10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

KMarKort

Premier Rutte bedankt Marechaussee voor acties tijdens avondklokrellen

Demissionair minister-president Mark Rutte is bij de Koninklijke Marechaussee geweest. Daar heeft hij de Landelijke Bijstand Organisatie (LBO) en het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB) persoonlijk bedankt voor hun inzet tijdens de zogenoemde avondklokrellen. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens ontving de premier op de Koningin Beatrixkazerne in Den Haag.

Rutte sprak met een kleine afvaardiging van het personeel van de LBO. Deze bijstandseenheid werd op verzoek van de politie op een aantal plaatsen in Nederland ingezet. Reden daarvoor waren de avondklokrellen, begin dit jaar. Zij aan zij met de politie leverde de eenheid een grote bijdrage aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Rutte kreeg ook uitleg over werkzaamheden van het eskadron Hoog Risico Beveiliging. Dat bewaakt en beveiligt objecten, personen of diensten in Nederland met een verhoogde dreiging op aanslagen. De HRB wordt ingezet op aanwijzing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook het Binnenhof en een aantal ministeries behoren tot de objecten die het eskadron onder zijn hoede heeft.

Meer lezen over de Landelijke Bijstand Organisatie (LBO)? Lees het artikel op pagina 2 en bekijk een fotoserie op pagina 3 van dit magazine.

Podcast Edwin de Wolf eerste actie in strijd tegen kanker

De Koninklijke Marechaussee heeft in 2021 als goed doel dat ondersteund mag worden, gekozen voor de beklimming van de Mont Ventoux. Op 2 en 3 september gaan 31 collega’s van de KMar wandelend, hardlopend of fietsend de Mont Ventoux op om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding en het prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.

De deelnemers laten zich sponsoren door collega’s, vrienden en bekenden. Om dit sponsorgeld binnen te halen wordt een aantal initiatieven ontplooid. Eén van deze initiatieven is een podcast met Edwin de Wolf, bekend van het boek 'Kampioen op 1 been'. Ook jij als collega kan het KMar-team steunen! Door te doneren aan het goede doel en te luisteren naar de inspirerende podcast met Edwin de Wolf. Doneren kan via www.grootverzettegenkanker.nl/team/koninklijke-marechaussee.

Podcast met Edwin de Wolf

De SamenSterker-podcast is te vinden op YouTube, Spotify of Soundcloud: aflevering Edwin de Wolf #31.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCU74hAbwmV9OMHFmTfP5gog?app=desktop,

Spotify: https://open.spotify.com/show/3lUKSKdqzcj1sM0Bf0154f?si=jt8qsr8eQZGFjnBaHEe6TQ&nd=1

Soundcloud: https://soundcloud.com/samensterkerpodcast

Gezondheidsmonitoring: Gezonder door monitoring

Defensie start binnenkort met gezondheidsmonitoring. Hierbij worden gegevens van groepen militairen geanalyseerd, waardoor een duidelijker beeld ontstaat van de gezondheid in relatie tot de werkomstandigheden. Zo kan Defensie (preventieve) maatregelen treffen, zodat medewerkers veilig, gezond en inzetbaar blijven. Gezondheidsmonitoring start met het analyseren van de gegevens van groepen militairen. De resultaten van het onderzoek zijn volledig anoniem en op geen enkele manier te herleiden naar een persoon. Er wordt verkend of ook de gezondheid van burgers te monitoren is, dit is nu nog niet mogelijk.

Alle beroepsmilitairen hebben een brief ontvangen met daarin uitleg over gezondheidsmonitoring. Militairen die niet willen dat hun gegevens gebruikt worden kunnen dit aangeven. Een belangrijke succesfactor is dat gegevens van zoveel mogelijk militairen gebruikt mogen worden. Hoe meer gegevens gebruikt mogen worden, hoe duidelijker en betrouwbaarder het beeld is. Met Gezondheidsmonitoring wil Defensie iedereen zo veilig, gezond en inzetbaar mogelijk houden. Ondanks dat er risico’s in het werk zijn.

Wat is Gezondheidsmonitoring?

Gezondheidsmonitoring is het verzamelen, analyseren en verklaren van bestaande gegevens die met gezondheid te maken hebben. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de medische gegevens van beroepsmilitairen die op missie geweest zijn naar een bepaald gebied. Of naar opgetreden blessures tijdens oefeningen. Op die manier kan Defensie in de toekomst gezondheidsklachten voorkomen of zorgen voor betere bescherming of uitrusting.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten gebruikt Defensie om preventieve maatregelen nemen.  Een fictief voorbeeld hiervan: uit gezondheidsmonitoring kan naar voren komen dat militairen die werden uitgezonden naar een bepaald uitzendgebied meer kans hebben op luchtwegklachten. Dan kan Defensie beschermingsmaatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen. De resultaten worden via intranet gedeeld. De eerste resultaten verwachten we in 2022. De centrale medezeggenschapscommissie (CMC) heeft ingestemd met de opzet van de gezondheidsmonitoring.

Britse minister bezoekt Marechaussee

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Priti Patel heeft een bezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee. Het bezoek aan Nederland gaf haar meer inzicht in de aanpak van migratiecriminaliteit, zoals mensensmokkel. In Hoek van Holland en op Schiphol kreeg zij hierover tekst en uitleg van de Marechaussee.

In Hoek van Holland werd minister Patel ontvangen door de brigadecommandant van de brigade Zuid-Holland, majoor Jelle Hazelhoff. Hij vertelde onder andere over de samenwerking tussen de KMar en de UK Border Force rondom de internationale treinverbinding met de Eurostar. De Britse minister bezocht ook verschillende posten in Hoek van Holland om kennis te maken met de diverse werkzaamheden.

Vervolgens vertrok de Engelse minister naar Schiphol, waar zij bij de brigade Grensbewaking werd verwelkomd door de plaatsvervangende commandant van het Landelijk Tactisch Commando Kolonel Elwin van der Molen. Na een korte introductie over de taken van de brigade Grensbewaking, volgden verschillende gesprekken over de grensbewakingsprocessen. Tot slot bracht ze een kort bezoek aan een grensdoorlaatpost, waarna zij terugkeerde naar Groot-Brittannië.