13

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 03 | 2014

Journaal

Chinooks naar Mali

Afgelopen vrijdag vertelde minister Hennis-Plasschaert aan de Tweede Kamer dat Defensie toch transporthelikopters meestuurt met de troepen naar Mali. ‘Door de risico’s van onvoldoende medische evacuatiecapaciteit, besloot het kabinet alsnog 3 Chinooks te sturen.’ Aanvankelijk zouden de Nederlanders gebruik maken van de helikopters van VN-partners en civiele instanties. Nu gaan de 3 zware transporthelikopters en 70 militairen van het 298 Squadron mee. Het kamp moet daarvoor nog aangepast worden. De Chinooks zullen daarom pas naar verwachting in oktober volledig inzetbaar zijn voor MINUSMA.

x
Foto: sergeant-majoor Maartje Roos
Streepje

Steviger vleugels voor F-16’s

Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) is begonnen met de eerste Pacer Wing modificatie van de F-16. Alle 64 Nederlandse F-16’s krijgen de komende jaren een beurt. Tijdens Pacer Wing vervangen LCW-technici alle 14 kabelbomen in de vleugels. Mochten ze bij contole van de vleugels haarscheurtjes constateren, dan worden die meteen gerepareerd. De doorlooptijd per vliegtuig duurt tussen de 16 en 23 weken. Dat is afhankelijk of de modificatie samen gaat met een fase-inspectie, een andere modificatie of separaat utgevoerd wordt. Het LCW neemt 2 of 3 vliegtuigen tegelijk onder handen. De eerste F-16 modificatie is een proef voor het LCW.

Streepje

Benoeming opperofficieren

Generaal-majoor Bart Hoitink volgt op 30 juni luitenant-generaal Ton van Ede op als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). In die rol treedt hij op als onafhankelijke adviseur van de minister, bemiddelaar van (oud-) Defensiepersoneel en Inspecteur der Veteranen. Generaal Van Ede gaat met functioneel leeftijdsontslag.

Hoitink is nu nog directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling bij de Defensiestaf. Directeur Operaties van het CLSK commodore Dennis Luyt volgt hem daar op, onder bevordering tot generaal-majoor.

Kolonel Richard Laurijssen is aangetreden als Souschef Wapensystemen bij de Defensie Materieel Organisatie. Daarbij is hij bevorderd tot commodore. Laurijssen volgt commodore Emile van Duren op die Plaatsvervangend C-LSK wordt.

Streepje

Defensiebrandweer helpt blussen hotelbrand Vlieland

Brandweermannen van het luchtmachtdetachement Vliehors hielpen op 11 maart bij het blussen van een hotelbrand op Vlieland. Eén van de brandweermannen merkte het vuur bij toeval op. Hij reed in zijn lunchpauze langs het pand en zag rook komen uit het grote rieten dak van hotel Vlierijck. Meteen belde de luchtmachter 112. Zowel de civiele brandweer als die van Defensie waren binnen 10 minuten met een blusvoertuig ter plaatse. Samen met een uit Harlingen overgevaren hoogwerker en een blusvoertuig kregen ze de brand aan het begin van de avond onder controle. Het pand liep forse schade op.

x
Foto's: Ramon Wenink
Streepje

Commando’s zorgen voor hoogtepunt

Een primeur voor de commando’s. Ze sprongen op 13 maart voor het eerst boven Nederland op een hoogte van 25.000 voet, ruim 8 kilometer, uit een vliegtuig. Daarmee kwalificeerden de Nederlandse C-130's en hun bemanningen zich voor parachutesprongen vanaf grote hoogte. De kwalificatie was nodig vanwege de vernieuwde cockpit van de C-130’s.

Nederlandse special forces mogen vanaf nu ook boven Nederland trainen op hoogtesprongen uit de C-130. Vanwege het zuurstofgebrek zijn op die hoogte zijn speciale voorzieningen nodig. De bemanning en para’s dragen bijvoorbeeld zuurstofmaskers. Tijdens de kwalificatievlucht waren ook een zuurstofwagen en een zuurstofbegeleider van het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan boord.

x
Foto: John van Helvert
Streepje

Tankink treedt toe tot eliteclub

Zo’n 15 jaar geleden schoot kolonel Peter Tankink een Servische MiG-29. Tankink kreeg zijn opleiding bij de Euro NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) op Sheppard Air Force Base. Op 14 maart werd hij hier voor zijn bijzondere prestatie benoemd tot ‘ENJJPT Star’. Die is er jaarlijks voor een afgestudeerde die verder gaat dan zijn of haar dienstplicht door zichzelf en zijn of haar land te onderscheiden. Elk jaar dragen de Senior National Representatives van de 13 deelnemende landen (waaronder Nederland) een ENJJPT-afgestudeerde uit hun land voor. Eén kandidaat wordt uitgekozen en voorgedragen aan de commandant van het 80th Training Wing. Volgens de Nederlandse SNR luitenant-kolonel Frits Beenhakker gaat het niet alleen om het eren van de vlieger. ‘We stellen hem juist als voorbeeld voor alle andere.’

Streepje

Nederlandse F-35 in stormachtige oefening

Een orkaan? Dan kun je je beter als de bliksem uit de voeten maken. Of beter gezegd: als F-35 Lightning II. Tijdens de Hurrevac-oefening evacuaeerde Eglin Air Force Base op 11 en 12 maart enkele van haar kisten vanuit Florida naar Sheppard Air Force Base in Texas. Doel was om te testen hoe de zusterbasis de gasttoestellen kan opvangen en ondersteunen. Onder andere majoor Laurens-Jan Vijge, de eerste Nederlandse F-35 testvlieger, nam hieraan deel.

De kans dat een tropische storm Eglin treft, is reëel en daarmee zijn de risico’s groot. De collega’s op deze trainingsbasis zorgden voor een gespreid bedje voor de nieuwe gevechtstoestellen. 5 Nederlandse jachtvliegstudenten en enkele instructor pilots hebben op Sheppard de F-35, als alles goed gaat hun toekomstige toestel, kunnen bekijken.

x
Foto: U.S. Air Force, Robert L. McIlrath
Streepje

NAVO-medaille voor gender op missie

Kapitein Caroline Burger is voor haar inzet als gender advisor in Afghanistan onderscheiden met de hoogste NAVO-onderscheiding, de NATO Meritorious Service Medal. Ze kreeg de medaille eind februari in Roermond bij het Monument voor Vredesoperaties. De Plaatsvervangend Commandant Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum, air marshall Graham Stacey, reikte de medaille uit.

Streepje

Ceremonieel voor Chinees staatshoofd

2 F-16’s verwelkomden het toestel van de Chinese president Xi Jinping bij binnenkomst in het Nederlandse luchtruim. Voor het eerst bracht een Chinees staatshoofd een bezoek aan ons land. Dat ging dan ook gepaard met veel militair ceremonieel vertoon. Onderaan de vliegtuigtrap wachtte een vaandelgroep met 4 vaandels de president op, samen met een 50-koppig detachement van elk krijgsmachtdeel. De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht zorgde voor de muzikale omlijsting tijdens de ceremoniële ontvangst door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

x
Streepje

Nieuw postadres DC HR

Het Dienstencentrum Human Resources heeft vanaf 1 april een nieuw postadres:

MPC 40A

Postbus 90090

3509 AB Utrecht

Het bezoekadres is ongewijzigd: Forum 2, 7521 PM Enschede

Streepje

Nieuw inschrijfsysteem sportevenementen

Aanmelden voor een BIMS-sportevenement na 1 mei gebeurt vanaf maart via intranet. Dit geldt ook voor regionaal georganiseerde varianten van de krijgsmachtdelen. Het nieuwe inschrijfsysteem bevat veel meer ruimte voor informatie. De gebruiker komt in een applicatie en kan zichzelf weer uitschrijven als deelname later niet mogelijk blijkt. Aanmelden voor sportevenementen tot en met april gebeurt nog via het oude systeem.

Het nieuwe inschrijfsysteem is gebouwd door de Defensie Materieel Organisatie en met het oog op de toekomst alvast geschikt gemaakt voor gebruik vanaf smartphones en tablets. Meer informatie vindt u bij de sportcommissies.

Streepje

Activiteiten

Reünie 65-jarig 324 Squadron
Voor wie: voor oud-leden van het Hawk Geleide Wapen Squadron 
Wanneer: zaterdag 10 mei 
Waar: voormalige vliegbasis De Peel (nu Luitenant-generaal Bestkazerne) 
Meer informatie: www.324-squadron.nl

Defensie Veteranen Voetbaltoernooi
Voor wie: alle veteranen 
Wanneer: 30 en 31 augustus 
Waar: voormalige Isabellakazerne 
Meer informatie: info@ouwstomp.nl of www.ouwestomp.nl

KLu Motortreffen 2014
Voor wie: alle KLu-medewerkers
Waar: vliegbasis Volkel
Wanneer: 30 mei tot 1 juni 2014
Meer informatie: www.mcmissileriders.nl of mcmissileriders@gmail.com

VRAGEN AAN OF BIJDRAGEN VOOR DE VLIEGENDE HOLLANDER?
Mail naar vliegendehollander@mindef.nl. Deadline: iedere derde maandag van de maand.