04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

Nieuwe tool voor TEV’er

Bomdatasysteem altijd binnen handbereik

De digitale toolbox van de Koninklijke Marechaussee is uitgebreid met een nieuwe applicatie voor het mobile device. Sinds kort kunnen Teamleiders CBRN-Explosieven & Veiligheid (TEV) en collega’s van de Forensische Opsporing de zogenoemde Dfuze-app van het Bomdatasysteem downloaden in de defensiestore. Wijkopperwachtmeester Peter van de brigade Drenthe-IJsselstreek is maar wat blij met het nieuwe stuk gereedschap voor zijn neventaak. Hij legt uit waarom.

De TEV’er speelt een cruciale rol in de beoordeling van situaties waarbij sprake is of kan zijn van explosieven en chemische, biologische, radiologische of nucleaire middelen (CBRN). Betreft het conventionele munitie of een geïmproviseerd explosief? Is er dreiging of niet? Peter: “Het is mijn taak om de situatie in kaart te brengen, de gevaarzetting vast te stellen en eventueel vervolgstappen te nemen. Ik kan besluiten een speurhond in te schakelen en ondersteuning aan te vragen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) of de CBRN Response Unit. Bij een serieuze melding volg ik het Protocol Verdachte Objecten en voorzie ik bijvoorbeeld de Officier van Dienst Politie van een niet-vrijblijvend advies."

Opperwachtmeester Peter: “Het is mijn taak om de situatie in kaart te brengen, de gevaarzetting vast te stellen en eventueel vervolgstappen te nemen.”

De objecten die een TEV’er moet beoordelen kunnen variëren van een stuk munitie uit de Tweede Wereldoorlog in een verlaten bos tot een verdacht pakket in een gebouw, waar veel mensen zijn. Indien nodig maakt de TEV’er gebruik van een speciaal analysemodel, andere informatiebronnen en partners. Peter: “Je wil voorkomen dat er slachtoffers vallen. En mocht er een explosie plaatsvinden dan wil je de vervolgschade beperken.” Vanaf de eerste seconde moet de TEV’er dus op scherp staan. “Ik ben speciaal opgeleid om als vooruitgeschoven post zo veel mogelijk belangrijke informatie te verzamelen. Daarna is het plussen en minnen. Wat tref je aan? Wat maakt een situatie of object verdacht en gevaarlijk?”

‘Ik ben speciaal opgeleid om als vooruitgeschoven post zo veel mogelijk belangrijke informatie te verzamelen’

Bomdatasysteem

Wat het besluit van de TEV’er uiteindelijk ook is, alle gegevens over incidenten en dreigingen op het gebied van CBRN-E worden vastgelegd in het Bomdatasysteem (BDS) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Deze digitale database bevat een schat aan informatie, waaronder analyses van situaties, genomen acties, locaties, foto’s en video’s. Het BDS ondersteunt zo de TEV’ers en leden van de Forensische Opsporing van de KMar en de politie, de EODD en de CBRN Response Unit bij hun werkzaamheden. Alle partijen kunnen het BDS raadplegen, vergelijkingen maken en verbanden leggen met eerdere incidenten en zo efficiënter, effectiever en veiliger werken.

Een incident is met de app al in enkele minuten aan te maken. Foto’s, video’s en de locatie kunnen realtime worden gedeeld.

De afgelopen jaren heeft het bureau Wapens, Munitie en Explosieven en CBRN-E Veiligheid zich samen met JIVC (het IT-bedrijf van Defensie) ingezet om het BDS op het mobile device beschikbaar te maken. Nu het zover is, gaat een lang gekoesterde wens van de 65 TEV’ers van de KMar in vervulling. In het BDS kunnen zij nu realtime informatie invoeren. Een incident is met de app al in enkele minuten aan te maken en meteen voor alle bovengenoemde partijen in te zien. Peter: “Eerst voerde ik alle gegevens over een incident pas achteraf in, als ik weer op mijn werkplek was. Nu kan ik al informatie delen als ik ter plaatse ben, inclusief foto’s, video’s en mijn exacte locatie en kunnen we sneller eventuele vervolgstappen zetten.”

'Eerst voerde ik alle gegevens over een incident pas achteraf in als ik weer op mijn werkplek was'

Welkome aanvulling

“Met de komst van de app zijn we als TEV’ers weer een stukje verder geprofessionaliseerd”, concludeert Peter tevreden. Het delen van informatie is volgens hem, naast het op peil houden van de kennis en het beschikken over een goed netwerk, essentieel binnen het CBRN-E-werkveld. Dat nu iedere TEV’er met zijn mobile device altijd over het BDS beschikt is daar een welkome aanvulling op. “We maken wat dat betreft echt een sprong voorwaarts, omdat we nu nog sneller en 1-op-1 kunnen communiceren met alle belangrijke ketenpartners. Daardoor zijn ze sneller op de hoogte van wat de stand van zaken is bij een incident en kunnen ze zich op basis van onze informatie beter voorbereiden.”

Peter: “Ketenpartners zijn sneller op de hoogte van de stand van zaken en kunnen ze zich op basis van onze informatie beter voorbereiden.”

Tekst: Robert den Hartog | Foto's: sergeant Sjoerd Hilckmann (foto’s zijn in scene gezet)