Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

CrIS verbindt

Dat het Commando Landstrijdkrachten inmiddels een vergaande samenwerking heeft met de Duitse Bundeswehr mag niemand zijn ontgaan. Dit jaar bestond het Duits-Nederlandse Legerkorps 25 jaar, 11 Luchtmobiele Brigade maakt deel uit van de Division Schnelle Kräfte en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) in Vredepeel (Limburg) herbergt de Flugabwehrraketengruppe 61

Het is in dit samenwerkingsverband dan wel gewenst als de respectieve eenheden met elkaar kunnen communiceren. Qua taal lukt dat allemaal wel, maar hoe zit dat met de IT-netwerken? De intensivering van de samenwerking in het optreden stelt aanvullende eisen aan de ICT-infra ter ondersteuning van deze samenwerking. Maak kennis met CrIS, die de virtuele landsgrenzen slecht.

Waar de Nederlandse Defensie inmiddels bekend is met MULAN, gebruiken onze oosterburen het netwerk Hercules. “Voor spraak, data, samenwerking en kennisdeling waren er nog geen goede oplossingen tussen de IT-netwerken”, vertelt Alexander Veugelers van het Joint IV Commando, onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie. “Dat was reden voor de CDS om ons, als dé IT-specialist van Defensie, opdracht te geven de noodzakelijke voorzieningen te ontwikkelen. Natuurlijk in samenwerking met de Bundeswehr. Project CrIS, wat staat voor Connecting Restricted IT Services, moet dat voor elkaar krijgen.”

Privacy

Inmiddels is er heel wat digitaal voor elkaar. “Door CrIS is al een veilige koppeling tussen Mulan en Hercules opgeleverd. Alle Nederlandse defensiemedewerkers kunnen hier met hun email gebruik van maken tot en met de rubricering departementaal vertrouwelijk”, legt Veugelers uit. Er zijn wel enkele aandachtspunten voor de gebruiker. “Ook wij moeten met CrIS vanzelfsprekend rekening houden met de regels voor privacy. Daarom zijn de adreslijsten ook niet in te zien. Je moet dus als Nederlandse militair over het e-mailadres van je Duitse collega beschikken.”

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen bracht onlangs een bezoek aan 1 GNC in Münster. De contacten zijn warm en kunnen nu ook online worden verstevigd.

In de toekomst hoopt het CrIS-team dat iets te kunnen aanpassen. “We streven ernaar voor de eenheden en gebruikers die zeer intensief samenwerken meer mogelijkheden te creëren. Het gaat er dan om dat bepaalde outlookgegevens zoals mailadres, telefoonnummer en locatie in zowel MULAN als Hercules zichtbaar zijn.” 

De JIVC’er onderstreept dat informatie die is gemerkt als personeelsvertrouwelijk, medisch geheim, commercieel vertrouwelijk, intern beraad of intern gebruik defensie, niet over deze verbinding mag worden verstuurd. Wanneer er andere domeinen zijn opgenomen in de adressering (uitgezonderd Rijksoverheidsministeries, of subdomeinen) dan wordt het emailbericht‘onveilig’ en leesbaar over internet verzonden.” Voor de degenen die liever de telefoon pakken, is er ook een oplossing gevonden: voor de telefonie via de militaire lijn (MDTN: de vaste lijnen) is een koppeling tot stand is gebracht, waarbij een Quick Referencecard de gebruiker ondersteunt.

Wensen

Er zijn nog genoeg wensen aan beide zijden. Zoals samenwerkingsruimtes met Microsoft Sharepoint. De architectuur en inrichting van deze omgeving (document based collaboration) gaat het eind van het jaar de eerste proef beleven. De IT-leverancier van de Bundeswehr, BWI, werkt hieraan. “De verwachting is dat begin volgend jaar de eerste projecten gebruik maken van deze centrale samenwerkingsruimtes”, aldus Veugelers. 

Een volgende stap is om videobijeenkomsten vanuit MULAN en Hercules te realiseren. “Dat is haalbaar zodra beide landen voice over IP (VoIP) hebben geïmplementeerd. Een laatste wens is het onderbrengen van alle diensten binnen de Servicedesk Defensie, zodat verstoringen na melding zo snel mogelijk worden opgelost. Uiteraard kunnen de resultaten van project CrIS op termijn ook voor andere samenwerkingsverbanden of met andere mogendheden als voorbeeld gelden”, verwacht Veugelers.