Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

In 't kort

Tekst kapitein Arthur van Beveren
Foto Mediacentrum Defensie

Eerste militairen ontvangen nieuwe gevechtslaarzen

De eerste militairen hebben de nieuwe gevechtslaarzen van het project Keuzeconcept Gevechtslaarzen ontvangen.

Leverancier, firma Groenendijk, verzond de eerste bulk vanaf begin april naar de operationeel geplaatste militairen, die de afgelopen maanden de nieuwe gevechtslaarzen hebben aangemeten in de pastrailer. Sinds september vorig jaar pasten bijna tienduizend militairen de nieuwe laarzen. Vanaf nu kunnen er per week ongeveer zeshonderd paar laarzen verstuurd worden. De uitlevering gaat op basis van de volgorde van inmeten.

De militairen met een kleedafspraak bij het KPU-bedrijf voor opkomst of missie, kunnen voor het passen en inmeten van de gevechtslaarzen sinds eind januari terecht in de shop-in-shop van het KPU-bedrijf. Daar krijgen militairen de gevechtslaarzen meteen na het passen mee in verband met de operationele noodzaak.

Streepje

Technologie als slagkracht

Hoe worden lang cyclische investeringen toekomstbestendig binnen de DMO? Dat was een van de hoofdvragen van het Kooy symposium (13 april te Stroe). Directeur DMO, vice-admiraal Arie Jan de Waard, opende de bijeenkomst en benadrukte het belang van het ‘gouden ecosysteem’.

Het Kooy symposium wordt sinds 2002 georganiseerd door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in samenwerking met onder andere TNO. Het heeft als insteek om Defensie te helpen om haar ambitie om te zetten naar daden. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats onder de titel ‘Technologie als slagkracht’.

Volgens D-DMO is de innovatieve slagkracht nu te vinden bij startups (jonge bedrijven). “Daar moeten we veel meer mee samenwerken. Daarom spreek ik van een gouden ecosysteem”, aldus admiraal De Waard tijdens bijeenkomst. Hij deed een oproep aan de aanwezigen om te bekijken op wat voor manier deze bedrijven door regelgeving niet buitenspel gezet worden en hoe het beste met ze samengewerkt kan worden. (Foto: KIV)

Streepje

Contracten voor nieuwe grond-luchtradio’s

Twaalf vliegbases/locaties van de luchtmacht krijgen nieuwe grond-luchtradio’s. Voor het Project Radio’s Luchtverkeersleiding (LVL) zijn onlangs twee contracten getekend.

De steeds intensievere samenwerking tussen de CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland Schiphol (LVNL) was een van de redenen om de radio’s te vernieuwen. Voor deze samenwerking is standaardisatie naar één (besturings)systeem voor grond-lucht communicatie binnen Nederland noodzakelijk.

Naast het contract voor levering is ook een contract voor onderhoud overeengekomen. Leverancier Site Survey’s is verantwoordelijk voor de vervanging en denkt dit in het derde kwartaal van dit jaar te realiseren. (Foto: LVNL)

Streepje

Nieuw materieel voor Kustwacht Caribisch Gebied

DMO heeft goede zaken gedaan voor de Kustwacht Caribisch Gebied. Ten behoeve van de kustwacht zijn twee contracten getekend.

De kustwacht krijgt twee nieuwe Search & Rescue (SAR) helikopters. Daarnaast sleepte DMO een verlenging van het contract voor de twee Dash-8 patrouillevliegtuigen binnen. Met beide contracten verzekert de kustwacht en daarmee ook indirect de marine in het Caribisch Gebied zich de komende tien jaar van hoogwaardig materieel voor zoek- en reddingsacties op zee en verkenningen vanuit de lucht. Het Britse Bristow Helicopters Limited levert de nieuwe SAR-heli’s. Het Canadese PAL Aerospace Ltd en het Nederlandse Jet Support BV zorgen ervoor dat de Dash-8 vliegtuigen weer voldoen aan de hoogste standaard.

Streepje

Meer dan 50 miljoen euro aan militaire goederen naar Oekraïne

Nederland heeft inmiddels voor meer dan 50 miljoen euro aan militaire goederen naar Oekraïne gestuurd. Daarbij ging het ook om wapens.

“We doen wat we kunnen om Oekraïne in staat te stellen zichzelf te verdedigen”, zei minister van Defensie Ollongren namens het kabinet. Op verdere details van de militaire ondersteuning ging ze om operationele redenen niet in.
Wel zei ze dat Defensie levert wat mogelijk is, “maar onze voorraden zijn niet oneindig”, voegde ze eraan toe. “Als het kan, kopen we ook goederen om aan Oekraïne te leveren.”

De minister is in gesprek met internationale partners om te bezien wat er gezamenlijk nog is te doen om het Oost-Europese land te steunen. Ollongren bedankte de militairen voor hun bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging. Zo werden vliegers al enkele uren na de Russische inval ingezet om een gebied boven de Oostflank van het NAVO-gebied te beschermen.

Streepje

Lichtgranaten op de dijk

Het Kenniscentrum Wapensystemen & Munitie (KCW&M) van het Defensie Munitiebedrijf voerde begin april op Breezanddijk (Afsluitdijk) beproevingen uit in het kader van het levensduur verlengend onderzoek (LVO) voor 120mm mortiermunitie. Het betrof hier de lichtgranaten. 

Om de correcte en veilige werking ervan vast te stellen hoefde het KCW&M niet te wachten tot het donker was. Ook overdag waren de lichtpotten die uit de granaten kwamen prima waar te nemen. Deze specifieke munitie is bestemd voor de Very High Readiness Taskforce, de snelle interventiemacht van de NAVO. De beproeving is binnen de beschikbare tijd en op een veilige manier uitgevoerd. (Foto: archief)