Tekst KAP Marlous de Ridder
Foto SGT Hille Hillinga

‘Geen vrijblijvendheid meer’

Intensiever, gefocust op vorming, meer doctrine en commandovoering en gekoppeld aan het kwalificatieprofiel van de KL-officier. De carrièreopleidingen voor kapiteins en majoors zijn door het Land Training Centre in een nieuw jasje gestoken. Daarmee is de doorlopende leerlijn voor officieren veel meer van deze tijd.

Een militair wordt niet aangenomen voor een functie, maar voor een loopbaan. Gedurende die loopbaan bekleedt hij/zij verschillende functies en volgt opleidingen. Officieren en onderofficieren kennen apart trajecten. Gemene deler is de doorlopende leerlijn. Carrièrecursussen die nodig zijn om beter te worden. Je leert immers een leven lang. Bij het ontwikkelen van een nieuwe doorlopende leerlijn (DLL) is gekeken naar de kerntaken van de officier als commandant en als stafofficier.

Doorlopende leerlijn
De primaire vorming voor kapiteins gaat van 1 naar 3 weken.

Groener

Kapiteins volgen op dit moment hun primaire vorming (PV) aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Om de boeggolf aan kapiteins weg te werken, is de ‘paarse’ PV teruggebracht naar 1 week. Een noodgreep, want hierdoor is geen aandacht meer voor commandovoering op bataljons/battlegroup-niveau, doctrine, visie leidinggeven CLAS en gereedstelling. Thema’s die wél in de nieuwe 3-weekse kapiteinsopleiding van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo) terugkomen. “Voor toekomstige kapiteins wordt de cursus veel intensiever en groener”, oordeelt luitenant-kolonel Tom Dhont, hoofd Sectie Voortgezette Operationele Opleidingen en projectleider DLL. “Hoewel de pilot uitwijst dat officieren de lesstof niet als te zwaar ervaren. Vooral de dagen in het veld waarderen ze hoog.” 

Doorlopende leerlijn
De majoorsopleiding te velde. De cursisten gaan daadwerkelijk naar Duitsland om te zien of hun plan werkt.

Trends

De 13-weekse majoorsopleiding vervangt de huidige MMO (Module Operatien, red). En is een eis om met de Militaire Defensie Vorming (MDV) te starten. Ook hier veel aandacht voor leiderschap & vorming, doctrine, gereedstelling en operationele inzet. “Zeker 50 procent van de cursus is veranderd”, benadrukt Dhont. “Binnen de majoorsopleiding is bijvoorbeeld meer ruimte voor trends en toekomstvisie. Neem het gemotoriseerde concept of het Rangerbataljon. Dat zijn typisch voorbeelden van de Landmacht van (over)morgen waar we in de klas over sparren.”

Uitgangspunt van de DLL is dat de vrijblijvendheid verdwijnt, gaat overste Dhont verder. “Deelname gaat op basis van aanwijzing door DP&O. Geen kapiteinsopleiding gevolgd, betekent géén toegang tot de majoorsopleiding. Een randvoorwaarde om majoor te worden, is dat je 12 jaar in de onderbouw hebt gefunctioneerd. Ook mag je in de toekomst nog niet zijn bevorderd, voordat je met de opleiding start.” Beide opleidingen werken met een vooropkomst en intoets. “Puur om het niveau te bepalen. Het is niet de bedoeling dat we officieren gaan uitsluiten. Ook een landmachtkapitein die niet in de parate hoek zit, moet zich op zijn plek voelen.” De vooropkomst is bedoeld cursisten te informeren over het programma en om met leesopdrachten naar hetzelfde aanvangsniveau toe te werken.

Doorlopende leerlijn
De doorlopende leerlijn voor officieren is verbeterd.

Past binnen nieuwe loopbaanbeleid

De DLL officieren past binnen het nieuwe loopbaanbeleid voor CLAS-militairen. Voor officieren in de onderbouw (luitenants en kapiteins) geldt dat de KL in de meeste gevallen functies gaat toewijzen. In de hogere rangen wordt de medewerker meer ‘architect’ van zijn eigen loopbaan.

Dat cursussen vaak worden gezien als verplichte kost, vindt Dhont zonde. “Door het aanbieden van deze opleidingen willen we collega’s écht wat meegeven voor hun verdere carrière. Dat betekent een investering van beide kanten. We hebben alles langs de CLAS-meetlat gelegd en denken beter in de vraag van cursisten te voldoen. Ondersteund met moderne lesmiddelen als simulatie en E-learning is de DLL een verbetering.”

Vanaf juni dit jaar wordt de kapiteinsopleiding structureel overgeheveld van de NLDA naar het OTCo. De nieuwe majoorsopleiding is al van start gegaan. Medio 2015 begint ook de ontwikkeling van de luitenant-kolonelsopleiding, een cursus voor majoors die worden bevorderd tot overste. Het gebrevetteerde traject blijft daarnaast in stand. Het Land Training Centre verzorgt alle trainingen.