Het gat dichten

Mensen vragen mij vaak hoe het met de KL gaat. Hoewel mijn antwoord afhankelijk is van de omstandigheden, zit er een patroon in. Dat patroon bevat 2 elementen. Het eerste is dat we in het rood draaien. Wij hebben niet genoeg middelen om alles te blijven doen wat van ons wordt gevraagd. Daarom kunnen we te weinig innoveren en raken we achterop. Hier zijn veel redenen voor aan te voeren, maar de omvang en aard van de bezuinigingen spelen onmiskenbaar een rol. Daarnaast is het tijd onze arbeidsvoorwaarden te vernieuwen en aan te passen. Dat proces is nog in volle gang en ik vind het nog veel te vroeg om op grond van een eerste overeenstemming op deelaspecten hierover mijn oordeel uit te spreken.

Het tweede element is dat wij beschikken over uitstekende mensen waarop ik ontzettend trots ben. Onze mensen zijn uniek en waarschijnlijk nog nooit zo goed geweest. Dat laten we dagelijks zien. Tijdens missies waarbij landmachtmilitairen onafgebroken worden ingezet en waar we de bulk van de operaties dragen. Maar ook bij nationale inzet en het aan elkaar knopen van alle losse eindjes in ons dagelijks werk. 

Het is tijd om het gat tussen onze middelen en mensen te dichten. Niet alleen omdat ik vind dat u daar recht op hebt, maar ook omdat Nederland behoefte heeft aan een volwaardige krijgsmacht. Zeker in een wereld waarin vrede en vrijheid onder toenemende druk staan. De kern van de krijgsmacht is niet de materie, maar is de mens. Want conflicten gaan tussen mensen en worden beslecht door het beïnvloeden, of zo nodig breken, van de wil van de tegenstander(s) om te vechten. Dat kunnen we alleen als we goede spullen hebben, gebruik kunnen maken van de nieuwste technologie, maar bovenal beschikken over de wil om te winnen. Dat moet de toekomst zijn van de krijgsmacht en dat is mijn inzet.

Luitenant-generaal Mart de Kruif

Commandant Landstrijdkrachten