07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: een digitale bijeenkomst met 11 cadetten van de Specifieke Officiers Opleiding (SOO), waarin leiderschap centraal stond.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“De Koninklijke Marechaussee biedt collega’s, die daarvoor in aanmerking komen, de kans door te stromen naar het officierschap met de Specifieke Officiers Opleiding. Het betreft een bijzondere groep mensen. Het zijn collega’s waarvan de meesten al langere tijd bij de KMar werken en over de nodige kennis en ervaring beschikken. Zij grijpen nu de kans om zich door middel van de SOO-opleiding verder te ontwikkelen. Ik sprak met de toekomstige officieren over allerlei zaken, maar het onderwerp leiderschap stond centraal. De cadetten gaan in de toekomst als officier leidinggeven. Dat ze dan met mij - als leidinggevende van onze organisatie - graag het gesprek aangaan over dat thema, vind ik heel begrijpelijk en bovendien erg leuk om te doen.

“Door ruimte te bieden, vertrouwen te geven en de verbinding te behouden, help je collega’s in hun ontwikkeling en dagelijkse werk.”

Ik heb met de cadetten gesproken over veel facetten van leidinggeven. Ook mijn persoonlijke visie en ervaringen kwamen aan bod. Zo heb ik aangegeven dat in mijn optiek een leidinggevende als voornaamste taak heeft er voor te zorgen dat zijn medewerkers het beste uit zich zelf kunnen halen en dat ze over de juiste middelen beschikken, diendend leiderschap dus. Het draait niet om de leidinggevende, maar om de medewerkers en het doel dat je samen voor ogen hebt, in ons geval een bijdrage leveren aan de veiligheid van Nederland. Op een aantal punten moet je als leidinggevende natuurlijk wel strak zijn, maar door ruimte te bieden, vertrouwen te geven en de verbinding te behouden, help je collega’s in hun ontwikkeling en dagelijkse werk. 

Tijdens het gesprek wisselden we ook enkele inzichten en ideeën met elkaar uit. Zo hebben we het bijvoorbeeld gehad over verschillen in leiderschapsstijl en dat je op zoek moet naar een stijl die bij je past en dichtbij jezelf ligt. Andersom kreeg ik terug van de cadetten dat leidinggevenden vaak goed zijn in het stellen van doelen, maar dat de medewerkers er tijdens het afleggen van die weg naar de stip op de horizon weinig meer over horen. Door als leidinggevende beter te communiceren over wat het doel is dat je wil bereiken en de stand van zaken, neem je de collega’s nog beter mee in een ontwikkeling. Wat mij betreft een goede wake-up call, waar meer aandacht aan gegeven moet worden.” 

Jelle Wouters, cadet Specifieke Officiers Opleiding

“Ik ben erg blij dat ik gebruik kan maken van de mogelijkheid om de SOO te volgen en mij zo verder te ontwikkelen tot officier. Tijdens de opleiding, die een half jaar duurt, wordt uitgebreid aandacht besteed aan het thema leidinggeven. Een opdracht was om binnen en buiten de KMar gesprekken te voeren met leidinggevenden. Zo kunnen we ons breed oriënteren op dit thema, ons blikveld verruimen en netwerk vergroten. Iedere cadet heeft een steentje bijgedragen aan het programma. Zo heb ik de ontmoeting met CKMar opgestart. Het resulteerde in een video-overleg. We spraken met hem over leidinggeven in de breedste zin van het woord. CKMar gaf aan dat - als het weer mogelijk is - het gesprek wat hem betreft zeker een vervolg krijgt in de vorm van een fysieke bijeenkomst.

“CKMar had hij veel verhalen over ervaringen, waarmee hij zijn stijl en visie op leidinggeven onderbouwde.”

Mijn medestudenten en ik hebben het gesprek met CKMar als zeer prettig ervaren. Ik vond dat hij erg openhartig was, goed naar ons luisterde en open stond voor een kritische noot. Hij had veel verhalen over ervaringen, waarmee hij zijn stijl en visie op leidinggeven onderbouwde. Hij blikte onder andere terug op zijn periode bij de Belastingdienst, waar hij 4 jaar als directeur-generaal leiding heeft gegeven. Hij vertelde over de verschillen in werkwijzen en cultuur bij de Belastingdienst en de Marechaussee en hoe hij daar als leidinggevende mee omging. Hij gaf aan dat het ‘uitstapje’ naar de Belastingdienst voor hem een eyeopener is geweest. Ik besefte daardoor dat je jezelf als leidinggevende blijft ontwikkelen, ook als je al in de top van een organisatie werkt. 

Wat mij zeker ook bijblijft is het betoog van CKMar over dienend leiderschap. Dat hij als leidinggevende niet per se sturend, maar juist ook faciliterend wil zijn: de gewenste randvoorwaarden scheppen, zodat iedereen zijn werk goed kan uitvoeren. Hij beaamde dat die dienende rol in een hiërarchische organisatie als Defensie niet altijd even makkelijk is toe te passen. Een goed voorbeeld daarvan is dat ik hem na afloop van het gesprek bedankte dat hij - als CKMar - tijd had vrijgemaakt om met ons in gesprek te gaan. Hij reageerde daarop door te zeggen dat wij ons daar niet voor moesten verontschuldigen. Volgens hem hebben we juist het recht om met hem in gesprek te gaan, omdat hij er als commandant voor ons wil zijn. Dat vond ik interessant om te horen.”

Leiderschapsconferentie

Welk leiderschap is nodig om klaar te zijn voor de toekomst (KMar Future Proof) en ben jij een Future Proof-leider? Wat betekent het voor jou en wat is er nodig? Leidinggevenden vanaf teamleider kunnen collega’s en zichzelf laten inspireren tijdens de digitale leiderschapsconferentie op donderdag 27 mei 2021, van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Tekst: Robert den Hartog