02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

Digitale editie Wapendag 2020

‘Het was een onstuimig jaar’

Net als veel andere zaken verliep de Wapendag dit jaar anders dan andere jaren. In plaats van een grote bijeenkomst was gekozen voor een digitale editie, waarin de commandant van de Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens samen met enkele studiogasten terugblikte op afgelopen jaar en vooruitkeek naar de toekomst. De presentatie van het programma, dat afgelopen maandag live werd uitgezonden, was in handen van presentatrice Maureen du Toit.

Maureen du Toit in gesprek met majoor Koen Polak, eskadronscommandant Hoog Risico Beveiliging, en luitenant-generaal Leijtens.

“Het was een onstuimig jaar”, blikt CKMar terug op de 206e verjaardag van de Marechaussee. “Het begon met de moord op advocaat Derk Wiersum, de protesten van de boeren en de milieuprotesten op Schiphol. En toen moest corona nog komen. De hele wereld stond op zijn kop, maar het werk ging ook gewoon door.” Aan de ene kant werd het op Schiphol rustiger, maar aan de binnengrens werd het juist drukker toen marechaussees reizigers moesten ontmoedigen Nederland in te gaan. “Dat was nieuw, maar dat hebben we ons eigen gemaakt”, evalueert Leijtens. “Ik ben enorm tevreden over hoe we dat met zijn allen hebben gedaan.”

E-learning

De afgelopen periode was ook de tijd van de e-learning. CKMar: “Ik heb heel veel respect voor alle mensen die dat zo snel uit de klei hebben getrokken. Op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum (OTC) in Apeldoorn, maar ook in de beroepspraktijk hebben de collega’s snel oplossingen gevonden en zelf gepionierd. Het ging eigenlijk razendsnel. En ik vind dit een les om te onthouden: hoe kunnen we straks deze nieuwe manier van leren en instrueren, ‘blended learning’ genoemd, vasthouden en ervan leren voor de toekomst? Dat is een belangrijk thema, dat deel uitmaakt van KMar Future Proof, het toekomstprogramma van de Marechaussee."

De afgelopen periode was ook de tijd van de e-learning. Foto: Valerie Kuypers (archief).

KMar-mondkapje

Om de werkzaamheden op de werkvloer veilig te kunnen uitvoeren is ondertussen een speciaal KMar-mondkapje ontwikkeld. Het donkerblauwe mondkapje wordt in een hoesje geleverd en kan aan de koppel worden bevestigd. Het is duurzaam en uitwasbaar, aldus CKMar, die het eerste exemplaar tijdens de uitzending liet zien. De Marechaussee heeft in totaal 20.000 exemplaren besteld, waarvan de eerste 2.000 deze week worden geleverd. Alle collega’s krijgen zo’n mondkapje om in het dagelijkse werk te gebruiken.

CKMar laat het eerste KMar-mondkapje zien tijdens de uitzending.

Future Proof

De toekomstplannen van de Marechaussee kwamen uitgebreid aan bod in het onderwerp KMar Future Proof. Nadat Leijtens zijn Commander’s Intent deze zomer met de collega’s had gedeeld, hebben de commandanten hun plannen aan de generaal teruggegeven. CKMar: “In de zomer hebben we die op elkaar gelegd. Dat heeft meer dan 100 projecten opgeleverd. Als Marechausseeraad hebben we een top 10 gekozen om mee te beginnen en die gaan we de komende maanden zelf ter hand nemen om te zorgen dat die echt gaan slagen.”

Techniek

De projecten zijn onderverdeeld in de 4 thema’s van KMar Future Proof: mens, techniek, Informatiegestuurd optreden (IGO) en positionering. Daarbij staat IT voor CKMar met stip op de eerste plaats. “Op het gebied van techniek gebeurt er heel veel onder de motorkap. Nu nog uit het zicht, maar super belangrijk. Zo komt er in 2021 een nieuwe versie van SUMM-IT voor de recherche (het systeem voor de mutaties). En het jaar daarna volgt de handhaving, met de vervanging van het 40 jaar oude BPS (het systeem voor alle bedrijfsprocessen). Ook het planningsprogramma wordt vervangen. Dus we gaan volgend jaar heel veel mooie nieuwe applicaties uitrollen.”  

CKMar bracht onder meer een bezoek aan het Klantcontactcentrum en het Landelijk Tactisch Commando voor een video, die tijdens de Wapendag werd vertoond.

Informatiegestuurd Optreden

Tijdens de uitzending was ook ruimte voor het stellen van vragen. Een van de kijkers had een vraag over Informatiegestuurd Optreden (IGO): “De samenwerking op het Operatiecentrum is prima. Maar ik mis goede intell-producten op alle niveaus. Hoe ziet u dat?” CKMar bevestigde dat de G (gestuurd) van IGO in orde is, maar dat er echt geïnvesteerd moet worden in de intelligence. “Intelligence is voor ons eigenlijk een hoofdtaak. We moeten zowel de eisen aan de uitvraag helder krijgen, als de manier waarop de informatie moet worden weggezet, zodat die bij de juiste mensen komt.”

Leijtens heeft al enkele goede praktijkvoorbeelden gezien. “Zo besloot men op een brigade om tijdens de coronacrisis niet alleen aan de grens te gaan staan, maar ook om met mensen te gaan praten in jachthavens. Zij gingen kijken wat daar gebeurde en wilden weten of mensen van plan waren de grens over te steken. Dus in plaats van aan de grens te wachten tot iemand zich meldt, kun je je beter prepareren door informatie te verzamelen en te verspreiden, zodat mensen weten welke ontwikkelingen er te verwachten zijn. Dat is een mooi voorbeeld, en wat mij betreft kan dat nog veel vaker.” Ook dit maakt onderdeel uit van KMar Future Proof.

Vanuit het Operatiecentrum (OPSCENT) is er landelijk overzicht en aansturing van de operatie. Foto: sergeant-majoor Hille Hillinga.

Toekomstbestendig

Andere onderwerpen die genoemd werden tijdens de uitzending waren onder andere het bevorderen van diversiteit in de organisatie en een sterkere focus op de ‘groene’ taak van de Marechaussee. De concrete plannen die er nu liggen zijn opgedeeld in de korte, middellange en langere termijn. Wanneer het geheel helemaal af is? Leijtens: “Nooit. En dat kan ook niet. De KMar toekomstbestendig houden is namelijk een doorlopend proces, waarbij nieuwe ontwikkelingen zich blijven voordoen. Dus daar moet je steeds opnieuw op inspelen. We staan er nu stevig voor en als we de actiepunten oppakken dan blijven we ook toekomstbestendig.”

Terugkijken

Heb je de uitzending gemist? Geen nood, op intranet kun je de uitzending alsnog bekijken. Je vindt de Wapendag op de homepage onder 'uitgelicht' of via de A t/m Z.

Tekst: ritmeester Henny de Boer