08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: een werkbezoek aan een eindoefening van officieren in opleiding, in België.

CKMar krijgt een rondleiding op het oefenterrein.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Begin juli heb ik een werkbezoek gebracht aan KMA-cadetten bij het Belgische dorp Beverlo. Het was de meerdaagse eindoefening van zowel cadetten kort model (1 jaar) als lang model (4 jaar), die in boogtenten op het oefenterrein verbleven. Sinds de coronaversoepelingen was dit voor hen de eerste grote oefening, een mooie gelegenheid dus om langs te gaan. Zo’n eindoefening is de kers op de taart van de officiersopleiding.

De cadetten hadden mij niet verwacht. Ze dachten dat er een acteur zou komen die de commandant van de Koninklijke Marechaussee (CKMar) speelde in hun ‘missiegebied’. Dus toen ze mij zagen, waren ze even verbaasd. Maar ze hebben me keurig netjes opgevangen op het vliegveld en naar het missiegebied begeleid. Het geheel was goed geregisseerd: ik kreeg regelmatig te horen hoeveel minuten ik nog had voor mijn delegatie naar de volgende locatie zou vertrekken.

Op het oefenterrein heb ik zowel met de cadetten gesproken als met de oefenleiding en het kader. Er was inhoudelijk een uitdagend programma samengesteld in combinatie met fysieke prikkels. Dat is best lastig in deze coronatijd in verband met allerlei beperkingen. Maar volgens mij is dat hen goed gelukt. Ik heb in elk geval niet gemerkt dat zaken niet door konden gaan.

Ik vind het ontzettend leuk om te horen hoe deze jonge studenten hun opleiding hebben beleefd en naar de toekomst kijken. We hebben hele open gesprekken gevoerd. Het ging écht ergens over, dat vond ik interessant. Het was voor deze groep weer de eerste keer om zo lang van huis te zijn sinds de coronacrisis. Dat was soms even schakelen na vele maanden van vooral thuisstudie.

We hebben over mogelijke verbeterpunten gesproken in de opleiding en over de thema’s van de Commander’s Intent. Dus wat betekenen zaken als technische ontwikkelingen, kwaliteit in plaats van kwantiteit, en positionering voor deze groep aanstormende leiders? Deze onderwerpen zijn in alle eerlijkheid besproken, dat kan ik zeer waarderen.

Nogmaals, het geeft energie om met zo’n groep jonge enthousiaste mensen te spreken die staan te popelen om aan de Vaktechnische Opleiding (VTO) te beginnen. En ik heb hen daar natuurlijk alvast alle succes mee gewenst.”  

Smits geeft uitleg aan luitenant-kolonel Pascal Wolf, die volgens het scenario een vip-bezoek aflegde aan het ‘missiegebied’.

Marechaussee-2 Joline Smits, cadet KMA Korte Officiersopleiding (1 jaar)

“We konden eerst bijna niet geloven dat CKMar zelf op bezoek zou komen. We dachten dat het een casus was in het scenario. Dat was het ook, maar dan écht. Ik was die dag eerste teamleider en kreeg de opdracht om het bezoek in goede banen te leiden, samen met de tweede teamleider. Er was een strak tijdschema en de beveiliging moest op orde zijn.

Volgens het scenario bevonden wij ons in een conflictgebied. Daar speelden zaken als mensenhandel en drugshandel, en er waren veel vluchtelingen. Wij werden als marechaussees ingezet voor Frontex, ter ondersteuning van de lokale autoriteiten. Dat betekende onder andere dat wij verhoren moesten afnemen en mensen moesten fouilleren en arresteren. Het was onze eerste ‘blauwe’ oefening in het veld, dus extra leuk. 

CKMar kwam aan op het vliegveld in ons ‘missiegebied’. Wij hebben de generaal en zijn chauffeur daar geïnformeerd over de planning, de route, de veiligheidsmaatregelen en de locatie. CKMar is onder begeleiding van onze Force Protection naar de oefenlocaties gereden en heeft daar gesprekken gevoerd en een rondleiding gekregen, eveneens met beveiliging.

De gesprekken gingen over de oefening, de opleiding en COVID-19. We hebben onder meer uitgelegd hoe we de coronamaatregelen op het terrein respecteerden. Zo stond overal een desinfecterend middel en sliepen we met minder mensen dan normaal in de boogtenten. En in plaats van mensen daadwerkelijk te fouilleren en arresteren, gebruikten we een codewoord, in verband met de 1,5 meter afstand. We letten goed op, daardoor kon gelukkig praktisch alles doorgaan.

CKMar was heel geïnteresseerd en we vonden het super speciaal dat wij de generaal over onze oefening mochten vertellen. In het begin vonden we het natuurlijk best spannend, maar ook ontzettend leuk. Iedereen was heel enthousiast. En we hebben achteraf positieve feedback gekregen van het kader over de begeleiding. Het bezoek van CKMar maakte deze eindoefening een extra mooie afsluiter van onze KMA-tijd.”

Note: inmiddels is Joline Smits bevorderd tot kornet

Tekst: ritmeester Henny de Boer