04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 09 | 2019

In Formatie

Personeelsnieuws

In memoriam

Op 25 september overleed sergeant-majoor Bob van Gijn. Sinds 16 september was hij senior MBV-trainer bij Bureau Vorming en Training op de Vliegbasis Eindhoven. Van Gijn is 52 jaar geworden.

Laatste Meivlieger Hans Hellendoorn overleden

Reserve eerste luitenant-waarnemer b.d. Hans Hellendoorn is op vrijdag 20 september overleden. Hellendoorn was de laatste Meivlieger en als zodanig drager van het Verzetsherdenkingskruis, het Mobilisatie-Oorlogskruis en het Ereteken voor verdienste in brons.
In 1937 brak Hellendoorn vroegtijdig zijn studie tot biochemicus af om vervroegd in dienst te gaan. Hij kreeg te horen dat er enkele plaatsen vrij waren bij de opleiding reserveofficier waarnemer te Soesterberg en gaat daar in opleiding. Tijdens de Meidagen zette hij zich als waarnemer/boordschutter op de Fokker C.V op voorbeeldige wijze in tegen de Duitse bezetter. Na de capitulatie was hij kort krijgsgevangene. Daarna probeerde Hellendoorn zijn studie weer op te pakken.
Hij raakte echter al snel betrokken bij het verzet. Een daad die getuigt van moed en oprechte vaderlandsliefde. Het begon met het ‘kalken van leuzen’, maar zijn vooroorlogse officierservaring bleek goed van pas te komen bij het organiseren van illegale schietsessies. Daarnaast hield hij zich bezig met inlichtingenwerk. Een van de belangrijker wapenfeiten, was het doorspelen van de Duitse code die werd gebruikt om hun kustvaarderskonvooien langs de bezette kusten van Europa te loodsen. Het doorgeven van de code betekende voor de geallieerden dat zij deze konvooien bij verassing konden onderscheppen. In de laatste periode van de bezetting werd hij commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten ‘Groep de Bilt’.
Na de oorlog rondde Hellendoorn zijn studie tot biochemicus af. Tot aan zijn pensioen is hij werkzaam geweest bij het voormalig Rooms Katholiek Ziekenhuis te Groningen. Na zijn pensioen sloot hij zich weer aan bij de dan nog overgebleven Meivliegers, Guus Kiel, Dick Lewis, Jan Linzel, Henk Sitter en Herman John Vermeulen. Tot zijn 95e heeft hij zich ingezet om de hun belangen te verdedigen en was hij betrokken bij het veteranenbeleid van de Koninklijke Luchtmacht. Hans Hellendoorn is 100 jaar geworden. Meer lezen over Hellendoorn, lees dan dit interview met hem uit de Vliegende Hollander in 2014: https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2015/03/fokker-c5. Foto’s boven: uit archief de Vliegende Hollander. Foto's onder: John van Helvert

Geslaagden AOCS NM ontvangen Wing en Coin

Nieuw gebrevetteerde luchtverkeersleiders en luchtgevechtsleiders ontvingen op 3 september op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) hun wing en graduation coin. Die laatste ontvingen eveneens de niet gebrevetteerde specialisten binnen het vakgebied Air Control. Commandant AOCS NM kolonel Marco. Zeemeijer en majoor Gerrit den Braven, Plaatsvervangend Commandant School of Air Control (SAC) reikten de onderscheidingen uit.
De SAC leidt leerlingen op tot luchtgevechtsleiding- en luchtverkeersleidingspersoneel en verzorgt trainingen voor brevethouders. Sinds 1995 wordt aan luchtverkeersleiders en ground movement controllers de luchtverkeersleidingswing uitgereikt en vanaf 2010 kwam daar de luchtgevechtsleidingswing bij. Alle gebrevetteerde Fighter Controllers van de luchtmacht zijn daarmee wing-dragend.
De geschiedenis van de graduation coin gaat bijna honderd jaar terug en begint in Amerika. De commandanten van onderdelen lieten daar vaak een eigen coin maken voor manschappen om de saamhorigheid te versterken. In 2009 deed de coin zijn intrede op de SAC. Alle medewerkers krijgen een unieke coin met nummer als blijk van verbondenheid met elkaar en de school. Foto’s: Phil Nijhuis

Kinderen uitgezonden militairen samen op bivak

75 kinderen van uitgezonden militairen waren begin september een wekend samen op jeugdbivak. Dankzij militairen en vrijwilligers beleefden zij hun eigen ‘minimissie’ met avontuurlijke bezigheden. 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen was dit jaar gastheer voor het evenement dat werd georganiseerd door het CLSK en ondersteund door een grote groep vrijwilligers van alle krijgsmachtdelen.
Met een spooktocht op het programma en (echte) militaire activiteiten was het een actieve en spannende bijeenkomst. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt kwam langs: “Kinderen waarvan een ouder op missie is, maken samen een weekend lang hun eigen missie mee. Mooi!” Overigens dienen de ouders van de deelnemers niet alleen bij Defensie, maar ook bij de politie. Foto’s: KLu

Van Sprang nieuwe IGK

Generaal-majoor der mariniers Frank van Sprang wordt met ingang van 28 november de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der veteranen en Inspecteur der reservisten. Hij volgt luitenant-generaal Hans van Griensven op en wordt bevorderd tot luitenant-generaal. Van Sprang was sinds 11 september 2017 Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. Foto: Defensie

Commando-overdracht

Majoor Aleks, Commandant Forward Support Element Mirage Detachement 25, droeg op 15 september het commando over Dutch Camp 1 en 3 over aan ranggenoot majoor Ad. Dit gebeurde op Vliegbasis Al Minhad in de Verenigde Arabische Emiraten. Het detachement heeft, naast de commandant, een adjudant vanuit de marine en 2 onderofficieren van Vliegbasis Eindhoven. Zij blijven voor ruim 4 maanden gestationeerd in het Midden-Oosten.
Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de vessel protection detachments van het Korps Mariniers. Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht op.

US Meritorious Service Medal

Majoor Marion Meesters, werkzaam bij APPK op de Staf CLSK, kreeg op 20 september de US Meritorious Service Medal uitegereikt. Meesters kreeg de hoge Amerikaanse onderscheiding, die wordt toegekend aan Amerikaanse en buitenlandse militairen die meer dan verdienstelijk hebben opgetreden buiten gevechtsomstandigheden, voor haar uitzending in Afghanistan.
Meesters was van oktober 2018 tot en met april 2019 Gender Advisor in Afghanistan. Ze organiseerde er onder andere de eerste internationale vrouwendag op Kamp Marmal. Deze dag heeft de deuren geopend om het gender perspectief in de breedste zin van het woord te integreren binnen de Afghaanse veiligheidstroepen. Mede dankzij verdiensten van Majoor Meesters en haar collega’s is aangetoond dat grote effecten behaald kunnen worden ook op een non-kinetische wijze.
Lieutenant-colonel Pete Lupo, Public Affairs Officer van de US Army, deed de voordracht voor de onderscheiding gedaan. Hij reikte de medaille in het bijzijn van de US Air Attache van de Amerikaanse Ambassade kolonel Eric Beers uit. Foto’s: John van Benten

Verzameling Vliegende Hollanders

Adjudant b.d. Ton den Hartoog was zuinig op zijn Vliegende Hollanders. Liefst 753 stuks telt zijn complete verzameling, van mei 1945 tot en met  februari 2014 en daarna het digitale tijdperk. Diverse jaargangen zijn ingebonden. Maar gezien zijn leeftijd wil hij er afstand van doen en ze verkopen. Vraagprijs is €400. Voor interesse, mail naar t.j.denhartoog@ziggo.nl.

Eerste trainingen voor MRTT crews

De opleidingen voor de MRTT crews zijn midden september gestart. De training bestaat uit een theoretische deel, training in de simulator en de specifiek militaire fase.
In die laatste worden met name de air to air refuelling (AAR)-procedures getraind. Deze duurt tot medio oktober. Daarna volgt nog een extra theoriedeel, wordt vanaf de eerste week van november gestart met de zogenoemde base flights. Dit is de praktische training met starts en landingen met de eerste MRTT vanaf vliegbasis Getafe in Madrid. De eerste is inmiddels in volledige kleuren van de Multinational MRTT Unit gespoten (foto onder).
De AAR Operators (ARO’s) zijn inmiddels ook gestart met de training. Zij doorlopen ook een theoretische fase en vangen daarna aan met hun praktische procedure training in de zogenaamde Part Task Trainer: een simulator waarin de bijtankprocedures getraind worden. Daarna is het de bedoeling dat de ARO’s trainingen uitvoeren met de echte MRTT. Foto’s Airbus

Account aanvragen voor de KPU-app

De afgelopen periode zijn diverse updates uitgevoerd om de KPU-app te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Vooral de nieuwe functionaliteit om een account aan te vragen is een verbetering.
Na het downloaden van de app op de smartphone of tablet biedt de app twee mogelijkheden om een account aan te vragen.
Optie 1: neem contact op met de Service Desk Defensie (SDD) en vraag telefonisch een account aan, telefoonnummer: 0800 2255733 of *06733 (keuze optie 1,1,5). Beschikking tot het werk e-mailadres is bij deze optie niet nodig.
Optie 2: vraag via de KPU-app een account aan, de gebruikersnaam en wachtwoord worden naar het werk e-mailadres gestuurd.

App voor aanvraag PNOD-voertuig

De app bestaat al even , maar voor wie het gemist heeft: het aanvragen of verlengen van een PNOD-voertuig kan sinds afgelopen zomer nog gemakkelijker via een nieuwe app. Gebruikers van een iPhone van het werk kunnen de app downloaden via de Defensie Store app.
Tot dan toe was dat alleen mogelijk via een Mulan-werkplek. De PNOD-app werkt op dit moment alleen op de iPhone. Later dit jaar wordt de app onderdeel van Mijn Defensie-app. De Mijn Defensie-app is op de individuele militair of medewerker afgestemd en werkt op een mobiel toestel. De eerste versie biedt functies zoals Mijn Nieuws, Mijn KPU, Mijn PNOD en Mijn Melding. De uitrol van de devices vindt plaats per defensieonderdeel.

20-jarige viering en Reünie ISB in 2020

De Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB), onderdeel van de landelijke Bond van Wapenbroeders, is de vereniging voor zowel actief dienende militairen als oud-militairen van alle krijgsmachtdelen die bij de Multinational Force & Observers (MFO) in Egypte (het Sinaï-schiereiland) of Israël hebben gediend. Deze vereniging is in 2000 opgericht en viert in 2020 haar 4e lustrum op vrijdag 17 april. Informatie locatie en programma zullen medio jan 2020 worden aangekondigd. Voor meer info, kijk op www.steenrode-baretten.nl of mail naar secretariaat.isb@gmail.com.