Tekst KAP Klaas Daane Bolier
Foto SGT-1 Eva Klijn

Op weg naar volledige zelfstandigheid

De Afghaanse veiligheidsdiensten zijn sinds dit jaar zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Een beperkt aantal buitenlandse adviseurs begeleidt de Afghanen op weg naar volledige zelfstandigheid in de missie Resolute Support. 1 van hen is majoor Gert. Hij adviseert leger en politie op het gebied van verbindingen. “Radio zijn ze helemaal los op.”

Eind 2014 is de ISAF-missie beëindigd en naadloos overgegaan in Resolute Support. De internationale troepenmacht is daarmee sterk teruggebracht tot ongeveer 12.000 boots on the ground in heel Afghanistan. De Nederlandse krijgsmacht levert nog zo’n 100 man aan de missie, voornamelijk adviseurs en ondersteunend personeel. De militairen zijn voor het merendeel gelegerd op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif (MeS). 

Nederlandse adviseurs begeleiden de Afghaanse veiligheidsdiensten op weg naar volledige zelfstandigheid.

Scherfvest

“Ik ben de schakel tussen de adviseurs en de CJ6 Branch (verbindingen, red.) van HQ RS”, legt Gert uit. “De adviseurs gaan vrijwel dagelijks op pad om met hun Afghaanse counterparts te overleggen. Mijn taak: hun bevindingen analyseren voor de staf. Zo houden we goed zicht op de voortgang.”

De majoor zit dus veel achter zijn bureau op het regionale hoofdkwartier van Resolute Support. Maar gemiddeld 1 keer in de 2 weken trekt hij zelf zijn scherfvest aan voor een bezoek aan 1 van de Afghaanse hoofdkwartieren in MeS en omgeving. “We gaan niet meer met de Afghanen de poort uit. Dat doen ze allemaal zelf. Wij adviseren voornamelijk op stafniveau en proberen ze zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar zelfstandigheid. Dan gaat het voornamelijk om het voortzettingsvermogen. Er staan nu een leger en een politieapparaat. Nu moeten ze ervoor zorgen dat die over 1, 2 en pakweg 10 jaar nog steeds functioneren. Daar helpen we ze bij.”

Resolute Support
Links: Majoor Gert achter zijn bureau op het regionale hoofdkwartier in Mazar. Rechts: Adviseurs komen samen tijdens een wekelijkse briefing.

Afluisteren

Uitdagingen genoeg op dat vlak, weet de majoor. Dat begint al met de onderlinge samenwerking tussen de verschillende Afghaanse veiligheidsapparaten . “Hoe hoger in de organisatie, hoe sterker het wantrouwen jegens elkaar. Willen ze als diensten goed samenwerken, dan moeten ze elkaar gaan vertrouwen. Dat begint met communicatie, met elkaar praten. Rechtstreeks. Ik ben nu bezig om de G6’en van leger en politie hier in Mazar bij elkaar te brengen.”

Ook het uitrollen van een adequaat ICT-netwerk is nog een hele klus. “Er is nog niet voldoende bandbreedte voor het uitwisselen van grote bestanden tussen het hoofdkwartier van de Afghaanse politie in Mazar en de 3 onderliggende brigades. Denk bij grote documenten aan gegevens uit het  personeelssysteem en het materieellogistiek systeem. Kortom, zaken die nodig zijn voor goede bedrijfsvoering. Afgezien van deze technische hick ups, heeft de gemiddelde Afghaan niet veel op met ICT. Ze zijn er niet mee grootgebracht. Alles gaat via de radio of mobiele telefoon. Ook tijdens operaties. Ze zijn dan ook helemaal los op radio’s. Probleem is dat radioverkeer makkelijk af te luisteren is. Dat proberen we nu tussen de oren te krijgen.” 

SPEER

Resolute Support zal dit jaar nog opereren vanuit regionale hoofdkwartieren zoals in Mazar-e-Sharif. Daarna zullen deze regionale hoofdkwartieren sluiten. Resolute Support richt zich dan alleen nog een jaar op de hogere leger- en politieleiding in Kabul. Daarna moeten de Afghanen het helemaal zelf doen.  

Gert is er niet van overtuigd dat ze het dan ook helemaal zelf kunnen. “Zoals gezegd hebben ze alleen al op mijn eigen vakgebied nog behoorlijk wat uitdagingen. ICT is complex. Niet alleen voor Afghanen hoor. Hoelang zijn wij bijvoorbeeld al niet bezig met SPEER?” 

Uiteindelijk moeten de Afghanen het zelf gaan doen.
x