07

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 03 | 2014

Patriots beschermen Turkse bevolking

Tekst tweede luitenant Rosalien van Damme
Foto sergeant 1 Dave de Vaal

‘Dag en nacht paraat; je moet het maar kunnen!’

De Patriot-luchtverdedigingssystemen in de Turkse stad Adana staan na een jaar nog steeds dag en nacht paraat. De Nederlandse krijgsmacht beschermt op deze manier meer dan twee miljoen inwoners van Adana tegen een mogelijke aanval met ballistische raketten vanuit Syrië. Naast personeel van de landmacht, bestaat een groot deel van de 1 (NLD) Ballistic Missile Defense Task Force uit luchtmachtmilitairen. Drie van hen vertellen over hun werkzaamheden.

x

Wie: Korporaal 1 Martijn Hoekstra

Leeftijd: 24

Functie: Launcher crew member op Patriot Fire-unit 2.

‘Het is een imponerend gezicht als je het terrein komt oprijden waar de lanceerinrichtingen staan. In de verte zie je in het dal de stad Adana liggen. Op de voorgrond waakt het Patriot-luchtverdedigingssysteem over de inwoners. De aanblik went, want ik ben al meerdere keren op uitzending geweest. Mijn dienst duurt 24 uur en begint met het aftanken van de lanceerinrichtingen. Slapen is een extraatje, want soms moet je ’s nachts eruit als er problemen zijn met de launchers. De faciliteiten hier zijn goed. Het thuisfront is goed bereikbaar. Ik heb dagelijkse contact met mijn vriendin, maar je zit in twee verschillende werelden. Soms heb ik het gevoel dat de tijd hier stil staat, terwijl het leven in Nederland verder gaat. Ik vind het moeilijk om aan het thuisfront uit te leggen wat ik hier doe. Je leeft van dag tot dag.’

x
x

Wie: Majoor Rob Olthoff

Leeftijd: 45

Functie: Shiftleader in het Tactical Command System (TCS)

‘Fireball! Fireball! Als dit codewoord door de speakers klinkt, wordt ergens in Syrië een raket afgeschoten. Dat gebeurt regelmatig, want er vliegt veel door het Syrische luchtruim. We mogen pas actie ondernemen als het object een dreiging voor Adana vormt. Het daadwerkelijk onderscheppen gaat automatisch, maar daar gaat een scherpe analyse aan vooraf. Wij beoordelen in de TCS de informatie die wij krijgen vanuit de radarbeelden en het voorwaarschuwingssysteem. Als dit past in onze opgedragen Rules of Engagement, dan wordt de beslissing tot onderschepping genomen. Daarvoor hebben we drie tot zeven minuten de tijd. Het Patriot-raketsysteem met PAC3-raketten is zeer geavanceerd. Naast Nederland gebruiken alleen Duitsland en de Verenigde Staten het. Ik vind het fantastisch om daarmee te werken!’

x
x

Wie: Squadronsergeant-majoor Erik Klein 

Leeftijd: 46

Functie: Task Force sergeant-majoor 

‘Kolonel Laurens Jobse is momenteel de commandant van 1 (NLD) Ballistic Missile Defense Task Force. In mijn functie ben ik als onderofficier direct naast hem geplaatst. Gevraagd en ongevraagd geef ik hem advies. Zijn visie en koers draag ik over aan het personeel op de werkvloer. Dat we van verschillende krijgsmachtdelen zijn, is geen probleem voor een goede samenwerking. Af en toe een plaagstoot of een grap is altijd leuk. Het krijgsmachtdeel maakt niet uit, want we zijn allemaal bezig met dezelfde missie. 

De charme van deze functie is dat je weet wat er speelt onder het personeel. We vragen veel van onze mensen. Sommige functies zijn moeilijk te vullen en die militairen worden vaker ingezet. Daarnaast hebben we te maken met een statische missie en dat vergt heel veel energie. Twaalf uur lang in een verduisterde cabine naar radarbeelden staren; je moet het maar kunnen!’

x