Tijdens grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland, de NSS, was ik op bezoek bij onze luchtmachters op Valkenburg en Nieuw Milligen. De PC-LSK en de Directeur Operaties bezochten andere locaties waar onze collega’s zijn ingezet. En alle drie voelden wij het enthousiasme en professionaliteit waarmee u zich inzette voor deze top. Wij hebben als luchtmacht weer laten zien waarin wij als kleine organisatie groot zijn. Ik ben trots op u!

Een ander bezoek vond een week eerder plaats op Holloman Air Force Base in de Verenigde Staten. Daar sprak ik over de opleidingen voor luchtmachters met de komst van de MQ-9 Reaper binnen ons bedrijf.

Frisian Flag

Volgende week start een van de grootste internationale (jachtvlieg-)oefeningen op Leeuwarden. De focus van Frisian Flag ligt op de internationale samenwerking. Niet alleen tussen jachtvliegtuigen uit 7 verschillenden landen, maar ook die op het gebied van internationale gevechtsleiding, luchtverkeersleiding en logistieke operatien. Het trainen in een internationaal spectrum is noodzakelijk om onze luchtverdedigingstaken en missies in de toekomst mogelijk te blijven maken.

Frisian Flag is bij uitstek een oefening die dit laat zien. 8 landen vliegen twee weken lang in een grootschalig scenario waarbij voorop staat dat we trainen voor het conflict van morgen. In het verleden heeft zich dit al bewezen; kijk naar inzet boven Kosovo, Afghanistan en Libië. De Nederlandse luchtmacht is een betrouwbare partner waardoor andere naties met ons willen samenwerken. Neem als voorbeeld de European Participating Air Forces met de Noren, Denen, Belgen en Portugezen.

Parallel aan Frisian Flag loopt op vliegbasis Eindhoven de tankeroefening ‘European Air Refueling Training’. Nederlandse, Duitse en Italiaanse tankvliegtuigen verzorgen het bijtanken in de lucht van de Frisian Flag-deelnemers. Nog meer internationaal is de ondersteuning AWACS-radarobservatievliegtuigen van de NAVO en Frankrijk. Zowel in de lucht als bij het plannen van de verschillende missies wordt er intensief samengewerkt met de deelnemende landen.

Air Power symposium

Op 11 april komen 300 luchtmachters en vertegenwoordigers uit de industrie en van de kennisinstituten samen in de Fokker terminal te Den Haag. De verandering van het CLSK op weg naar 2024 gaat verder dan het invoeren van nieuwe hardware. We moeten revolutionair anders gaan denken, durven en doen om ook in de toekomst een effectieve, toekomst vaste en betaalbare luchtmacht te houden. Werken aan CLSK 3.0. dus! Om de beste te blijven heeft de luchtmacht niet alleen de beste mensen nodig, maar ook flexibele, technologisch geavanceerde oplossingen. Samenwerken met toonaangevende bedrijven en kennisinstituten ondersteunt het CLSK in die voortdurende innovatie. Daarbij is het belangrijk de kansen te zien die deze wederzijdse afhankelijkheid bieden. Inspirerende sprekers die aangeven dat de luchtmacht echt een ander tijdperk ingaat, waarbij de medewerkers revolutionair anders moeten gaan denken en doen. Het thema is dan ook Air Force Reinvented.

We zijn dus op allerlei vlakken bezig met de toekomst van mijn luchtmacht, van uw luchtmacht. En die luchtmacht staat paraat als de politiek met een verzoek komt. Zoals afgelopen vrijdag toen de minister de kamer informeerde over het sturen van een detachement van drie Chinooks en 70 man en vrouw personeel naar Mali. Dan ben ik trots op die nog steeds aanwezige can-do mentaliteit die wij de komende jaren hard nodig hebben om te bouwen aan een toekomstbestendige Koninklijke Luchtmacht.

Wilt u reageren? Dat kan per clsk@mindef.nl