05

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

JIVC slaat slag in Zeebrugge

Tekst Evert Brouwer
Foto Louis Meulstee

Radiocentrales mijnenjagers stappen 21e eeuw in

De haven van Zeebrugge aan de Belgische kust ligt er gelukkig vredig bij. 3 mijnenjagers van de Alkmaarklasse deinen iets mee op de lichte golfslag, maar verder lijkt het rust aan boord. Niets is minder waar: in de radiocentrales, of wat daar nog van over is, gaat de bedrijvigheid minimaal 12 uur per dag door.

Een gecompliceerde operatie uitvoeren in een binationaal team op vreemde bodem met diverse partijen. Voor die klus staat Henk van Haren, projectleider namens DMO/JIVC.  De radiocentrales van de mijnenjagers moesten op korte termijn de 21e eeuw in worden gestuurd. Zr. Ms. Vlaardingen is het eerste schip dat de metamorfose onderging in de haven van Zeebrugge (België).

“Het ontmantelen van de oude centrale en daarna het koppelen van een complete suite met liefst 5 netwerken is bepaald geen kleinigheid. Zeker niet als dat binnen 6 weken met zoveel verschillende partijen moet gebeuren”, blikt Van Haren terug op het eerste deel van de operatie.

Kolonel Frank van Wieren (JIVC)...bijblijven...

Beren

Hij kan het lachend zeggen. Want waar aanvankelijk veel beren op de weg leken te zijn, liep de samenwerking voorbeeldig, zo bevestigen alle partijen. Om het veelomvattende project ook nog eens tijdens het periodiek onderhoud van de schepen in Zeebrugge te laten plaatsvinden, ontstond het idee voor een internationaal ondersteuningsteam: het Binationaal Supportteam (BST). “Het project vroeg om nogal wat coördinatie met al die verschillende partijen bij de DMO, de Directie Materiële Instandhouding van onze marine en de Belgische Maintenance Group NavLog. In 2013 ben ik met een voorstel naar kapitein-ter-zee Vincent Hap van de Belgische marine in Brussel gegaan. Hij heeft ons toen 100 procent steun toegezegd en daarom wisten we  ook dat het zou staan of vallen met de juiste aansturing van het Binationaal Support Team (BST). Wat dat betreft is het samenstellen van een BST een gouden greep geweest.”

De hoofdrolspelers bijeen. Van links naar rechts kolonel Frank van Wieren (JIVC), korvetkapitein Jurgen Hellebuyck (Belgische Marinecomponent) ... , luitenant-ter-zee 1 Richard van Hooff (hoofd Binationaal Supporteam), kolonel Vincent Hap, Henk van Haren (projectleider JIVC) en fregatkapitein Jozef Bergez (Commandant NAVLOG Belgische Marinecomponent)

Verdienste

Chefstaf JIVC kolonel Frank van Wieren stelt dat het succes zonder meer een verdienste is van Van Haren en Haps. “Het plan dat zij hebben gesmeed, was ambitieus. De mensen van het BST, JIVC en de aannemers hebben 6 weken lang van 's ochtends vroeg tot 's avonds continu doorgewerkt.” 
Er lagen 3 mijnenjagers tegelijk binnen, waarvan Zr.Ms. Vlaardingen echt op tijd klaar moest zijn om uit te varen. Het schip maakt inmiddels deel uit van Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG 1), een deel van de NATO Response Force. 

De nieuwe radiocentrale lanceert de mijnenjagers de 21e eeuw in.

Tekening

De mijnenjagers krijgen de beschikking over een spiksplinternieuwe radiocentrale met 5 gekoppelde netwerken, waaronder internet, het NATO Secret Wide Area Network en Titaan. “De snelheid van zenden en ontvangen van berichten is altijd belangrijk, maar het gaat om meer”, legt commandant Vlaardingen luitenant ter zee 1 Wilco Faber uit. “Mijn mensen moesten tot voor kort letterlijk het beeld van een vlootverband uittekenen om mij in het plaatje van een operatie te houden. Nu praten we mee met alle schepen en kan onze verbindelaar een printje maken van het plaatje. Dat scheelt enorm veel werk en voorkomt miscommunicatie.”

De oude opstelling in Zr.Ms. Urk.

Mulan

Kapitein ter zee Jan van Zanten, groepsoudste Klein Boven Water (KBW), vult aan: “Dit project was nodig voor een goede bedrijfsvoering, waarin tegenwoordig alles via het Defensienetwerk Mulan en SAP verloopt. Er haken mensen af als ze op zee uit de verbinding zijn met het sociale netwerk; daarmee hebben we nu eenmaal te maken.”

Zr.Ms. Makkum ligt in het dok naast BNS Bellis voor onderhoud. De radiokamer van de Nederlandse mijnenjager is al gestript.

Kennis

Is alles dan hosanna? Kolonel Van Wieren ziet de verbeteringen ook als een mogelijke uitdaging. “Deze systemen zijn veel complexer en vragen dus om een hoger kennisniveau. Daar komt nog bij dat zeker op IT-gebied de ontwikkelingen niet stil staan: je moet als gebruiker dus ook nog eens bijblijven.”

Kapitein ter zee Vincent Hap, directeur Operationele Ondersteuning: “De samenwerking loopt voorbeeldig. Vanaf het eerste moment heb ik namens België als lead nation gezegd: we gaan dit doen, zonder alles van tevoren in beton te gieten. Het BST functioneert goed. Niet omdat wij het zo hebben bedacht, maar omdat de goede mensen op de juiste plek zitten. Deze constructie levert ontegenzeggelijk grote winst op voor alle partijen. Het is terug een goede stap in de richting van efficiënte internationale samenwerking”.