09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

KMarKort

‘Incidentenopvolging Oss verloopt rustig’

Marechaussees van de brigade Brabant-Zuid zijn sinds enkele maanden verantwoordelijk voor de incidentenopvolging bij het bedrijf Movianto in Oss, een distributiebedrijf voor onder meer COVID-19-vaccins. Dat betekent dat ze kunnen worden ingezet in geval van incidenten op en rond het complex. Bijvoorbeeld bij indringers, demonstraties, dieven of vandalen. Deze taak verrichten zij op aanvraag van de politie, die hen om ondersteuning heeft gevraagd. 

Tot nu toe is het bijzonder rustig bij de locatie in Oss, vertelt kapitein Dewi Kunstt, plaatsvervangend brigadecommandant Brabant-Zuid. “Er zijn een paar kleine incidenten geweest, maar het is vooral erg stil en we hopen natuurlijk dat dat zo blijft. Dit is een hele nieuwe taak voor ons, die wij in een mum van tijd hebben opgezet. De locatie viel voorheen niet onder ons bewakingsgebied, maar sinds het bedrijf tot Rijksdomein is bestempeld, zijn wij bevoegd voor deze taak.” 

De brigade heeft een hele nieuwe post moeten opzetten op het bedrijfsterrein. “Dat betekent dat we hier onder meer een operationeel centrum moesten inrichten en een lokaal netwerk moesten opbouwen met ketenpartners als de politie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, het bedrijf Movianto en de beveiliging van het bedrijf. En we moesten alle processen inregelen voor het geval er iets gebeurt.” De marechaussees zijn de ogen en oren van de politie. Ze houden onder meer alle transportbewegingen nauwlettend in de gaten. 

2e opslaglocatie in Limburg

Sinds medio februari is er een 2e opslaglocatie bijgekomen in Limburg. Daar voert de Marechaussee dezelfde taak uit, dus ook in het kader van bijstand aan de politie. “De brigade Brabant-Zuid had een adviserende rol en ondersteunde op verzoek daar waar nodig, zodat de collega’s van de brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord het wiel niet opnieuw hoefden uit te vinden”, legt kapitein Kunstt uit. Kunstt en de brigadeleiding zijn er trots op dat het gelukt is om dit samen met de collega’s zo snel en professioneel op poten te zetten. “Zoals gezegd is het een rustige taak, maar het is super nobel om in tijden van crisis iets te kunnen betekenen voor de maatschappij.” 

Aanmeten KMar veteranentenue weer mogelijk

Sinds begin deze maand kunnen postactieve veteranen van de Koninklijke Marechaussee zich weer laten meten voor het nieuwe veteranentenue. Vanwege COVID-19 waren alle pasmomenten afgelast, maar die zijn nu weer hervat. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.veteranentenue.nl. Daarna neemt de bedenker van het pak, modeondernemer Rick Moorman, contact op voor een privéafspraak.  

Het nieuwe veteranentenue is ruim een jaar geleden geïntroduceerd. Het nieuwe blauwe maatpak vervangt het tenue dat postactieve veteranen daarvoor droegen: een grijze broek met blauwe blazer. Het pak kan gedragen worden op ceremoniële gelegenheden als de Nederlandse Veteranendag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Prinsjesdag. 

Het nette maatpak kent enkele opvallende oranje details. Zo is de naam van de drager in het oranje in de voering geweven, en de namen van de missies waaraan hij of zij heeft deelgenomen zijn in de kraag van het pak geweven. Bij het pak hoort een aanvullend pakket: 2 overhemden, 2 stropdassen en een broekriem. Vrouwen kunnen kiezen uit een broek of een rok. 

Kosten

De KMar neemt het overgrote deel van de kosten van dit pakket voor haar rekening. Dus voor betrekkelijk weinig geld krijgt de postactieve veteraan een maatpak, dat ook privé gedragen kan worden. Ruim 150 oud-collega’s zijn inmiddels in het bezit van het nieuwe tenue. Een KMar-veteraan is overigens tot niets verplicht en kan ook het traditionele veteranentenue blijven dragen. Meer weten of onduidelijkheden? Stuur een mail naar veteranen@marechausseecontact.nl

Voor meer informatie over het nieuwe maatpak, lees het eerder verschenen artikel in KMarMagazine: https://magazines.defensie.nl/kmarmagazine/2020/03/03_12_mooiste_fotos_03-2020

Medaille voor collega’s terug van missie

Collega’s die afgelopen periode (2019-2021) op missie zijn geweest, ontvangen deze weken hun oorkonde en medaille. Normaal gesproken gebeurt dit tijdens een bijeenkomst, in gezelschap van naasten. Vanwege COVID-19 kon dit niet doorgaan.

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer heeft daarom besloten dat de medailles en oorkondes op een andere manier moesten worden uitgereikt. De Marechaussee heeft ervoor gekozen de medaille naar de leidinggevenden te sturen, zodat de ontvanger en de leidinggevende samen kunnen bepalen hoe de medaille uitgereikt wordt. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens heeft voor de collega’s een videoboodschap opgenomen, zodat hij ze toch kan bedanken en zijn waardering uit kan spreken. 

De betreffende collega’s kregen naast de medaille ook een pakket dat bestaat uit een oorkonde, een anjer, een ‘alternatieve handdruk’ van de missiemanager en een bon voor een taart. Deze bon is aangeboden door de Defensie Organisatie Thuisfront. Zo is er thuis toch nog een klein feestje. 

Aankomend CDS bezoekt Marechaussee

Aankomend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Onno Eichelsheim, heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee. Luitenant-generaal Eichelsheim, al sinds juli 2019 plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, volgt per 15 april 2021 luitenant-admiraal Rob Bauer op die vertrekt voor een functie als voorzitter van het militaire comité van de NAVO in Brussel.

Het werkbezoek stond in het teken van een eerste kennismaking met de taken en werkzaamheden van de Marechaussee. Tijdens het werkbezoek werd de aankomend CDS vergezeld door de krijgsmachtadjudant Rob van Haastrecht. De verplaatsingen tijdens het bezoek werden verzorgd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) die de aankomend CDS bij wijze van oefening in de persoonsbeveiliging hadden opgenomen.

Operatiecentrum  
In het operatiecentrum (OPSCENT) werd Eichelsheim ontvangen door commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens en commandant Landelijk Tactisch Commando brigadegeneraal Roger Costongs. Zij gaven een introductie over het profiel van de Marechaussee en lichtten de werking en sturing toe van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) en het OPSCENT. 

Ook bracht de luitenant-generaal een bezoek aan Schiphol, waar hij werd ontvangen door coördinator Schiphol kolonel Elwin van der Molen. Die gaf een korte introductie over de taken van de KMar op en rond deze dynamische omgeving. Tijdens het bezoek was er aandacht voor de verschillende brigades die op de luchthaven actief zijn.

De aankomend CDS gaf aan onder de indruk te zijn van de veelzijdigheid van de Marechaussee: “Mooi om de integrale samenwerking te zien tussen de lichtblauwe en donkerblauwe eenheden op Schiphol. Daarnaast heb ik een goed beeld gekregen van het informatiegestuurd optreden door de hele operatie. De KMar heeft al veel stappen gezet op dat gebied." 

Webinar Internationale Vrouwendag

Invloed met impact, luidde begin maart het landelijke thema van Internationale Vrouwendag. Een dag waarop activiteiten werden georganiseerd om aandacht te vragen voor gelijke kansen voor en gelijkwaardige behandeling van vrouwen, ook binnen de Koninklijke Marechaussee. Zo heeft er een inspirerende online bijeenkomst plaatsgevonden over authentiek en persoonlijk leiderschap.

Invloed uitoefenen kan iedereen, maar hoe doe je dat met impact? Een prikkelende vraag die resulteerde in een mooie opkomst, bestaande uit vrouwen én mannen. Want “het zou niet kloppen als alleen vrouwen het belang van vrouwen in de organisatie zouden bespreken”, benadrukte plaatsvervangend commandant Koninklijke Marechaussee generaal-majoor Marty Messerschmidt bij de opening van de online bijeenkomst. 

Eén van de sprekers was Julia Wouters. Zij schreef het boek ‘De zijkant van de macht; waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten’. Wouters benaderde het thema vanuit leiderschap en haalde het verschil in meerwaarde aan van feminiene en masculiene leiderschapskwaliteiten. 

Meerwaarde

Afsluitend sprak ook de commandant van de KMar luitenant-generaal Hans Leijtens over de meerwaarde van een diverse organisatie. “We hebben een voorbeeld te stellen. Het beeld dat wij afgeven is niet goed, er zijn te weinig vrouwen in de top. Daarnaast is diversiteit meer dan het verschil tussen mannen en vrouwen. Het zit ook in diversiteit bij zaken als geloof, geaardheid en culturele achtergrond.”

Binnen de KMar werken circa 7.500 militairen en burgers, mannen en vrouwen samen met ieder hun eigen achtergrond, talenten en kwaliteiten. Voor de komende 5 jaar is een visie ontwikkeld om tot een diverse en inclusieve organisatie te komen, een organisatie waar medewerkers betrokken en gemotiveerd zijn en waar gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor iedereen centraal staan.

Schrijfster Julia Wouters en overste Claudia Redout in gesprek.

Strijdbare vrouwen bij donkerblauwe eenheden

Eveneens in het kader van Internationale Vrouwendag zijn deze maand een aantal vrouwen gevolgd die werkzaam zijn bij de donkerblauwe eenheden van de KMar. Maak kennis met Echica, Renée en Esra. Echica is marechausseebeveiliger bij het eskadron Hoog Risico Beveiliging. Renée is werkzaam als marechaussee bij de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart (GBB) en start binnenkort met de opleiding om wachtmeester te worden. En Esra is eveneens werkzaam bij de GBB. 

Tekst: kapitein Henny de Boer