06

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 03 | 2019

5 vragen over 5e generatie luchtmacht

Main Support Base en Program Management

Aan de 5e generatie luchtmacht is in de Vliegende Hollander al eerder aandacht besteed, maar in 2019 moeten de bouwstenen waaruit die 5e generatie is opgebouwd concreet vorm krijgen. Daarom passeren ze dit jaar 1 voor 1 de revue of soms samen. Kolonels Ben Kamstra en Johan Poncia (Main Support Base, MSB) en Jan Verhulst met opvolger Erwin van Beljouw (Program Management, PM) leggen in 5 stappen uit, waarover dat gaat.

Kolonels Ben Kamstra (r.) en Johan Poncia (Main Support Base, MSB)

MSB: “De bouwsteen Main Support Base (MSB) is in het leven geroepen om de 5e generatie luchtmacht op een moderne en flexibele manier te kunnen blijven ondersteunen, met uitstekend geschoold personeel en verantwoord onderhoud. Ondertussen kunnen de vliegbasis Woensdrecht en haar hoofdgebruikers zoals het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) en de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) ook wel wat conceptueel en infrastructureel onderhoud gebruiken. Hiervoor gebruiken we het pad van innovatie en herstel. We gaan de vliegbasis verduurzamen en de opleidingen vernieuwen: een adaptieve schoolomgeving met een eigentijdse campus. Bij het LCW bekijken we hoe we onze bijdrage aan de inzetbaarheid van onze wapensystemen kunnen vergroten en kijken naar de mogelijkheden om innovatieve technologieën toe te passen en hoe we kunnen samenwerken met private partners.”

Kolonels Jan Verhulst (r.) en Erwin van Beljouw (Program Management, PM)

PM: “Programma Management (PM) is en blijft verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de (wapen-)systemen bij de gebruiker. Wij voeren de regie over de instandhouding voor een optimale materiële gereedheid. Wij creëren een actueel overzicht over en inzicht in de instandhouding van de (wapen-)systemen door het bundelen en verfijnen van de informatie, kennis, kunde en vindingrijkheid. Wij werken hiervoor samen met alle spelers in de ketens, van een monteur binnen de verschillende squadrons tot de civiele partners binnen en buiten Woensdrecht. Wij zorgen voor de tijdige aansturing van het onderhoud en dat de benodigde materialen en methoden tijdig beschikbaar zijn, binnen het beschikbare budget. Wij werken in multidisciplinaire teams met creatieve, doortastende en resultaatgerichte professionals.”

MSB: “De ontwikkeling van de KMSL is van invloed op alle onderofficieren en korporaals. Het ‘Beleidvisie Onderofficieren’ zien we ook in de ontwikkeling van een campus terugkeren, en dat raakt de bouwsteen ‘De Luchtmachter’. Verder zullen we meer samenwerken met civiele opleidingsinstanties. De toekomstvisie voor de vliegbasis als MSB is gericht op het behalen van een hoger resultaat uit de beschikbare ruimte en de ondersteuning van vliegvelddiensten. Zo wordt gekeken naar mogelijkheden om MSB Woensdrecht als militaire op- of overslagbasis voor bijvoorbeeld NAVO-eenheden te gebruiken. Dit betekent zeker niet dat alles binnen de hekken van de MSB plaatsvindt. Via het leveren van Hoger Niveau Assistentie zullen wij onze klanten, waar ook ter wereld, met diensten ondersteunen.”

PM: “PM is 1 van de pilaren van het Logistiek Centrum Woensdrecht. Het overgrote deel van de medewerkers heeft als uitvalsbasis Woensdrecht. Dat heeft een groot voordeel vanwege de nauwe samenwerking met Onderhoud & Logistiek en in de toekomst ook met de diverse opleidingen. Vanwege de directe relatie die we hebben met de Main Operating Bases (MOB’s), het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC) en Defensie Helikopter Commando (DHC), vliegbasis Eindhoven en in de toekomst op andere plekken, zijn veel PM’ers regelmatig op deze onderdelen te vinden.”

MSB: “De onderhouds- en opleidingsprocessen op vliegbasis Woensdrecht zijn bij de tijd gebleven. Dat geldt echter minder voor de infrastructurele randvoorwaarden en de informatieomgeving. We zien dat ontwikkelingen zoals civiel-militaire, adaptieve samenwerking zich doorzetten met een snelheid die ons dwingt om pro-actiever in te spelen op de technische en maatschappelijke veranderingen. De laatste, en niet de minste, reden waarom modernisering op de MSB Woensdrecht nodig is, betreft de instroom van nieuwe vliegtuigen en speciale technieken, die vragen om nieuwe onderhouds- en opleidingsconcepten. Als we de gevraagde inzetbaarheid willen behalen, dan zullen we kritisch moeten kijken naar de wijze waarop op dit moment het LCW de wapensystemen ondersteunt. Willen we relevant blijven en de ondersteuning verbeteren dan moeten we kritisch kijken naar de wijze waarop we onze toegevoegde waarde kunnen verhogen.”

PM: “Wij werken al sinds 5 jaar in multidisciplinaire teams en verbanden. Dat is eigenlijk al een beetje 5e generatie luchtmacht, nog voor we wisten dat we het zo zouden kunnen noemen. Wat er nog beter kan, is het gebruik maken van data, waardoor we beter kunnen voorspellen en nog pro-actiever kunnen inspelen op de toekomst waardoor we het misgrijpen op onderdelen verder terugbrengen en toekomstig onderhoud beter kunnen zien aankomen of zelfs voorkomen. Daarnaast vereisen de Militaire Luchtvaarteisen (MLE’s) dat het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) moet beschikken over een Continuing Airworthiness Maintenance Organisation (CAMO). De Luchtmachtraad (Lumara) heeft besloten deze taak en verantwoordelijkheid bij PM te beleggen. Deze 2 hoofdingrediënten bieden een uitstekende mogelijkheid om de gehele instandhoudingsketen te optimaliseren. Daarmee kunnen we een prima basis bieden aan de wendbare, informatiegedreven en operationele 5e generatie luchtmacht.”

MSB: “De ontwikkeling van de bouwsteen MSB staat geheel ten dienste van het CLSK. Echter is nog niet alles duidelijk bij alle bouwsteeneigenaren. Wel weten we steeds beter de samenhang tussen alle bouwstenen te duiden en werken we intern alvast aan verbeteringen. Dat doen we met 3 sporen; het transformeren van de KMSL naar een campus voor al onze opleidingen, het creëren van randvoorwaarden om het vliegveld meer en beter te benutten en het innoveren van de onderhoud- en opslagorganisatie. De verwachting is dat we dan ook naar een gezamenlijke en geïntegreerde besturing moeten durven kijken. Daarnaast gaan we binnenkort een themadag Bouwsteen MSB organiseren. We hebben hierbij 2 doelen: ten eerste het informeren van het personeel waar we staan. Ten tweede en misschien wel het belangrijkste: het personeel meer betrekken bij het ontwikkelen van de bouwsteen. Velen weten meer dan enkelen en hier willen we actief gebruik van gaan maken."

PM: “De bouwsteen PM wordt via 4 sporen uitgewerkt. Gebruik maken van de data-analyse, waarbij we samenwerken met de Data Science Cell (DCS / tevens bouwsteen) en het CAMO-spoor waarbij eigenlijk iedereen in de TechLog participeert (alle onderdelen, maar ook het NLR en de Defensie Materieel Organisatie (DMO)). We maken gebruik van de gelegenheid om ook het systeemoverleg – in de volksmond de driehoeksoverleggen – nog slagvaardiger te maken en het inmiddels bekende satéprikkermodel wordt verder geperfectioneerd."

Tekst: Arno Marchand

Foto’s: sergeant-majoor Maartje Roos