04

Dit artikel hoort bij: Landmacht 03

Peshmerga bijscholen voor strijd aan front

Tekst ELNT Johanna van Waardenberg
Foto SGT Sjoerd Hilckmann

‘Ze zijn dapper, maar missen essentiële kennis’

De Peshmerga omscholen van primitieve bergstrijders tot professionele militairen, daarop richt de Nederlandse trainingsmissie in Irak zich. De afgelopen maand behaalden ruim 100 Koerdische strijders een infanteriediploma. Bijgeschoold vertrekken zij opnieuw naar het front om daar met hun opgedane kennis terreurorganisatie ISIS te bevechten. De Landmacht sprak een aantal collega’s over de missie, het werk en de behaalde resultaten. 

Ruim 130 militairen verblijven momenteel in Irak voor het opleiden van de Peshmerga en de Iraakse strijdkrachten. Inmiddels hebben 8 Koerdische pelotons de infanterietraining succesvol afgerond. De helft hiervan is opgeleid door Nederlandse instructeurs. Volgens luitenant-kolonel Harm van der Have, Senior National Representative (SNR) in Irak, zijn de strijders dapper, maar missen zij essentiële kennis voor hedendaagse oorlogsvoering. “Dat gaat van het optreden in verstedelijkt gebied tot het onderkennen van geïmproviseerde explosieven (IED’s)”, vertelt Van der Have. “Op onze trainingscentra leren de cursisten hoe zij in de meest voorkomende oorlogssituaties moeten overleven.”

IRAK

'Het is alsof je een AMO-klas opleidt’

Terug naar de basis

Mede door de Nederlanders bezit de eerste groep strijders inmiddels deze kennis en ervaring. De 30-jarige sergeant Maarten is één van de uitgezonden militairen in Irak. Maarten vindt het lesgeven aan Peshmerga een bijzondere ervaring. “De Koerdische strijders weten globaal hoe ze met een wapen om moeten gaan, maar meer niet. Daar hebben wij ons erg over verbaasd. Uiteindelijk lijkt het alsof je een AMO-klas (Algemene Militaire Opleiding, red.) aan het trainen bent.” Toch zijn de lessen goed verlopen meent Maarten. “We hebben eruit gehaald wat erin zat. De jongens zijn erg gemotiveerd en willen graag. Hierdoor nemen ze de stof snel op en zie je echt vooruitgang.”

‘Ze zijn zo trots op het diploma’

Tranen

Het behalen van de infanteriediploma is voor de cursisten een belangrijke mijlpaal, bleek tijdens de uitreiking. “Met tranen in hun ogen namen zij het diploma in ontvangst. Dat is echt mooi om te zien”, vertelt Maarten. Collega-instructeur korporaal Teun heeft veel bewondering voor de cursisten. “Binnen 4 weken is het deze mannen gelukt om van 0 naar 10 te stijgen. Ik heb respect voor het enthousiasme en de wijze waarop ze dit oppakken.”

Sergeant Maarten (links) en korporaal Teun trainen de Peshmerga.

Levensreddend

Ruim 70 procent van de slachtoffers onder de Peshmerga valt ten prooi aan IED's. De infanterieopleiding biedt de Koerdische strijders dus een hogere overlevingskans. “ISIS maakt gretig gebruik van IED's”, weet SNR Van der Have. De cursisten zijn dan ook erg blij met de lessen. Daar leren ze de explosieven te herkennen en onschadelijk te maken. Van der Have: “We zijn vlak voor de start van de trainingsmissie in januari begonnen met een pilot. Deze deelnemers laten enorme verbetering zien. De reacties vanuit het front zijn positief. Hieruit blijkt dat we met onze trainingen daadwerkelijk vooruitgang boeken.”

IRAK

Toekomst

De Nederlandse trainingsmissie in Irak duurt tot oktober. Of en hoe het daarna verder gaat, is momenteel nog niet duidelijk. Het doel is dit jaar 2.000 Iraakse militairen op te leiden. Van der Have: “Uiteindelijk willen wij  grotere aantallen trainen en ons gaan richten op het officierskorps. Het is belangrijk dat deze groep zich bewust is van haar voorbeeldfunctie en leert leidinggeven. Dat zal leiden tot succesvolle operaties.”

IRAK

Diversiteit aan opleidingen

De Nederlandse trainingsmissie richt zich niet alleen op het trainen van de Peshmerga. Ook de Iraakse strijdkrachten worden opgeleid. Zo is half maart in Bagdad een 6-weekse scherpschutterscursus gestart. De Nederlandse special forces leiden hier, samen met coalitiepartners, de lokale militairen op. Daarnaast geven zij de 8-weekse commando-opleiding en de opleiding tot medisch specialist. Majoor Piet van het Korps Commandotroepen: “Bij de commando-opleiding richten we ons op 5 pijlers: fysieke opbouw, mentale training, gevechtsschieten, urban fighting en humanitaire bewustwording. Bij urban fighting leren we ze bijvoorbeeld manieren om slim te bewegen tijdens gevechten in verstedelijkt gebied.”

IRAK

De Iraakse stad Erbil is vrij modern en relatief veilig in vergelijking met andere delen van het land.

Schietinstructie in het veld.

Tijdens verschillende scenario’s leren de Koerdische strijders te overleven in oorlogssituaties.

Behalve manschappen worden nu ook enkele officieren opgeleid.

Diploma-uitreiking na afloop van de intensieve trainingsperiode.