08

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 03

Air Cadets gelanceerd

Voor jongeren gaan deuren open die anders gesloten blijven

x
Foto boven: Air Cadets zijn in Groot-Brittannië al decennia lang een begrip. Foto: RAF

Personeel. Zeer belangrijk, want zonder doe je als Koninklijke Luchtmacht niets. Maar hoe trek je jongeren naar luchtvaartbedrijven in het algemeen, en naar de KLu in het bijzonder. Die uitdaging zag Commandant Luchtstrijdkrachten Sander Schnitger ook toen hij aantrad. “Ik merkte weliswaar dat van alles was en werd geregeld om nieuw personeel binnen te halen... behalve die doelgroep van tevoren enthousiasmeren. In 2014 kwam het plan ‘air cadets’ op mijn bureau voorbij. Een goed idee, maar het duurde even voordat het echt van de grond kwam. Nú is het er.”

Die woorden sprak de generaal bij het aanstellen van het stichtingsbestuur van de Netherlands Air Cadets (afgekort NLAC), zoals de nieuwe stichting voluit heet. Het doel is duidelijk geformuleerd: jongeren van rond de 14 en tot ongeveer 18 jaar enthousiast maken voor de lucht- en ruimtevaart in het algemeen. “En voor de militaire tak daarvan in het bijzonder”, vult Chef-Kabinet kolonel Marco Kathmann aan. “Want dat is uiteraard de insteek van de KLu.”

Britse Air Cadets zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform. Schnitker: “Wij moeten nog wel iets doen aan herkenbaarheid. Dat versterkt de groepsvorming. Uniformiteit moet er zeker komen, bij voorbeeld in de vorm van logo, cap, jack of nog anders.” Foto's: Royal Air Force

Levensvatbaar

Eerst even duidelijkheid verschaffen. De air cadets is geen KLu-initiatief, maar wel 1 waarbij de luchtmacht al langer betrokken is. “En een initiatief dat de luchtmacht van harte toejuicht en zeker ook een warm hart toedraagt ”, geeft Kathmann aan. “Het plan was echter niet meer dan een lege huls. Het eerste wat ik mij daarom tot doel heb gesteld is een organisatie, een stichting opzetten die levensvatbaar is.” Daarvoor zijn 2 partijen gevonden: de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL). Kathmann: “Dat zijn de belangrijkste aandeelhouders, 2 verenigingen met een lange historie die vele decennia teruggaat. KNVvL met een duidelijke link naar de civiele luchtvaart, de KNVOL naar de militaire. Eigenlijk een heel logische keuze.”

De Bok (r. op de foto met Kathmann): “De uitdaging zit hem er vooral in om jongeren die nu nog geen enkele band met luchtvaart hebben, te enthousiasmeren en uiteindelijk te bewegen een beroepskeuze voor deze tak van sport gaan maken.” Foto: Willem Helfferich

Samenwerking

“Het idee van de KLu was heel goed”, geeft KNVOL-voorzitter commodore bd Tom de Bok aan. “De concrete vraag van luchtmacht aan ons was of wij die kar konden gaan trekken. Als ambassadeurs van de luchtmacht waren wij hier uiteraard toe bereid, maar wij hebben geen ervaring met organiseren en uitvoeren van activiteiten die voor deze doelgroep relevant zijn. Al snel kwam de KNVvL in beeld als mogelijke partner. Zij hebben die ervaring wel. En dat bleek een goed idee. Na een handvol overleggen waren we eruit. We brachten ieder de helft van het startkapitaal bijeen, statuten werden vastgesteld waarbij onder andere is bepaald dat zowel KNVvL als KNVOL een bestuursfunctie bekleden.”

In de Adviesraad zitten personen met directe of indirecte links naar zowel de civiele als de militaire lucht- en ruimtevaart. Voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal bd Dick Berlijn is de voorzitter van die raad.

Chef-kabinet kolonel Marco Kathmann met afvaardigingen van zowel de KNVvL als KNVOL: “De KLu zit niet financieel in de stichting; alleen adviserend en ondersteunt daar waar mogelijk in het activiteitenprogramma. Als KLu-vertegenwoordiger ben ik wel een belangrijk bestanddeel van de NLAC. We hebben een gezamenlijk belang: jongeren enthousiasmeren lucht- en ruimtevaart.” Foto: Arno Marchand
Dus zo zit dat bij de luchtmacht! Foto: sergeant-majoor Dave de Vaal

Open deuren

Zo is de eerste NLAC-voorzitter tevens de huidige voorzitter van de KNVvL, Ronald Schnitker. “Mogelijkheden om met luchtvaart in contact te komen en geïnteresseerd te raken, zijn er niet zo heel veel. Ons doel is jeugd te interesseren en enthousiasmeren voor lucht- en ruimtevaart. Dat gaan we doen door ze met diverse activiteiten echt in contact met die bedrijven te laten komen. Bijvoorbeeld door bezoeken aan luchtmachtonderdelen. Jongeren die lid worden van de NLAC krijgen dus echt een streepje voor. Voor hen gaan deuren open die anders gesloten blijven.”

Bij de Franse en Britse luchtmacht, beschikken de air cadets over een eigen luchtvloot van zweef- en zelf ook motorvliegtuigen. De air cadets zijn in dat land wat meer op militaire leest geschoeid.

Kijkje in de keuken

Bij de lancering van de stichting is dan ook een uitgebreid (meerjarig) activiteitenprogramma bekend gesteld. “We moeten onze toekomstige leden namelijk wél iets bieden”, geeft Kathmann aan. “Laten zien wie wij – als hopelijk toekomstige werkgevers – zijn en wat we doen. Praktisch dingen doen zoals een motor- of zweefvliegkamp, bezoeken aan luchtmachtonderdelen en civiele luchtvaartbedrijven. Een kijkje in de keuken gunnen wat de KLu is, en wat het vliegbedrijf inhoudt.

Leerlingen van Technasium De Rede nemen op Woensdrecht een kijkje in het hart van een F-16. En zijn direct luchtmachtfan. Foto: Phil Nijhuis.

Verbond

De KLu is een snel en aansprekend bedrijf, gaat de Chef-Kabinet verder. “Maar wil je daarvoor jongeren vinden, dan moet je vroeg beginnen met boeien en binden. Je moet dat zaadje vroeg planten. Een ‘vehikel’ daarbij zijn de Netherlands Air Cadets. Ik heb de spelers bij elkaar gebracht, die hebben een goed verbond gesmeed en er ligt een levensvatbaar plan. Nu is het aan hen om hiermee aan de slag te gaan. De KLu denkt daarin mee, maar trekt de kar niet. We willen jongeren geïnteresseerd krijgen in het luchtvaartbedrijf, in de breedste zin van het woord, welk dienstvak dan ook, maar bij ons natuurlijk bovenal het militaire.”

Twee Blackshape Primes waarmee Air Cadets een vlucht kunnen winnen. Foto: Willem Helfferich.

Kijk voor alle informatie over, en de nu al geplande activiteiten van de Netherlands Air Cadets op http://www.nlac.nl/. Daar lees je bijvoorbeeld over het verloten van een ‘dare devil’-vlucht in een Blackshape Prime (het snelste sportvliegtuig in z’n klasse) onder de air cadets die zich in april en mei aanmelden.

Tekst: Arno Marchand