Waar leest u het liefst over?

De redactie van KMarMagazine probeert u in iedere uitgave een zo interessant en gevarieerd mogelijk aanbod in artikelen en onderwerpen aan te bieden. De redactie is benieuwd waar u het liefst over leest of aan welk onderwerp u vindt dat de redactie aandacht moet besteden. In deze editie dan ook geen poll met opties om uit te kiezen, maar een open vraag waar u per e-mail op kunt reageren. Graag willen we u vragen om in de e-mail ook aan te geven of u bij de Marechaussee werkt of heeft gewerkt.

Klik op de link om een e-mail te versturen: kmar.magazine@mindef.nl