04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 03 | 2019

In Formatie

Op Onze Vleugels 1 jaar

Het welzijnsinitiatief van de luchtmacht, genaamd Op Onze Vleugels (OOV), bestond in februari 1 jaar. Het afgelopen jaar is de basis gelegd voor de inrichting van OOV dat als primair doel heeft: kinderen van luchtmachtmedewerkers met een bijzonder verhaal, een steuntje in de rug te geven of in het zonnetje te zetten.
De initiatiefgroep is trots dat er een goed gedragen fundament ligt en met een handtekening van de Commandant Luchtstrijdkrachten op het oprichtingscertificaat is de organisatie nu ook formeel erkend binnen de luchtmacht. “Op Onze Vleugels past binnen de nieuwe koers van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij de focus ligt op het eigen personeel. De gezinsleden van luchtmachtmedewerkers en medewerkers op CLSK-onderdelen doen ertoe, zij maken deel uit van het warme luchtmachtnest en zijn de backbone van de organisatie”, aldus generaal Luyt bij de ondertekening van het oprichtingscertificaat.
Tijdens het startjaar heeft de initiatiefgroep ook al de eerste bezoeken mogen vormgeven en hebben de eerste OOV-gezinnen een bijzondere dag gehad op een luchtmachtonderdeel.
Heb jij ook iemand binnen je luchtmachtomgeving wiens kinderen door omstandigheden wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Of misschien verdienen je eigen kinderen het wel om een dag in het zonnetje te worden gezet. Twijfel niet langer, kijk hier voor meer informatie en mail de initiatiefgroep op oov@mindef.nl. Kijk voor het verhaal over OOV in de Vliegende Hollander van maart 2018.

Spel en uitdaging tijdens het BronbeekFestival

Tijdens het BronbeekFestival op zondag 14 april 2019 worden vooral kinderen uitgedaagd met stoere, speelse en creatieve activiteiten in de open lucht en in tenten op het landgoed Bronbeek.
Ze kunnen muziek maken met Indonesische ankloengs, tropische geuren ontdekken, een Balinees masker maken, of met Bronbeekbewoners een houten bootje maken en uitproberen in de vijver. Of oud-Indische spelletjes spelen of geschminkt en verkleed in sarong of uniform op de foto. Maar ze kunnen ook stoerdere dingen doen, zoals een klimtoren beklimmen, schieten op doelwitten, je handigheid testen in een hindernisbaan, je zenuwen op de proef stellen met een spiraal of spijkerbroekhangen. Even uitrusten kan rijdend op een pony of op een militair voertuig. Voor de sfeer zorgen onder meer de band Samba Palooza en Esk-Esque. Indische hapjes en drankjes ontbreken niet. Ook is er een korte theatervoorstelling op basis van dagboeken en brieven die uitgezonden militairen ooit naar huis stuurden. Alle activiteiten zijn van 10.00 tot 17.00 uur. 
Het BronbeekFestival is een samenwerking van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek met de Koninklijke Landmacht, Paresto, Facilitair Bedrijf Defensie, Keep Them Rolling, vrijwilligers, Arnhemse kunstenaars en ArtEZ Hogeschool voor de kunsten.
Toegang: 1 kaartje voor alle activiteiten inclusief museumbezoek kost € 3,- (tot 6 jaar en MK gratis). Kaartjes zijn op 14 april verkrijgbaar bij de ingang van het landgoed. Gratis parkeren kan op het terrein van de HAN aan de Ruitenberglaan.

Informatiepunt Chroom-6 is hét loket voor nazorg

Nog niet alle oud-POMS-medewerkers en hun naasten weten het Informatiepunt Chroom-6 te vinden als hét loket voor nazorg. Defensie roept dan ook iedereen met (hulp)vragen op om zich hier te melden. Of het nou gaat om het beantwoorden van vragen, begeleiding of ondersteuning; het informatiepunt helpt.
In juni 2018 is het 1e deelonderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) afgerond en openbaar gemaakt. Hierbij werd het gebruik van chroom-6 onderzocht op de POMS-locaties van Defensie. Op deze prepositioned organizational materiel storages werd Amerikaans materieel opgeslagen en onderhouden.
De afronding van dit onderzoek markeerde voor alle betrokkenen een belangrijk moment. De resultaten maakten vaak diepe indruk. Op oud-medewerkers zelf, maar ook op hun directe omgeving en eventuele nabestaanden. Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen goede nazorg krijgen als zij dat wensen. Het Informatiepunt Chroom-6 speelt hierbij een centrale rol. 

Contact Informatiepunt Chroom-6 

Website: www.informatiepuntchroom6.nl

E-mail: infoc6&carc@caop.nl

Telefoon: 070-376 5476 (bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur)

Krijgsmacht heeft vrouwen keihard nodig

75 defensievrouwen schoven op 8 maart aan bij een ontbijt op het Haagse ministerie. Op internationale vrouwendag vierden ze dat 75 jaar geleden de eerste vrouwen de krijgsmacht versterkten.
Een goed moment om stil te staan bij de positie van defensievrouwen anno 2019 vindt minister Ank Bijleveld. “Het goede nieuws is dat ze zeer gemotiveerd zijn, maar aandacht blijft nodig. Zo is het aantal vrouwelijke topfunctionarissen zeer laag”, zei de minister. Dat meer vrouwen de dienst verlaten dan er bijkomen, baart haar ook zorgen. 
Behoud en werving staan dan ook hoog op de agenda, beaamde staatssecretaris Barbara Visser. Er moet meer worden gedaan aan beeldvorming, vindt ze. Vrouwen en meisjes hebben vaak een verkeerd beeld van wat een baan bij de krijgsmacht inhoudt. Ze denken vooral dat het mannenwerk is. 
Maar ze ziet ook dingen veranderen. Als voorbeeld noemde Visser Defensity College, een programma waar universiteitsstudenten parttime bij de krijgsmacht aan de slag gaan. Defensie wil de hoogopgeleide jongeren zo enthousiast maken voor een baan na hun studie. “Het slaat goed aan. Ongeveer 50% van hen is vrouw”, aldus Visser. Een goed teken dat hoopvol stemt, vindt ze. Ze riep het gezelschap op tot creativiteit om meisjes te interesseren voor de krijgsmacht. 

Beste Beurt sergeant 1 Pieter van Ackeren

Sergeant 1 Pieter van Ackeren van het 983 Squadron op vliegbasis Woensdrecht heeft het getuigschrift ‘Beste Beurt’ ontvangen. Een Beste Beurt wordt toegekend voor het onderkennen en het melden van een potentieel vlieggevaarlijke situatie. Een Beste Beurt is een middel om veilig gedrag te belonen en als voorbeeld te stellen. 
Op maandag 29 oktober stond Pieter tijdens de koffiepauze buiten met collega’s. Hij zag een ongebruikelijk voorwerp bij de houtafvalcontainer staan. Hij realiseerde zich dat iets niet klopte. Hierop heeft hij direct een melding gemaakt aan de opzichter materieelcontrole. Hierdoor kon de situatie onder controle gebracht worden. Na onderzoek bleek het te gaan om een onderdeel van de Alouette III, een helikoptertype dat niet meer in gebruik is bij de luchtmacht. 
Sergeant 1 Van Ackeren werkt bij het 983 Squadron als eerste medewerker van de opslag. Als logistiek medewerker zonder specifieke technische kennis van dit soort materieel heeft hij zeer adequaat gehandeld. Omdat hij in zijn reguliere werkzaamheden niet werkt met dergelijke onderdelen, en dus de procedures niet kent, had hij ook kunnen aannemen dat dit ‘wel goed zit”. In plaats daarvan heeft hij geen aannames gedaan en gezorgd dat zeker gesteld zou worden dat de juiste procedure is gevolgd. 
Sergeant 1 Pieter van Ackeren heeft hierbij zeer adequaat gehandeld. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van een vliegveiligheidsissue wat getuigt van een groot veiligheidsbesef.

Gezinsdag op Maritiem Vliegkamp De Kooy

Op woensdag 8 mei 2019 van 13.00–17.00 uur wordt er op De Kooy een Gezinsdag georganiseerd.Diverse afdelingen en squadrons zullen bijdragen aan een invulling van het programma. Daarnaast worden er voor jong en oud leuke activiteiten georganiseerd. Uiteraard zal de organisatie zorgen voor eten en drinken.
Bijzonderheden en het definitieve programma volgen na opgave. U kunt uzelf (burger/militair) en uw gezinsleden (naam en achternaam) voor 8 april opgeven via het onderstaande e-mailadres: FenO.MVK.De.Kooy@mindef.nl

Erepenning voor levensreddende handeling

Opperwachtmeester P.R. Hendrikse en adjudant R. Plasmans hebben een erepenning ontvangen met het daarbij behorende erekoord. De erepenning wordt toegekend wanneer er sprake is van buitengewone plichtsbetrachting of een zeer loffelijk optreden, hieronder valt onder andere het verrichten van levensreddende handelingen.
Zij hebben deze penningen ontvangen voor hun optreden tijdens een verkeersongeval op 5 juli 2018. De oorzaak van dit ongeval was een bestuurder van een scooter die ten val was gekomen en daarbij een ernstige beenbreuk en slagaderlijke bloeding opliep. Tijdens dit verkeersongeval hebben de 2 mannen levensreddende handelingen verricht toen zij als eerste ter plaatse waren, met het verlenen van de eerste hulp op de plek van het ongeval. Door dit doortastende en adequate optreden hebben zij het leven van het slachtoffer gered, wat ertoe heeft geleid dat Commandant Luchtstrijdkrachten de erepenning heeft toegekend aan deze mannen.