden, die in religieus opzicht onder verantwoordelijkheid van de ‘legerbisschop’ vallen. 

Hulpbisschop Everard de Jong (rechts) volgt mgr. Jos Punt op als krijgsmachtbisschop

NH90 met De Ruyter terug uit Straat van Hormuz

De 10-koppige NH90-boordvliegploeg arriveerde vrijdag 26 juni op Maritiem Vliegkamp De Kooy na een missie van ongeveer een half jaar met Luchtverdedigings- en Commandofregat (LCF) Zr.Ms. De Ruyter. Het schip met de bemanning voer 2 dagen later de haven van Den Helder binnen. Eenmaal op de kade ontvingen de bemanning en vliegcrew de Herinneringsmedaille Internationale Missies uit handen van Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.

Het LCF en het NH90-team van het 860 Squadron waren 152 dagen van huis en werden vanaf eind januari ingezet in de drukbevaren Straat van Hormuz. In die regio waren spanningen hoog opgelopen. Olietankers maakten verschillende incidenten mee, en Iran en de Verenigde Staten schoten elkaars drones uit de lucht. De CDS sprak zijn waardering voor de bemanning uit: “Jullie hielpen rust te brengen in de chaos. Dat is wat de krijgsmacht doet. Jullie aanwezigheid heeft gewerkt als een demper.”

De bemanning werd niet afgelost. De missie voor een veilige doorvaart in de Straat van Hormuz wordt voortgezet door Frankrijk, later versterkt vanuit Denemarken. Foto: sergeant Jan Dijkstra

KLu Veteranendag afgelast

De KLu Veteranendag die dit jaar op 23 september op Vliegbasis Eindhoven zou plaatsvinden, gaat vanwege het coronavirus niet door. Deze dag is bedoeld voor actieve en postactieve veteranen van de Koninklijke Luchtmacht. Er komt geen alternatief programma.