11

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 09 | 2019

Mensen en Mutaties

Tot vorige maand plaatste de redactie hier maandelijks de personeelsmutaties. De reden daarvoor is simpel; het was een van de populairste pagina’s van de Vliegende Hollander. Luchtmachters vinden het blijkbaar erg leuk bij te houden welke collega’s zijn bevorderd, en te zien wie er na jaren trouwe dienst met FLO gaan.

De publicatie van deze persoonlijke informatie is recent getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG in de volksmond. Het gevolg is dat de mutaties met onmiddellijke ingang niet meer in de internetversie van de bladen mogen. Er bestaat een kans dat ze wél in de intranetversie komen, maar dat is op dit moment nog onduidelijk. Daarover leest u binnenkort meer op het CLSK-intranet.