08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

Achter de schermen

…bij het laboratorium Forensische Opsporing

Dat de brigade Recherche van de Koninklijke Marechaussee beschikt over een team Forensische Opsporing mag voor geen enkele collega een verrassing zijn. Dat het betreffende team ook een eigen laboratorium heeft, is wellicht niet bij iedereen bekend. In het laboratorium Forensische Opsporing verrichten speciaal opgeleide rechercheurs en laboranten binnen het werkterrein van de KMar forensisch onderzoek naar verdovende middelen en vingersporen. Met hun resultaten leveren ze een belangrijke en soms zelfs doorslaggevende bijdrage aan strafrechtelijke onderzoeken.

Het laboratorium Forensische Opsporing is gehuisvest op de Koningin Máximakazerne nabij luchthaven Schiphol. In totaal werken er 9 collega’s in het lab: 2 fulltime laboranten en 7 militaire collega’s, die naast hun technische onderzoeken op een plaats delict ook ingezet kunnen worden in het lab. Burgermedewerkster Yara is hoofd van het laboratorium en legt de toegevoegde waarde van het lab uit. “Als een verdachte een verklaring aflegt, geloof je hem dan? Als rechercheur kun je niet afgaan op iemands mooie blauwe ogen of betrouwbare gezicht, maar wil je de waarheid boven tafel krijgen. Het lab ondersteunt bij die waarheidsvinding door sporen te vertalen naar technisch bewijsmateriaal. Keiharde feiten dus.”

Bent u geïnteresseerd in een functie bij het team Forensische Opsporing, neem dan contact op via: Brigade.Recherche.Sectie.FORTEC@mindef.nl

Scroll naar beneden om te weten te komen over de werkzaamheden die in het laboratorium worden uitgevoerd.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: korporaal Gregory Fréni

Verdovende middelen

Eén van de 2 specialisaties van het laboratorium Forensische Opsporing is het onderzoeken en identificeren van verdovende middelen, die door operationele KMar-collega’s in beslag zijn genomen. Het lab is daarvoor uitgerust met speciaal door het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) ontwikkelde NFiDENT-apparatuur. Yara: “De ene keer betreft het een kleine hoeveelheid en de andere keer ontvangen we tientallen of zelfs honderden kilo’s in 1 keer. Verdovende middelen behandelen we altijd in duo’s. We bemonsteren de drugs en NFiDENT analyseert vervolgens de samenstelling. Hebben we te maken met cocaïne, heroïne, MDMA, (meth)amfetamine of GHB? Het NFI accordeert onze resultaten en wij maken vervolgens een proces-verbaal op voor de collega die de zaak in beheer heeft.”

Vingersporen

De tweede specialiteit van de medewerkers van het lab is dactyloscopie. Dat is de techniek waarmee vingersporen zichtbaar worden gemaakt. Yara: “Verpakkingsmateriaal van drugs, een paspoort, geld, een koffer of een wapen, we krijgen van alles binnen. Afhankelijk van het voorwerp en de samenstelling bepalen we welke methode we toepassen. Wat is het meest kansrijk? Zo hebben we de beschikking over optische lichtbronnen, maar gebruiken we ook chemicaliën als cyanoacrylaat of een damp- of zuurkast om ons doel te bereiken. Wanneer we een vingerspoor vinden, maken we er een foto van en leveren die aan bij de politie. Daar wordt het spoor door ‘Het Automatisch Vinger Afdruksysteem Nederlandse Kollektie’ (HAVANK) gehaald en horen wij of er een match is of niet.”

Contaminatie

Werken in de forensische opsporing vraagt volgens Yara een bepaalde mindset. “Sommige methodes bij het zichtbaar maken van vingersporen kun je slechts één keer toepassen en je wil natuurlijk niet dat er een spoor verloren gaat. Daarnaast moet je koste wat het kost zien te voorkomen dat er contaminatie plaatsvindt, dat er een ongewenste wijziging wordt aangebracht aan een spoor of sporendrager. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Als dat gebeurt kan een spoor niet meer worden gebruikt in een onderzoek.” Gestructureerd en zorgvuldig werken zijn volgens haar dan ook vereisten. “Van tevoren moet je een werkwijze bedenken en noteren. Iedere handeling die je doet, moet je ook vastleggen. Alles moet volgens gestelde normen verlopen en traceerbaar zijn.”

Helpende hand

Behalve het onderzoek naar verdovende middelen en vingersporen zijn er nog tal van andere specialisaties binnen de wereld van de forensische opsporing. De onderzoekers van het lab werken daarom ook nauw samen met externe partijen als het NFI en de politie. Daarnaast houden de specialisten nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied nauwlettend in de gaten. Yara: “We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden hoe we onze werkzaamheden in de toekomst nog beter kunnen uitvoeren en uitbreiden, maar ook op welke manier we onze collega’s op de werkvloer verder kunnen ondersteunen met onze kennis, ervaring en expertise. Iedereen kan met vragen bij ons terecht. In de zoektocht naar hard bewijs, tonen we graag aan dat we van meerwaarde kunnen zijn.”