02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

Mobiele applicaties ondersteunen informatiegestuurd optreden

‘Techniek geen doel op zich, effect staat centraal’

Naast de Glock, wapenstok, pepperspray en handboeien is de mobiele telefoon niet meer weg te denken uit de uitrusting van de operationele medewerker van de Koninklijke Marechaussee. Na de verspreiding van het IGO-device in 2016 en het succes van de Hit no hit-app wordt de digitale toolbox steeds verder doorontwikkeld en uitgebreid. Luitenant-kolonel Jerry Hager en majoor Rob van der Kamp werken samen met hun collega’s van het KMar ontwikkelteam van JIVC hard aan nieuwe mobiele applicaties en functionaliteiten, die de KMar Future Proof maken en de collega nog beter ondersteunt bij het informatiegestuurd optreden. 

Hager, werkzaam bij de afdeling Kennis, Innovatie, Experimenten en Simulatie (KIXS) van het Joint IV Commando (JIVC) en Van der Kamp, projectleider bij het Landelijk Tactisch Commando (LTC), bundelen al bijna 5 jaar hun krachten. De rolverdeling is helder. Van der Kamp inventariseert waar de KMar op het gebied van mobiele applicaties behoefte aan heeft. Hager bekijkt vervolgens hoe hij en zijn ontwikkelaars aan die wensen handen en voeten kunnen geven. Uiteraard in nauw overleg met de toekomstig gebruiker. "Het ontwikkelen en beproeven van nieuwe functionaliteiten doen we echt met elkaar. Uiteindelijk gaat het erom dat de informatiepositie van de man of vrouw in de operatie wordt versterkt. Zij moeten hun werk uiteindelijk nog effectiever en veiliger kunnen uitvoeren", benadrukt het duo.

Het verder uitbouwen van de digitale toolbox met mobiele applicaties zorgt ervoor dat de KMar Future Proof wordt en ondersteunt de operationele medewerker bij het informatiegestuurd optreden.

Subject matter experts

Om de operatie in het informatiegestuurd optreden zo goed mogelijk te ondersteunen met het mobiel beschikbaar stellen van informatie en te horen wat de wensen op het gebied van mobiel zijn, is er een focusgroep met de naam The Next St@pp opgericht. In deze focusgroep is een doorsnede van de KMar-organisatie vertegenwoordigd; de subject matter experts. Van der Kamp: “We bespreken de behoeften op het gebied van mobiele informatievoorziening en of we daar met technische toepassingen in kunnen voorzien. De collega's kunnen ook informatie aan ons teruggeven door te reageren op bestaande applicaties. Sluiten de operationele apps nog wel aan bij de werkzaamheden? Zijn er bijvoorbeeld zaken die aangepast moeten worden in een app om bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid of effectiviteit te vergroten?"

‘We ontwikkelen geen apps, om maar apps te kunnen bouwen’

Een goed voorbeeld van een effectieve app is de 3.0 versie van Hit no hit, waarmee doorzoeken op een bevraging is gerealiseerd en de meldkamer tegelijkertijd wordt ontlast. Ook het scannen en controleren van identiteitsdocumenten met het Mobile Capture Device (MCD), de bevragingsmogelijkheid met behulp van vingerafdrukken van het EU-VIS (de Europese Visa-databank) en de apps ‘mijn briefing’ en ‘mijn rooster’ zijn welkome aanvullingen gebleken. Hager: "We ontwikkelen geen apps, om maar apps te kunnen bouwen. Techniek is geen doel op zich. Het effect van de tool staat centraal. Je moet ook voorkomen dat er een overload aan applicaties ontstaat. Het is dan ook een vereiste dat de functionaliteiten moeten aansluiten bij het operationele werk en het informatiegestuurd optreden van de KMar." 

Met het Mobile Capture Device (MCD) kunnen identiteitsdocumenten worden gescand en gecontroleerd.

Nieuwe functionaliteiten

Momenteel beproeven de KMar en JIVC samen met de gebruikers diverse nieuwe functionaliteiten; zoals een automatische kentekenscan, het digitaal uitschrijven van een boete, een chat die voldoet aan de Wet politiegegevens (Wpg) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en een KMar brede alert-optie. Daarnaast is de app Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) in ontwikkeling (zie kadertekst). Op dit moment wordt ook het CIP (Common Intelligence Picture) doorontwikkeld. Daarbij worden onder andere voorbereidingen getroffen om intell ook mobiel te kunnen ontsluiten. Ook het Common Operational Picture Geografisch (COPGEO) en operationele functionaliteiten van het nieuwe bevelvoeringsysteem TOBS (vervanging OPRS) kunnen straks via de mobiel worden geraadpleegd. 

Mobiele Toegang Basisregistraties

De app Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) moet worden gezien als de voorkant van de Basisregistraties KMar. Met de app kunnen collega’s straks in eerste instantie op locatie een notitie maken en daaraan een foto, video of geluidsfragment toevoegen. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om spraak automatisch naar tekst om te zetten. In het MTB worden (op termijn) de Modules Handhaving, Opsporing en Vreemdelingen opgenomen. Dit zijn de vervangende applicaties voor BPS, Summ-IT en VBS. Een eerste pilot met de MTB-app start voor deze zomer bij enkele brigades. Wat op dat moment nog niet kan, is het automatisch koppelen met de Module Handhaving, het nieuwe BPS. Als die module er ook is, is het mogelijk een startmutatie op locatie te maken en deze te vervolgen op de brigade.

Tegelijk met het steeds verder toenemende aantal mogelijkheden op het IGO-device neemt ook de aandacht voor het rechtmatig gebruik van de applicaties en functionaliteiten toe. Van der Kamp: “Elke collega heeft straks met zijn telefoon altijd en overal toegang tot beveiligde politie-informatiesystemen en dient daar op een professionele manier mee om te gaan. Dat vraagt om integriteit en vakmanschap. We zoeken daarom steeds meer de aansluiting bij ons opleidingscentrum, waar collega’s les krijgen in het gebruik van mobiele applicaties. Door aandacht te besteden aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wpg, willen we alle collega’s bewust maken van hun verantwoordelijkheid. Gebruik apps wanneer het moet, niet wanneer het kan.”

'Gebruik apps wanneer het moet, niet wanneer het kan’

Doel voor ogen

Een einde aan de ontwikkeling van mobiele apps, gekoppeld aan IGO, is volgens Hager en Van der Kamp nog lang niet in zicht. Voor ieder informatieproduct wordt tegenwoordig een mobiele toepassing ontwikkeld. Daarnaast zijn ook de wet- en regelgeving en grensprocessen continu aan verandering onderhevig. Dat vraagt om aanpassingen. Hager heeft een duidelijk doel voor ogen. "Een dynamisch portaal, uiteraard goed beveiligd en dat naar gelang iemands taak automatisch de benodigde tools aanbiedt. Het is een omgeving die voldoet aan de gestelde randvoorwaarden en waarbinnen samenhang is gecreëerd tussen de verschillende applicaties en informatiestromen zoveel mogelijk aan elkaar zijn gekoppeld. We hopen voor het einde van het jaar een goede start te maken en langzaam naar deze nieuwe omgeving te migreren."

Tegelijk met het steeds verder toenemende aantal mogelijkheden op het IGO-device neemt ook de aandacht voor het rechtmatig gebruik van de applicaties en functionaliteiten toe.

Adjudant Ralf Habets, 2e teamleider brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord

‘Mobiele apps zeer welkom en noodzakelijk’

“Bij onze brigade maken we veel gebruik van de mobiele applicaties die we tot onze beschikking hebben. De Hit no hit-app gebruiken we toch wel het meest. Met de app kunnen we zonder tussenkomst van de meldkamer bevragingen doen in allerlei registers. De app zorgt ervoor dat we op het moment suprême meteen over de benodigde operationele informatie beschikken en die kunnen koppelen aan de situatie die zich voordoet. Dat is echt een toegevoegde waarde. In de praktijk heeft de app ons al heel vaak een dienst bewezen. Ook werken we met apps ‘mijn rooster' en ‘mijn briefing'. Maakten we eerst nog pdf-jes of foto’s van die informatie of handmatig notities, nu kunnen we die altijd direct na- of teruglezen, waar je ook bent.

Ik werk nu bijna 22 jaar bij de KMar en weet waar we op technologisch gebied vandaan komen. Ik vind de ontwikkeling die we nu maken zeer welkom en ook noodzakelijk gezien de innovaties in de digitale wereld. Voor jongere collega’s is het misschien allemaal nog niet zo innovatief, omdat zij online altijd kunnen beschikken over de informatie die ze wensen. En ook ik hoop dat de ontwikkeling van mobiele apps een verdere vlucht zal nemen en aansluit bij de ontwikkelingen in de commerciële sector. Welke wensen we hebben? Een mobiele variant op onze telefoon van het camerasysteem Amigo Boras, toegang tot een mobiele versie van de ANPR-registers (automatische kentekenplaatherkenning) van de politie en een operationele chatfunctie staan bij de collega’s hoog op het wensenlijstje en zullen bijdragen aan een verdere versterking van onze informatiepositie.”

Meer informatie over waar we staan met de ontwikkeling van Informatiegestuurd optreden? Bekijk op intranet de video’s met de huidige stand van zaken KMar Future Proof. Je vindt de video’s onder 'Snel naar… ', 'KMar Future Proof'.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: John van Helvert