09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

KMarKort 1/2

Marechaussee ondersteunt Prinsjesdag in aangepaste vorm

De invulling van Prinsjesdag 2021 zag er dit jaar wederom anders uit; zonder publiek, geen rijtoer met de Glazen Koets en geen balkonscène. Ook het militair ceremonieel was dit jaar sterk versoberd. De Koninklijke Marechaussee droeg, binnen de geldende coronamaatregelen, haar steentje bij.

Net als vorig jaar begeleidde een ere-escorte van 8 motoren de koning van Paleis Noordeinde naar de Grote Kerk, waar hij de Troonrede uitsprak. Na afloop begeleidde de Marechaussee de koning terug naar het paleis. Normaal gesproken wordt deze ceremoniële taak uitgevoerd door ruiters en amazones van de Bereden Brigade KMar.

Benieuwd hoe deze bijzondere dag eruit zag voor het ere-escorte? Bekijk de clip!

Kies je nieuwe gevechtslaars

Militairen krijgen nieuw schoeisel. Defensiebreed zijn 8 categorieën schoenen geformuleerd die zijn gebaseerd op geografie, klimaat en optreden. Elk krijgsmachtdeel heeft voor maximaal 2 categorieën kunnen kiezen. Voor de KMar is gekozen voor categorie 2 ‘Operator boot licht’ en 3 ‘Operator KMar’, die elk 3 laarzen telt. Dat betekent dat elke militair die wordt ingemeten één paar laarzen kan kiezen uit categorie 2 en één paar uit categorie 3. Deze keuze is individueel, waarbij de militair van advies wordt voorzien op basis van de metingen.

Vanaf september rijdt er een pastruck door het land die volgens een afgestemde planning diverse eenheden van alle krijgsmachtonderdelen bezoekt. De Marechaussee zal de pastruck begin 2022 een aantal weken ter beschikking hebben. Slechts een aantal eenheden kunnen gebruik maken van de pastruck. Het idee achter de pastruck is ‘fighters first’. Wanneer en welke eenheden hier gebruik van gaan maken wordt nog bekendgemaakt.

De overige medewerkers van Defensie worden individueel bij het KPU-bedrijf ingemeten. Dat gebeurt op het moment dat zij hun laarzen regulier (via de Aangewezen Functionaris) ter ruiling aanbieden. Dat kan vanaf januari 2022. Overigens geeft het KPU-bedrijf eerst de resterende voorraden huidige laarzen uit, dus het heeft geen zin in januari te gaan ruilen enkel om nieuwe laarzen te krijgen; de kans is groot dat er dan nog een paar van de huidige laarzen wordt uitgegeven. Daarnaast dient er pas geruild te worden wanneer laarzen de verkeerde maat hebben of versleten zijn.

Meldkamer Marechaussee Schiphol is verhuisd

De landelijke meldkamer van de Marechaussee op Schiphol is verhuisd naar Camp New Amsterdam in Huis ter Heide. De verschillende onderdelen van het Operatiecentrum (OPSCENT) zitten nu weer bij elkaar in één ruimte om zo de lopende operaties (Current Ops) optimaal te kunnen ondersteunen. Het onderdeel Camera Toezicht is op de Koningin Máximakazerne in Badhoevedorp gebleven.

De verhuizing van de OPSCENT-onderdelen stond al een paar jaar op de planning. Zo’n 2 jaar geleden begon de kernstaf in het nieuwe gebouw op Camp New Amsterdam. Al gauw volgden het Klantcontactcentrum (KCC) en de Real Time Intelligence Desk (RTID). Het nieuwe OPSCENT werd gevormd, maar het wachten was nog op de meldkamer, een belangrijk onderdeel voor de kernstaf.

De verhuizing naar CNA is prima verlopen. Vrijwel alle centralisten zijn meeverhuisd naar hun nieuwe werkplek in Huis ter Heide. Nu alle onderdelen in dezelfde ruimte werken, verloopt de informatie-uitwisseling tussen bijvoorbeeld de RTID en de meldkamer een stuk vlotter en makkelijker.

Viaduct vernoemd naar Jeroen Severs

Het viaduct over de A15/N834 bij Tiel-West draagt vanaf heden de naam van Jeroen Severs. De vernoeming is een eerbetoon aan de wachtmeester-1, die op 14 augustus 2004 om het leven kwam toen hij zich inzette voor de vrede en veiligheid van anderen tijdens een vredesmissie in Irak.

Bij het aanbrengen van de borden waren de ouders van Jeroen Severs aanwezig, evenals de burgemeester van Buren. In oktober vindt in besloten kring de officiële naamgevingsceremonie plaats.

President van Suriname bezoekt Marechaussee op Schiphol

De president van de Republiek Suriname, Chan Santokhi, heeft deze maand een kort bezoek gebracht aan de Marechaussee op Schiphol. Santokhi was in Nederland voor een meerdaags werkbezoek. De Surinaamse delegatie, die bestond uit de president en verschillende ministers, liet zich uitgebreid informeren over verschillende onderwerpen.

Speciale aandacht tijdens het bezoek aan de KMar ging uit naar Self-Service Passport Control (SSPC), die in gebruik is bij de brigade Grensbewaking van de Marechaussee op Schiphol. Sinds 2009 maken de grenswachters van de KMar al gebruik van dit systeem. Hiermee worden paspoorten digitaal gecontroleerd op zowel geregistreerde openstaande feiten als de veiligheidskenmerken in de documenten. Vanuit de Surinaamse delegatie was er veel interesse in de manier waarop het systeem in samenspraak met de verschillende ketenpartners was ontwikkeld en tot stand is gekomen.