07

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 03

Parttime collega

Wat doe je in het dagelijks leven?

“Ik ben teamleider Kennis, Informatie en Innovatie bij de sector Brandweer van de Veiligheidsregio GeIderland-Zuid (Nijmegen en Rivierenland). Bij grote calamiteiten ben ik als brandweerofficier onder het motto ‘met mijn laarzen in de klei’ officier van dienst. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit 36 brandweerkazernes en circa 1000 brandweerlieden. De meesten zijn vrijwilliger en hebben een vaste baan, zoals bakker, automonteur,  ambtenaar. Vrijwilligers bij de brandweer zijn dus ook een soort reservisten.”

reservist burger
Naar boven

Je bent naast je baan bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid reservist bij de luchtmacht. Hoe zit dat?

“Van 2001 tot 2011 was ik als beroepsmilitair brandweerman op vliegbasis Eindhoven. Als onderofficier wilde ik in mijn vakgebied doorgroeien naar officier, wat gezien mijn opleiding kon. Maar door de bezuinigingen zat de organisatie ‘op slot’. Ik besloot over te stappen naar de civiele brandweer en kreeg bij mijn vertrek de vraag of ik reservist wilde worden. Maar, dacht ik, dat zijn toch militairen die aan de poort pasjes controleren en bij overstromingen zandzakken vullen? Nou, dat bleek helemaal niet te kloppen. Bij mijn eerste opkomst als reservist zag ik dat veel reservisten hoog opgeleid zijn, als arts, luchtverkeersleider of ict’er.”

Naar boven

Wat voor reservistenwerk doe je?

“Als reservist beheer ik een Defensiebrede bedrijfsvoeringsapplicatie voor de brandweerkorpsen. Daarin staan voor alle personeel de oefeningen, functies, opleidingen, trainingen en 'uitrukken'. De applicatie dient om alle vliegbases gecertificeerd te krijgen en het brandweerpersoneel geoefend. Mijn reservistenwerk kost me gemiddeld 1 dag per week. Daarnaast test ik gemiddeld 2 keer per jaar of de brandweersystemen van Defensie goed werken en welke knelpunten er zijn. Vijf keer per jaar zit ik met vertegenwoordigers van de brandweerkorpsen van verschillende Defensieonderdelen om de tafel.” 

reservist militair
Naar boven

Welke kennis neem je vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid mee de luchtmacht in?

“Kennis van zaken van een bedrijfsvoeringsysteem voor de brandweer. Defensie heeft daar momenteel niemand voor. Aangezien ik gespecialiseerd ben in oefenen en opleiden, geef ik eveneens les op de brandweerschool op vliegbasis Woensdrecht. Ik denk dat de luchtmacht veel aan me heeft.”

Naar boven

Welke vruchten plukt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van jouw reservistenwerk?

“Door mijn officiersopleiding en de vaardigheden die ik opdeed in leidinggeven, kan ik in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid als teamleider goed uit de voeten. Mijn collega’s reageren trouwens positief op mijn luchtmacht-achtergrond.”

Naar boven

Wat is volgens jou de meerwaarde van een reservist?

“Je bezit specialistische kennis die Defensie niet heeft. Met de juiste papieren op zak kan een reservist een krijgsmachtdeel prima ondersteunen. Ik wil nagaan of ik in de toekomst meer voor de luchtmacht kan betekenen. Wat mij betreft houdt het niet op als brandweerreservist.”

Naar boven

Voel je je als reservist volwaardig luchtmachtmilitair?

“Ja, want mijn adviezen worden regelmatig overgenomen. Soms vragen ze me: waarom kom je niet terug? Maar ik heb het bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook reuze naar mijn zin. Doet de luchtmacht echter een serieus beroep op me, dan zal ik een terugkeer overwegen. Defensie zit nog steeds in mijn achterhoofd. Dus dan zal het een dilemma worden.”

Naar boven

Reservisten, die doen toch alleen bewakingswerk? Nee, ze zijn op vele fronten inzetbaar. Sterker, de parttime militairen van de Groep Luchtmacht Reserve zijn van grote waarde voor de luchtmacht. In deze serie vertellen GLR-collega’s over hun werk.

Tekst  Jack Oosthoek Foto’s  sergeant-majoor Sjoerd Hilckmann

Naar boven