Tekst Evert Brouwer
Foto Archief MCD

‘Tussen behoeftestelling en verwerving is de wereld flink verbeterd’

“Het investeringsbudget blijft ook de komende jaren krap. De Defensiestaf en DMO moeten daarom samen prioriteiten stellen. Life cyclemanagement en de vervangingsstrategie spelen daarbij een grote rol. Soms moeten we aan de voorkant meer investeren om in een later stadium het exploitatiebudget omlaag te krijgen, in andere gevallen is het beter de investering uit te smeren. Die afweging kan ik zonder DMO, met zijn arsenaal aan kennis en expertise, niet maken.”

Aldus Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp. Na een bezoek onlangs aan DMO in Den Haag en een aantal bedrijven constateert de CDS een nieuw elan. “Toen ik 3,5 jaar geleden aantrad, deden de Defensiestaf en DMO nog te vaak hun eigen planning. Dan krijg je scheve gezichten en DMO kreeg regelmatig de Zwarte Piet toegespeeld omdat de ambtelijke molens te traag zouden werken. Van beide kanten is geïnvesteerd in de samenwerking en de harmonie. Tussen behoeftestelling hier en verwerving bij DMO is de wereld flink verbeterd. Wij vragen, en DMO helpt ons waar voor elke uitgegeven euro te krijgen. De machine loopt nu beter geolied, nu is het wel zaak er nog meer rendement uit te halen.”

Extra geld

De generaal doelt daarmee op het stagnerende investeringspercentage. Ten tijde van minister Henk Kamp werd bepaald dat minimaal 21% van het defensiebudget aan nieuw materieel moet worden besteed. “Dat hebben we de laatste jaren niet gehaald. We zaten rond de 15% en dat moet omhoog. Zeker nu er geld bij is gekomen voor Defensie, waarvan een deel door DMO moet worden besteed. Nu er meer financiële ruimte is, moeten we dat ook waarmaken: voor ons zelf en naar de belastingbetaler toe. DMO moet helpen dat te realiseren.”

De planning bij de Bestuursstaf op het Plein en de DMO op de Frederikkazerne dienen daarvoor nog op elkaar te zijn afgestemd . “Onze vraag moet  aansluiten op de capaciteiten van DMO en de mogelijkheden van de markt. Hoe meer wij onze eisen aan de voorkant daaraan aanpassen, des te sneller komen die plannen van de grond.”

Innovatie

Met grote investeringen als het project Vervanging operationele wielvoertuigen, de aanschaf van nieuwe Chinook-transporthelikopters en de F-35 staat er al heel wat op de agenda. “Die investeringen mogen niet ten koste gaan van de kleinere projecten”, waarschuwt de CDS. Ook moet er meer vaart komen in de aanbestedingen. “De verwerving kan en moet sneller en beter,  met name op die gebieden waar de technologische ontwikkelingen snel gaan. Eigenlijk is lange termijnplanning alleen nog voor grote wapenplatforms reëel. De wapen- en ICT-systemen op die platforms moeten sneller kunnen evolueren met de technologische ontwikkelingen. Het is net zoals de apps op je smartphone, die continu ge-upgrade kunnen worden en die je kunt vervangen afhankelijk van de behoefte. We gaan dus naar een meer modulaire benadering van wapenplatforms."

FRONT

Om die vernieuwing mogelijk te maken, werkt de CDS aan een innovatienetwerk genaamd 'FRONT', waarbij naast de OPCO’s ook DMO en CDC nadrukkelijk zijn betrokken. “We slaan alle handen ineen om ruimte te creëren voor innovatie, om nieuwe technologieën uit te proberen. Big Data, 3D-printing, robotisering, energie opslag, nanotechnologie, de ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden veel potentie. Daar moeten we in meebewegen en dat vraagt om een minder starre benadering van onze verwerving. Dat vereist dat we elkaar de ruimte geven en onze kennis en expertise bundelen. De kaders, de strategie en de leiding zijn er, nu moeten we stappen maken. DMO is daarbij keihard nodig, om klaar te staan voor morgen. Want stilstand is achteruitgang en dat kunnen we ons niet veroorloven in ons werk dat over mensenlevens gaat.”