Column Directeur-DMO

De Defensienota is in aantocht. Rond de zomer komt die uit en als het kabinet besluit om naar de 2%-norm van de NAVO te gaan dan gaat dat wat betekenen voor de operationele gereedheid van krijgsmacht. Die opbouw gaan we niet alleen doen, maar samen met onze operationale partners.